Hola pingüinos, el mundo virtual de Club Penguin cerrará el 29 de marzo de 2017.

Política de privacidad

Uppdaterad: 11 januari 2012

Disney Club Penguin (“Club Penguin”) drivs och visas för användare runt om i världen av Disney Online Studios Canada Inc. (tidigare känt under namnet Club Penguin Entertainment Inc.) med adress på 500-1628 Dickson Avenue, Kelowna, British Columbia, Canada VIY 9X1. Denna Sekretesspolicy handlar om hur den information används som samlas in av Club Penguin.

Vi vill tillhandahålla en rolig, underhållande och säker webbsida för alla åldrar. Vi vill också skydda samtlig personlig information som samlas in på Club Penguin-webbplatsen. Vi lovar och försäkrar att vår Sekretesspolicy och våra informationsrutiner är förenliga med den amerikanska lagstiftningen om skydd för barns sekretess på Internet, tillämplig dataskyddslagstiftning inom EU, kanadensisk statlig och regional sekretesslagstiftning, övrig gällande datasekretesslagstiftning samt samtlig annan lagstiftning som kan gälla.

För att kunna ge dig en ännu mer givande onlineupplevelse får du den här Sekretesspolicyn som beskriver informationsrutinerna för Club Penguins webbsida (www.clubpenguin.com) och hur vi samlar in, använder och publicerar personlig information.

TRUSTe Children privacy certification

 1. Information som samlas in

  Vi kräver vårdnadshavares medgivande när ett barn vill registrera sig. På det sätt som beskrivs i denna Sekretesspolicy samlar vi under den inledande registreringsprocessen från barnanvändarna direkt in e-postadressen för någon förälder samt barnets användarnamn och lösenord. När ett barn registrerat sig på Club Penguin och fått ett betalt medlemskap, kan vi komma att samla in fler personligt identifierbara uppgifter ("PII") om det registrerade barnets förälder. De sorters PII-uppgifter som då samlas in inkluderar förälderns fullständiga namn, e-postadress och kontokortdebiteringsinformation (eller annan betalningsinformation) inklusive postadress. Club Penguins webbsida har inga villkor som gör ett barns onlineaktivitet beroende av att fler personliga uppgifter än nödvändigt samlas in.

  Club Penguins webbsida har som krav för registrering på webbplatsen, för deltagande i Club Penguins virtuella värld samt för att kunna spela spel och ta del av innehållet att barnanvändaren lämnar en giltig e-postadress för en förälder. Föräldrarnas e-postuppgifter används för att skicka ett meddelande till föräldern för aktivering av Club Penguin-kontot, för att informera föräldern om våra sekretessrutiner och för att skicka meddelanden om förälderns och barnets Club Penguin-konton eller om funktioner på vår webbplats, inklusive regelbundna nyhetsbrev om Club Penguin och för sådana andra ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy. Den nämnda e-postadressen är samma som kontots användarnamn. Med föregående tillstånd från föräldern kan vi också använda den aktuella e-postadressen för att skicka reklam till föräldern om Club Penguin och/eller varor och tjänster från Walt Disneys företagsfamilj..  Föräldern kan när som helst återkalla sitt godkännande att ta emot reklamerbjudanden beträffande Club Penguin och/eller Walt Disneys företagsfamilj genom att kontakta kundtjänsten på support@clubpenguin.com och kan även avbeställa reklammeddelandena från Club Penguin och/eller Walt Disneys företagsfamilj genom att klicka på länken för avbeställning i de aktuella e-postmeddelandena.

  Vi kan också komma att kräva användarnamn och e-postadress när en användare skickar in ett formulär via ”Kontakta oss”-delen på Club Penguins webbsida så att vi kan besvara frågan. Vi samlar in e-postadressen bara för att kunna svara direkt på en viss bestämd fråga i ett enskilt fall.

  För vissa av våra onlineaktiviteter - som omröstningar, enkäter, spel eller tävlingar - kan vi be användare att de lämnar information som inte är personligt identifierbar, till exempel bosättningsland eller användarens favoritfärg. Vi gör det också möjligt för användare att chatta online på webbsidan men vi vidtar då åtgärder för att säkerställa att användarna inte kommunicerar personlig information genom chattfunktionen. Åtgärderna inkluderar filter och redaktörsfunktion i realtid. Om du ändå skulle avslöja personlig identifierbar information i samband med ett chatt ska du vara medveten om att den informationen kan läsas, samlas in eller användas av andra användare. Vi uppmanar dig starkt att avstå från att avslöja personlig information (t.ex. verkligt namn, e-postadress, telefonnummer, osv.) om användaren eller någon tredje part i sådana chattar och vi ansvarar inte för sådana identifierbara personuppgifter som du väljer att avslöja via en sådan chattfunktion. Slutligen kan vi erbjuda bloggar eller andra allmänna forum (som beskrivs i de Användarvillkor som reglerar webbplatsen (”Användarvillkoren”)) och även andra funktioner som du kan skicka in material till (som anges i Användarvillkoren) men vi har skyddsfunktioner, inklusive en redaktörsfunktion i realtid som ska förhindra att användarna kommunicerar personlig information genom dessa allmänna forum. Om du använder ett allmänt forum på webbplatsen och där avslöjar personligt identifierbar information ska du vara medveten om att den informationen kan läsas, samlas in eller användas av andra användare. Vi tar inget ansvar för den personligt identifierbara information som du väljer att skicka in via dessa allmänna forum.

  Vidare kan vi när besökare kommer till vår webbplats passivt samla in viss ej personligt identifierbar information, t.ex. typ av operativsystem (t.ex. Windows XP eller Mac OS), användarens IP-adress, webbläsare (t.ex. Firefox, Internet Explorer) som används, hur ofta besökare kommer till olika delar av våra webbplatser så att vi kan göra våra webbplatser mer intressanta och användbara för dig och för olika andra ändamål som relateras till vår verksamhet. Vi eller någon av våra uppdragstagare kan komma att samla in den nämnda icke-personligt identifierbara informationen med hjälp av programvaruteknologi som fungerar som unika identifierare eller ”cookies”. Cookies är små textfiler som vi lägger in i besökarens webbläsare för att spåra deras preferenser. Du kan välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickats eller välja att slå på/stänga av alla cookies. Det gör du i inställningarna för din webbläsare (som Firefox eller Internet Explorer).  Observera att de flesta webbläsare automatiskt är inställda att godkänna cookies. Alla webbläsare skiljer sig något åt, så använd Hjälp-menyn om du vill ändra cookies på önskat sätt. Om du stänger av cookies kan det hända att du inte får tillgång till funktioner som förbättrar din webbupplevelse och vissa av våra tjänster kanske inte fungerar som det är tänkt.

  Slutligen samlar vi in ekonomisk information på det sätt som anges i avsnitt 5 i den här Sekretesspolicyn. Vi använder denna ekonomiska information för att behandla betalningar till Club Penguin och för att förebygga bedrägerier. Den ekonomiska information du lämnar när du betalar för medlemskapet lagras inte av Club Penguin men kan i stället behållas av vår betalningshanteringsleverantör som agerar å våra vägnar för att kunna behandla kontokortsbetalningar som görs till Club Penguin och för att förebygga bedrägerier.

  Om vi inte får tillgång till personlig information kan Club Penguin välja att neka medlemskap och vi kan också bli nödsakade att neka åtkomst till visst innehåll och viss funktionalitet på Club Penguins webbplats eller neka att tillhandahålla önskad information eller önskade varor eller tjänster.

 2. Hur vi använder, delar och lagrar den information vi samlar in

  Förutom för de ändamål som angetts i avsnitt 1 kan vi aktivt samla in och använda e-postadresser och användarnamn för att spåra webbanvändningen och för att kontrollera att användarna följer gällande Användarvillkor för webbplatsen. Vi kan dessutom använda en e-postadress och ett lösenord för att tillfälligt eller för all framtid stänga av en användare från Club Penguins webbsida om denne beter sig olämpligt på webbplatsen. Vi kan också använda e-postadresser och användarnamn för att göra det möjligt för föräldrar att granska vilken PII-information som barnen lämnat till Club Penguins webbsida och för att sända ut meddelanden om webbplatsen, till exempel om framtida förändringar av denna Sekretesspolicy. Vi kan också använda informationen i aggregerad form för att analysera webbanvändningen och för att erbjuda varor, program eller tjänster.

  Vi kan lämna ut information när det enligt lag erfordras att vi gör det, till exempel med stöd av domstolsbeslut eller föreläggande eller när vi lämnar ut information till databehandlare som agerar å våra vägnar (tjänsteleverantörer eller andra partnerföretag som tillhandahåller support för driften av vår webbsida och som inte använder eller lämnar informationen vidare i några andra syften). I den utsträckning tillämplig lag tillåter kan vi också komma att avslöja personligt identifierbara uppgifter på uppmaning av polis eller andra offentliga myndigheter (inklusive skolor eller socialtjänst) eller om vi anser att sådant avslöjande kan förhindra ett brott, underlätta en utredning i anknytning till allmän säkerhet eller skydda ett barn som använder vår webbplats, skydda säkerhet eller integritet för vår webbplats eller möjliggöra för oss att vidta åtgärder för att undvika skadeståndsansvar.

  Om vi helt eller delvis säljer vår verksamhet eller säljer eller överför våra tillgångar eller på annat sätt är inblandat i något samgående eller någon affärsöverlåtelse, kan vi i den utsträckning det medges enligt gällande rätt överföra PII-information till någon tredje part som en del av den affärsuppgörelsen.

 3. Insamling av information för tredjeparts-webbplatser och sponsorer

  Vi tillåter inte att tredjepartsföretag marknadsför sig till eller riktar reklam till våra användare. Vår ambition är att hålla Club Penguin fritt från den typen av direktreklam.

 4. Säkerhet

  Det är viktigt för oss att din personliga information förvaras säkert. Vi har infört lämpliga fysiska, elektroniska och hanteringsmässiga rutiner för att skydda informationen mot obehörig åtkomst, upprätthålla datasäkerhet och använda den information vi samlar in online på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar känslig information som kontokortsnummer eller fyller i ansökan om medlemskap så krypterar vi informationen med hjälp av Socket Layer-teknologi (SSL).

  Vi bedriver en global verksamhet och kan överföra dina personuppgifter till enskilda företag i The Walt Disneys företagsfamilj eller till tredje parter runt om i världen för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. Då dina personuppgifter överförs, lagras eller bearbetas av oss kommer vi alltid att vidta rimliga åtgärder för att skydda sekretessen beträffande dina personuppgifter. Vid användning eller offentliggörande av personuppgifter som överförts från EU eller Schweiz till USA följer vi Safe Harbor Principles som stipulerat av USA:s handelsdepartement, använder standardkontraktsklausuler som godkänts av EU och tar till oss andra sätt som är förenliga med tillämplig EU-lag. Detta för att garantera ett adekvat skydd eller för att få ditt samtycke. Vi tillämpar också de faktiska kraven i Safe Harbor Principles vid överföring av personuppgifter från Australien.

 5. Ekonomisk information

  Som angetts i avsnitt 1 så krävs uppgift om förälderns fullständiga namn, e-postadress, kontokortsdebiteringsinformation och postadress då ett barn vill bli betalande medlem. Den informationen lagras inte av Club Penguin utan samlas in och lagras av vår betalningshanteringsleverantör för att kunna behandla betalningar som görs till Club Penguin och för att förebygga bedrägerier. Den informationen skyddas av erforderliga säkerhetsåtgärder och används inte för några andra ändamål. Vår betalningshanteringsleverantör har dessutom gått med på att beakta sekretessen, säkerheten och integriteten av den personliga information och betalningsinformation denne får från Club Penguin och att bara använda informationen för vår räkning. Vår ekonomiska funktion följer samtlig sekretesslagstiftning som gäller för lämnande av finansiella tjänster.

 6. Åtkomst till information och hur du motsätter dig informationsinsamling och behållande av information

  Kontakta oss på det sätt som anges i avsnitt 7 om du vill få åtkomst till den PII-information som vi samlat in online från dig eller ditt barn, ändra sakfel i nämnda information, begära att den tas bort eller begära att vi i fortsättningen inte samlar in eller behåller sådan information. Borttagning av information kan medföra att Club Penguin-kontot och/eller medlemskapet sägs upp.

  Se till att då lämna uppgift om din e-postadress och ditt telefonnummer så vi kan nå dig. För att skydda dig och ditt barns sekretess och säkerhet vidtar vi lämpliga åtgärder för att säkerställa din identitet innan du får åtkomst till det material som vi samlar in och behåller som rör dig och ditt barn.

 7. Ändringar i denna sekretesspolicy

  Vi kan från tid till annan göra ändringar i denna sekretesspolicy för att anpassa oss till ny teknik, branschpraxis, lagar och föreskrifter eller för andra ändamål. Vi kommer att meddela dig om dessa ändringar är väsentliga och, om det krävs enligt gällande lag, inhämta ditt godkännande.

 8. Kontakta oss

  Har du frågor eller kommentarer om denna Sekretesspolicy, v.g. skicka ett e-postmeddelande med dina frågor eller kommentarer till support@clubpenguin.com eller skriv eller e-posta till oss på:

  Club Penguin
  c/o Disney Online Studios Canada Inc.

  Att: Privacy
  Suite 500 - 1628 Dickson Ave.
  Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1
  CANADA 

  Du kan också ringa till oss på +1-877-261-9482 (USA och Kanada) eller +1-250-469-6380. Om du inte är minst 18 år måste du ha förälderns tillstånd att ringa.

  Observera att - såvida du inte särskilt begär det - kommer inte någon personlig information som du lämnar när du e-postar eller skriver till de angivna e-post- och postadresserna eller telefonnumren användas för att skicka reklam till dig.

 9. Till sist ett meddelande till föräldrar

  Internet innebär en hel värld av möjligheter för barn. Din vägledning och ditt engagemang är viktigt för att säkerställa att barnen får en trygg och givande onlineupplevelse. Vi råder dig att gå in på webbplatsen GetNetWise.org och tillsammans med barnet läsa igenom "Kids Safety"-avsnittet. Dina ansträngningar att etablera ansvarsfulla informationsrutiner underlättar för barnen att hitta webbplatser som är anpassade efter deras ålder och är ett viktigt steg för att ge dina barn meningsfulla och berikande onlineupplevelser.

 10. Datum för ikraftträdande

  Den Sekretesspolicy som angivits ovan träder i kraft 11 januari 2012, och gäller för all information som fram till dess insamlats av Club Penguin. Vi förbehåller oss rätten att ändra sekretesspolicyn efter egen bedömning. Club Penguin-användare informeras om alla sådana ändringar genom att vi lägger ut en ny sekretesspolicy på Club Penguins webbplats där ikraftträdandedatum för alla förändringar i policyn är tydligt markerade. På det sätt som föreskrivs enligt lag använder vi inte PII-information på sätt som materiellt avviker från de sätt som anges i den här Sekretesspolicyn såvida vi inte också meddelar om sådana annorlunda förfaringssätt och får medgivande till dessa. Om vi gör större ändringar i policyn får du information om dem på denna plats, via e-post eller via meddelande på vår webbplats.

  Club Penguin är licensinnehavare i TRUSTe Childrens Online Privacy Seal-programmet. Om du anser att vi inte besvarat en förfrågan från dig eller att din förfrågan inte blivit behandlad på ett tillfredsställande sätt, kontakta TRUSTe på http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php.