Hello penguins, the Club Penguin virtual world will be closing March 29, 2017.

Privacy Policy

Aktualizováno: 11 leden 2012

Klub tučňáků Disney (dále jen „Klub tučňáků“) provozuje a předkládá uživatelům ve všech lokalitách společnost Disney Online Studios Canada Inc. (dříve známá jako Club Penguin Entertainment Inc.) se sídlem v 500-1628 Dickson Avenue v Kelowně, Britská Kolumbie, Kanada VIY 9X1. Tato Ochrana osobních údajů se týká informací získaných Klubem tučňáků.

Naším cílem je poskytovat legraci, zábavu a bezpečné webové stránky všem lidem bez ohledu na jejich věk.  Věnujeme se zabezpečení všech osobních údajů získaných na webové stránce Klubu tučňáků.  Zajišťujeme, že naše ochrana osobních údajů a naše zacházení s informacemi odpovídá Zákonu Spojených států amerických o onlinové ochraně osobních údajů dětí, platné legislativě Evropské unie o ochraně údajů, kanadské federální a provinciální legislativě o ochraně osobních údajů, všem platným zákonům o ochraně osobních údajů a veškeré další příslušné legislativě.

Abychom pomohli zajistit svým návštěvníkům nepřekonatelný onlinový zážitek, poskytujeme vám tuto Ochranu osobních údajů, kde se popisuje zacházení s informacemi používané v rámci webové stránky Klubu tučňáků (www.clubpenguin.com) včetně toho, jak získáváme, používáme a zpřístupňujeme osobní údaje.

TRUSTe Children privacy certification

 1. Informace, které získáváme

  Když se chce dítě registrovat, vyžadujeme souhlas rodiče.  Jak je popsáno v této Ochraně osobních údajů, přímo od dětských uživatelů v průběhu procesu registrace získáváme tyto údaje: e-mailovou adresu rodiče, název účtu dítěte a heslo dítěte.  Když si dětský registrovaný člen Klubu tučňáků koupí placené členství, můžeme získat další osobní identifikovatelné údaje od rodiče člena.  V té době je možné získat následující typy osobních údajů: celé jméno rodiče, e-mailovou adresu a fakturační údaje kreditní karty (nebo jiného způsobu provádění plateb) včetně doručovací adresy.  Webová stránka Klubu tučňáků nepodmiňuje účast dítěte v onlinové aktivitě tím, že musí poskytnout víc osobní údajů, než je pro tuto aktivitu nezbytně nutné.

  Webová stránka Klubu tučňáků vyžaduje k registraci dětského uživatele umožňující účast ve virtuálních světech, hraní her a prohlížení obsahu poskytnutí platné e-mailové adresy rodiče. E-mailovou adresu rodiče použijeme k tomu, abychom rodiči zaslali zprávu, která může být použita k aktivaci účtu Klubu tučňáků, abychom ho informovali o našem zacházení s osobními údaji a abychom mu poslali sdělení buďto o rodičovském a dětském Klubu tučňáků nebo o funkcích naší webové stránky včetně pravidelného zpravodaje Klubu tučňáků a také k dalším účelům popsaným v této Ochraně osobních údajů.  Tato e-mailová adresa je spárována se jménem uživatele účtu.  Na základě předchozího souhlasu rodiče můžeme použít tuto e-mailovou adresu také k zaslání reklamních sdělení pro rodiče, která se týkají Klubu tučňáků anebo produktů a služeb společností náležejících k Walt Disney Family of Companies.   Rodič může kdykoli zrušit své povolení k zasílání reklamních sdělení, která se týkají Klubu tučňáků anebo společností náležejících k Walt Disney Family of Companies, a to tak, že bude kontaktovat zákaznickou podporu na adrese support@clubpenguin.com, a může odhlásit zasílání reklamních e-mailů Klubu tučňáků anebo společností náležejících k Walt Disney Family of Companies kliknutím na příslušný odkaz v těchto e-mailech.

  Můžeme také požádat o jméno uživatele a e-mailovou adresu v případě, že uživatel předkládá formulář prostřednictvím části webové stránky Klubu tučňáků nazvané „Kontaktujte nás“.  E-mailové adresy získáváme výhradně za účelem, abychom mohli přímo jednorázově odpovědět na konkrétní dotaz.

  U některých našich onlinových aktivit, jako jsou např. ankety, průzkumy, hry nebo soutěže, můžeme požádat uživatele, aby nám poskytli údaje, které neumožňují osobní identifikaci. Jedná se např. o zemi trvalého bydliště nebo oblíbenou barvu uživatele.  Svým uživatelům umožňujeme onlinové chatování prostřednictvím naší webové stránky, ale zde jsme učinili opatření, aby si uživatelé nemohli prostřednictvím této funkce sdělovat osobní údaje.  Tato opatření zahrnují filtry a živé moderování.  Nicméně, pokud používáte funkci chatování v rámci této webové stránky a prozradíte osobní identifikovatelné údaje, měli byste si být vědomi, že tyto informace mohou číst, sbírat a používat i další uživatelé.  Rozhodně vám doporučujeme neodhalovat při chatování osobní údaje (jako je skutečné jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.) uživatele nebo nějaké třetí strany. Nejsme odpovědni za osobně identifikovatelné údaje, které na základě vlastního rozhodnutí poskytnete prostřednictvím funkce chatování.  Můžeme také nabídnout blogy nebo jiná veřejná fóra (definovaná v podmínkách používání, jimiž se řídí webová stránka (dále jen „podmínky používání“)) a další funkce, díky kterým nám můžete poskytnout své příspěvky (definované v podmínkách používání), ale i zde jsme učinili opatření, včetně živého moderování, aby si uživatelé nemohli prostřednictvím těchto veřejných fór sdělovat osobní údaje.  Pokud používáte veřejné fórum na této webové stránce a prozradíte osobní identifikovatelné údaje, měli byste si být vědomi, že tyto informace mohou číst, sbírat a používat i další uživatelé.  Nejsme odpovědni za osobně identifikovatelné údaje, které na základě vlastního rozhodnutí poskytnete prostřednictvím těchto veřejných fór.

  Kromě toho můžeme u návštěvníků naší stránky pasivně získávat určité neosobní identifikovatelné počítačové údaje, jako je používaný typ operačního systému počítače (např. Windows XP nebo Mac OS), IP adresa uživatele, webový prohlížeč (např. Firefox, Internet Explorer), jak často navštěvují hosté různé části našich stránek a informace o poskytovateli internetových služeb, což nám umožní udělat naše stránky zajímavější a užitečnější jak pro vás tak i za různými účely souvisejícími s naším podnikáním.  Můžeme nebo jedna z našich smluvních stran může naším jménem získávat tyto neosobní identifikovatelné údaje prostřednictvím použitých softwarových technologií, jako jsou unikátní identifikátory nebo „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které umísťujeme do prohlížečů počítačů návštěvníků, kvůli uložení jejich preferencí. Můžete chtít, aby vás počítač při každém poslání cookies varoval nebo je můžete úplně vypnout.  Dá se to provést nastavením prohlížeče (jako Firefox nebo Internet Explorer).   Uvědomte si prosím, že je většina prohlížečů automaticky nastavena tak, aby cookies akceptovaly. Každý prohlížeč je trochu jiný, a tak se podívejte do nabídky nápovědy svého prohlížeče, jak správně změnit své cookies.  Když cookies úplně vypnete, nebudete mít přístup k mnoha funkcím, díky nimž je interakce s webovými stránkami plynulejší, a některé z našich služeb nemusí správně fungovat.

  Získáváme také finanční údaje uvedené v 5. části této Ochrany osobních údajů.  Tyto finanční informace používáme při zpracování plateb Klubu tučňáků a za účelem zabránění podvodům. Finanční údaje, které zadáte při placení členství, nejsou ukládány Klubem tučňáků, ale uchovává je náš smluvní zpracovatel plateb, který jedná za nás, kvůli zpracování plateb Klubu tučňáků a za účelem zabránění podvodům.

  Pokud nám nejsou poskytnuty osobní informace, může dojít k tomu, že Klub tučňáků neschválí členství v Klubu tučňáků a nebude moci poskytnout přístup ke konkrétnímu obsahu a funkcím na webové stránce Klubu tučňáků nebo poskytnout případně požadované informace, produkty nebo služby.

 2. Jak používáme, zpřístupňujeme a ukládáme získané osobní údaje

  Kromě účelů popsaných v 1. části můžeme aktivně získávat a používat e-mailové adresy a jména uživatelů ke zjišťování, jak se stránka používá, také proto, abychom zajistili, že uživatelé dodržují podmínky používání stránky.  Navíc můžeme používat e-mailovou adresu a jméno uživatele, abychom uživateli dočasně nebo trvale zakázali přístup na webovou stránku Klubu tučňáků, pokud  uživatel porušuje zásady etického chování těchto stránek.  E-mailové adresy a jména uživatelů můžeme také používat, abychom rodičům umožnili kontrolovat osobní identifikovatelné údaje, které děti poskytly webové stránce Klubu tučňáků, a informovali je o takových záležitostech, jako je jakákoli změna Ochrany osobních údajů této stránky, ke které může v budoucnosti dojít.  Tyto údaje můžeme také používat v souhrnné formě pro analýzu používání stránky nebo k nabídce produktů, programů nebo služeb.

  Údaje můžeme zpřístupnit v případech, kdy to požaduje zákon, například na základě soudního příkazu nebo předvolání nebo kdy je zpřístupňujeme zpracovatelům dat, kteří jednají za nás (poskytovatelům služeb nebo jiným společnostem skupiny, kteří poskytují podporu při provozování naší stránky a kteří nepoužívají nebo nezpřístupňují tyto údaje za žádným jiným účelem). V rozsahu povoleném zákonem můžeme také zpřístupnit osobní identifikovatelné údaje na základě požadavku úřadu prosazujícího zákon nebo jiného veřejného úřadu (včetně škol a služeb dětem) nebo pokud máme pocit, že toto zpřístupnění může zabránit navádění ke zločinu, usnadnit vyšetřování související s bezpečností veřejnosti nebo chránit bezpečnost dítěte používajícího naši webovou stránku, chránit zabezpečení nebo neporušenost naší webové stránky nebo nám umožní učinit předběžná opatření vůči vzniku závazku.

  Pokud prodáme celé nebo část našeho podnikání nebo prodáme či převedeme naše aktiva či se budeme jiným způsobem podílet na fúzi nebo na převodu podnikání, můžeme v rozsahu povoleném platným zákonem předat osobní identifikovatelné údaje třetí straně jako součást této transakce.

 3. Získávání informací pro stránky třetích stran a sponzory

  Společnostem třetích stran neumožňujeme ucházet se o naše uživatele nebo jim zasílat reklamu.  Naším záměrem je nedopustit, aby se v Klubu tučňáků objevoval jakýkoli druh přímé reklamy.

 4. Zabezpečení

  Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Nastavili jsme příslušné fyzické, elektronické a řídící postupy, které zabezpečují a pomáhají zabránit neoprávněnému přístupu, zachovat bezpečnost údajů a správně používat informace získané online. Když zadáte citlivé údaje jako je číslo vaší kreditní karty nebo naši členskou přihlášku, zašifrujeme tyto údaje pomocí technologie SSL (secure socket layer).

  Působíme na celém světě a vaše osobní informace můžeme převádět jednotlivým společnostem náležejícím do skupiny společností Walt Disney Family of Companies nebo třetím stranám v lokalitách po celém světě za účely popsanými v této ochraně osobních údajů. Kromě toho se při používání nebo zpřístupnění osobních údajů přenášených z Evropské unie nebo Švýcarska do Spojených států řídíme Zásadami bezpečného přístavu tak, jak byly vysvětleny ministerstvem obchodu USA, používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, přebíráme jiné prostředky podle příslušného práva Evropské unie k zajištění přiměřených bezpečnostních opatření, nebo si opatříme váš souhlas. Hlavní požadavky Zásad bezpečného přístavu rovněž uplatňujeme při přenosu osobních údajů z Austrálie.

 5. Finanční údaje

  Jak je uvedeno v 1. části, jestliže se zaregistrované dítě rozhodne pro placené členství, budeme při placení požadovat celé jméno rodiče, e-mailovou adresu a fakturační údaje kreditní karty včetně doručovací adresy.  Tyto údaje nejsou ukládány Klubem tučňáků, ale uchovává je náš smluvní zpracovatel plateb za účelem zpracování plateb Klubu tučňáků a za účelem zabránění podvodům. Tyto údaje jsou zabezpečeny přiměřeným způsobem a nebudou používány k jiným účelům.  Navíc náš zpracovatel plateb souhlasil s tím, že zachová osobní a finanční údaje, které získal z webové stránky Klubu tučňáků, důvěrné, zabezpečené a neporušené a použije je pouze v našem zastoupení.  Náš peněžní ústav je vázán všemi platnými zákony o ochraně soukromých údajů související s poskytováním finančních služeb.

 6. Přístup k informacím, námitky proti získávání a zachovávání informací

  Pokud budete chtít získat přístup k osobním identifikovatelným údajům, které jsme získali od vás a vašeho dítěte online, opravit faktické chyby v těchto údajích, požádat o vymazání těchto údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje již nezískávali a nezachovávali, kontaktujte nás prosím způsobem, který je uveden v 7. části.   Vymazání údajů může vést k uzavření účtu Klubu tučňáků anebo k ukončení členství.

  Nezapomeňte uvést svou e-mailovou adresu a telefonní číslo, na němž vás můžeme zastihnout.  Abychom chránili vaše soukromé údaje a soukromé údaje vašeho dítěte, učiníme přiměřené kroky vedoucí k ověření vaší totožnosti, dříve než vám umožníme přístup k osobním údajům, které jsme o vás a vašem dítěti získali a které uchováváme.

 7. Změny znění této Ochrany osobních údajů

  Tuto Ochranu osobních údajů můžeme příležitostně změnit, abychom do ní zapracovali nové technologie, postupy v oboru, regulatorní požadavky nebo za jiným účelem.   Upozorníme vás, jestliže dojde k materiálním změnám, a, pokud to vyžaduje příslušný platný zákon, vyžádáme si váš souhlas.

 8. Kontaktujte nás

  Pokud máte dotazy nebo nám chcete poslat připomínky ohledně této Ochrany osobních údajů, pošlete nám prosím e-mail s otázkami nebo připomínkami na adresu support@clubpenguin.com nebo nám pište na adresu:

  Club Penguin

  c/o Disney Online Studios Canada Inc.

  Péče o ochranu soukromých údajů
  Suite 500 - 1628 Dickson Ave.
  Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1
  KANADA

  Můžete nám také zatelefonovat na číslo +1 877 261 9482 (USA a Kanada) nebo +1 250 469 6380. (Chcete-li nás zatelefonovat a není vám 18 let a více, musíte mít svolení rodiče nebo opatrovníka.)

  Buďte prosím ujištěni, že veškeré osobní údaje, které nám v rámci komunikace prostřednictvím výše uvedené e-mailové a poštovní adresy a telefonního čísla poskytnete, nebudou použity pro posílání reklamních materiálů, pokud si je sami nevyžádáte.

 9. Závěrečné upozornění rodičům

  Internet nabízí dětem celý svět příležitostí.  Vaše rady a angažovanost jsou důležité a dětem pomáhají zajistit bezpečný a nepřekonatelný onlinový zážitek.  Doporučujeme vám navštívit stránku GetNetWise.org a společně projít část nazvanou „Bezpečnost dětí“.  Vaše úsilí vštípit vašim dětem odpovědné zacházení s informacemi je pomůže nasměrovat na stránky odpovídající jejich věku a výrazně napomůže k tomu, že vaše děti získají z internetu pouze obohacující zážitky.

 10. Datum nabytí platnosti

  Výše uvedená ochrana osobních údajů platí od 11 leden, 2012 a týká se i všech údajů, které Klub tučňáků získal před tímto datem.  Vyhrazujeme si právo změnit ochranu osobních údajů dle svého vlastního uvážení.  Uživatelé Klubu tučňáků budou o jakékoli takové změně informováni vyvěšením nové Ochrany osobních údajů na webové stránce Klubu tučňáků s jasně označeným datem platnosti této změny Ochrany osobních údajů.  V souladu se zákonem nebude používat osobní identifikovatelné údaje způsoby, které se věcně liší od způsobů popsaných v této Ochraně osobních údajů, aniž bychom upozornili na takové zacházení a nezískali souhlas s jiným zacházením.  Pokud provedeme věcné změny této Ochrany osobních údajů, budeme vás o tom informovat zde, e-mailem nebo pomocí oznámení na naší domovské stránce.

  Klub tučňáků je uživatelem licence programu TRUSTe Children’s Online Privacy Seal Program.  Pokud se domníváte, že jsme neodpověděli na váš dotaz nebo že váš dotaz nebyl uspokojivě odpovězen, kontaktujte prosím TRUSTe na adrese http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php.