Hello penguins, the Club Penguin virtual world will be closing March 29, 2017.

Privacy Policy

Bijgewerkt: 11 januari 2012

Disney Club Penguin ("Club Penguin")  wordt in alle locaties beheerd en aan gebruikers gepresenteerd door Disney Online Studios Canada Inc. (voorheen bekend als Club Penguin Entertainment Inc.) gevestigd te 500-1628 Dickson Avenue in Kelowna, British Columbia, Canada. Dit Privacybeleid omvat het gebruik van informatie verzameld door Club Penguin.

Wij doen er alles aan om een leuke, onderhoudende en veilige website voor mensen van alle leeftijden aan te bieden.  We hechten er belang aan persoonsgegevens die op de Club Penguin-website worden verzameld te beschermen.  Wij staan ervoor in dat ons privacybeleid en de wijze waarop wij gegevens hanteren, voldoen aan United States Children's Online Privacy Protection Act (wet van de Verenigde Staten ter bescherming van de online privacy van kinderen), de van toepassing zijnde wetgeving van de Europese Unie inzake de bescherming van persoonsgegeven en de Canadese federale en provinciale privacywetgeving, andere van toepassing zijnde wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens; en alle andere van toepassing zijnde wetten.

Om ervoor te zorgen dat onze bezoekers een leuke online ervaring beleven, bieden we u dit Privacybeleid aan,  dat de informatiepraktijk van de Club Penguin-website (www.clubpenguin.com) beschrijft, inclusief hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

TRUSTe Children privacy certification

 1. De informatie die we verzamelen

  We eisen de toestemming van een ouder wanneer een kind zich wil registreren.  Zoals beschreven in dit Privacybeleid verzamelen we van minderjarige gebruikers meteen tijdens het eerste registratieproces het e-mailadres van een ouder, de accountnaam van de minderjarige, en het wachtwoord van de minderjarige.  Als een minderjarige die zich bij Club Penguin registreert een betaald lidmaatschap verkrijgt, verzamelen we mogelijk bijkomende tot personen herleidbare informatie ("PII") van de ouder van de geregistreerde persoon.  De soorten PII die op dat moment eventueel worden verzameld, zijn de volledige naam, het e-mailadres en factureringsgegevens van de creditkaart (of een andere betaalwijze), inclusief het postadres.  De Club Penguin-website stelt voor deelname van een minderjarige niet als voorwaarde dat de minderjarige meer persoonlijke gegevens verstrekt dan voor die activiteit redelijkerwijs noodzakelijk is.

  De Club Penguin-website eist dat minderjarige gebruikers een geldig e-mailadres van een ouder opgeven om zich op de website te registreren en deel te nemen aan de virtuele wereld van Club Penguin, spelletjes te spelen en inhoud te bekijken. We gebruiken het e-mailadres van de ouder om de ouder een bericht te sturen dat kan worden gebruikt om de Club Penguin-account te activeren, de ouder op de hoogte te brengen van onze privacypraktijken, om de ouder berichten te sturen over de Club Penguin-account van de ouder en het kind of over functies van onze website, om de ouder regelmatig nieuwsbrieven te sturen over Club Penguin en voor de andere doeleinden beschreven in dit Privacybeleid.  Dit e-mailadres is gekoppeld aan de gebruikersnaam van het account.  Met de voorafgaande toestemming van de ouder kunnen we dit e-mailadres ook gebruiken om de ouder promotieberichten te sturen met betrekking tot producten en diensten van de Walt Disney-familie van bedrijven.   De ouder kan zijn toestemming  om promotionele berichten over Club Penguin en/of The Walt Disney Family of Companies te ontvangen, op elk moment intrekken  door contact op te nemen met de klantenondersteuning op support@clubpenguin.com en mag zich uitschrijven voor promotie-e-mails van Club Penguin en/of de Walt Disney-familie van Bedrijven door op de uitschrijflinks in deze e-mails te klikken.

  We kunnen ook een gebruikersnaam en een e-mailadres vragen als een gebruiker een formulier invult via het gedeelte "Neem contact met ons op" op de Club Penguin-website zodat we de vraag kunnen beantwoorden.  We verzamelen het e-mailadres met als enige doel onmiddellijk eenmalig te antwoorden op een specifieke vraag.

  Voor sommige van onze online activiteiten - zoals opiniepeilingen, enquêtes, spelletjes of wedstrijden - kunnen we gebruikers vragen informatie te geven die niet tot personen herleidbaar is, zoals het land van verblijf of de favoriete kleur van een gebruiker.  We stellengebruikers ook in staat online te chatten via onze website, maar we nemen maatregelen zodat gebruikers geen persoonlijke gegevens kunnen doorgeven via deze chatfunctie.  Deze maatregelen omvatten filters en live moderatie.  Als u de chatfunctie binnen deze website gebruikt en u tot personen herleidbare informatie verstrekt, moet u zich er van bewust zijn dat andere gebruikers dergelijke informatie kunnen lezen, verzamelen of gebruiken.  We raden u met klem aan geen persoonlijke informatie (zoals uw echte naam, e-mailadres, telefoonnummer enz.) over de gebruiker of over een derde in deze chats te gebruiken en we zijn niet verantwoordelijk voor de tot personen herleidbare informatie die u doorgeeft via de chatfunctie.  Tot slot kunnen we blogs of andere Publieke Forums (zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden inzake de website (de "Gebruiksvoorwaarden") evenals andere functies waarin u ons Inzendingen kunt bezorgen (zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden) aanbieden, maar we nemen maatregelen, inclusief live moderatie, zodat gebruikers geen persoonlijke gegevens kunnen doorgeven via deze Publieke Forums.  Als u een Publiek Forum op deze website gebruikt en u tot personen herleidbare informatie verstrekt, moet u zich er van bewust zijn dat andere gebruikers dergelijke informatie kunnen lezen, verzamelen of gebruiken.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor tot personen herleidbare informatie die u wilt verstrekken in deze Publieke Forums.

  Daarnaast kunnen wij, wanneer bezoekers naar onze website komen, op een passieve manier tot personen herleidbare gegevens verzamelen zoals het soort besturingssysteem van de computer (bijv. Windows XP of Mac OS), het IP-adres van de gebruiker, de webbrowser (bijv. Firefox, Internet Explorer) die wordt gebruikt, wie welke delen van de site hoe vaak bezoekt, en informatie over de internetserviceprovider om onze website interessanter en nuttiger te maken voor u en voor talloze doelen gerelateerd aan ons bedrijf. Wij kunnen, of een van onze contractanten kan namens ons deze niet tot personen herleidbare informatie verzamelen via het gebruik van softwaretechnologieën zoals unieke identificatiecodes of "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die we in computerbrowsers van bezoekers plaatsen om hun voorkeuren op te slaan. U kunt ervoor kiezen om uw computer u te laten waarschuwen telkens er een cookie wordt verzonden, of u kunt beslissen om alle cookies in - of uit te schakelen.  U doet dit via de instellingen van uw browser (zoals Firefox of Internet Explorer).   Let wel dat de meeste browsers ingesteld zijn om automatisch cookies te aanvaarden. Elke browser is enigszins anders, dus bekijk het Helpmenu van uw browser om te weten wat de juiste manier is om uw cookies te wijzigen.  Als u cookies uitschakelt, hebt u geen toegang tot vele functies die uw online ervaring soepeler doen verlopen, en mogelijk werken enkele van onze diensten niet goed.

  Tot slot verzamelen we financiële informatie zoals vermeld in Hoofdstuk 5 van dit Privacybeleid.  We gebruiken deze financiële informatie om betalingen gedaan aan Club Penguin te verwerken of ter preventie van fraude. De financiële informatie die u invoert om een lidmaatschap te verkrijgen worden niet door Club Penguin opgeslagen, maar in plaats daarvan bijgehouden door de dienstverlener die namens ons werkt en die de betalingen verwerkt, ten behoeve van de verwerking van betalingen aan Club Penguin en als preventie tegen fraude.

  Als u ons geen persoonlijke gegevens verschaft, stemt Club Penguin mogelijk niet in met Club Penguin-lidmaatschap en kan men u mogelijk geen toegang verlenen tot bepaalde inhoud en functionaliteiten op de Club Penguin-website, of u geen andere door u gevraagde informatie, producten of diensten verschaffen.

 2. Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken, vrijgeven en opslaan

  Naast de doeleinden beschreven in Hoofdstuk 1, kunnen we actief e-mailadressen en gebruikersnamen verzamelen en gebruiken om het gebruik na te gaan en om er zeker van te zijn dat gebruikers de Gebruiksvoorwaarden van de site naleven.  Daarnaast kunnen we een e-mailadres en een gebruikersnaam gebruiken om een gebruiker tijdelijk of permanent van de Club Penguin-website uit te sluiten als die gebruiker zich ongepast gedraagt op de site.  We kunnen e-mailadressen en gebruikersnamen ook gebruiken om ouders in staat te stellen PII die de kinderen hebben ingevuld op de Club Penguin-website na te kijken en om berichten af te leveren met betrekking tot de site, zoals toekomstige wijzigingen aan dit Privacybeleid.  We kunnen informatie ook in zijn geheel gebruiken om het gebruik van de site te analyseren en producten, programma’s of diensten aan te bieden.

  Indien de wet ons dit voorschrijft, kunnen we informatie vrijgeven, bijvoorbeeld, in antwoord op een rechterlijke bevel of een dagvaarding, of we kunnen informatie vrijgeven aan gegevensverwerkers die voor ons werken (dienstverleners of andere groepsbedrijven die ondersteuning bieden voor de activiteiten van onze website en die de informatie niet gebruiken of vrijgeven voor andere doeleinden). Indien dit door het toepasselijk recht is toegestaan, kunnen we PII bijvoegen als reactie op een aanvraag van een wetshandhavingsinstantie of een openbare dienst (inclusief scholen of kinderopvangdiensten) of wanneer we van mening zijn dat deze inbreng een misdaad kan voorkomen, een onderzoek met betrekking tot de openbare veiligheid kan bevorderen of de veiligheid van een kind dat onze website gebruikt kan beschermen; ter bescherming van de veiligheid en integriteit van onze website of indien dit ons in staat stelt voorzorgen tegen aansprakelijkheid te nemen.

  Als wij ons bedrijf geheel of gedeeltelijk verkopen of onze aandelen verkopen of overdragen of anderszins betrokken zijn bij een fusie of bedrijfsovername, kunnen we PII overdragen aan een derde als onderdeel van deze activiteit, voor zover door het van toepassing zijnde recht wordt toegestaan.

 3. Verzameling van informatie voor externe sites en sponsors

  We staan externe partijen niet toe aan onze gebruikers te adverteren of hen lastig te vallen.  Het is onze bedoeling Club Penguin vrij te houden van dit soort rechtstreekse reclame.

 4. Veiligheid

  De beveiliging van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. We hebben gepaste fysieke, elektronische en beleidsprocedures opgesteld ter beveiliging en om onbevoegde toegang te helpen voorkomen, om de gegevensveiligheid te behouden en de informatie die we online verzamelen correct te gebruiken. Als u vertrouwelijke informatie invoert, zoals uw kredietkaartnummer, of het inschrijvingsformulier voor uw lidmaatschap, coderen we die informatie met secure socket layer-technologie (SSL).

  We werken wereldwijd en het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan individuele bedrijven van The Walt Disney Family of Companies of aan derden op locaties over heel de wereld, voor de doelen die beschreven zijn in dit privacybeleid Waar uw persoonlijke informatie ook wordt doorgegeven, opgeslagen of verwerkt door ons, we zullen voldoende stappen ondernemen om de privacy van uw persoonlijke informatie veilig te stellen. Bovendien: bij het gebruik of het verstrekken van persoonsgegevens die worden overgedragen vanuit de Europese Unie of Zwitserland naar de Verenigde Staten, houden wij ons aan de Safe Harbor-principes zoals door het Amerikaanse ministerie van Handel uiteengezet, gebruiken wij door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, en passen wij andere middelen op grond van de desbetreffende wetgeving toe voor het zekerstellen van voldoende bescherming; of vragen wij u om uw toestemming. Wanneer wij persoonsgegevens uit Australië overdragen, passen wij de wezenlijke vereisten van de Safe Harbor-principes ook toe.

 5. Financiële informatie

  Als een geregistreerd kind een betalend lidmaatschap wil verkrijgen, zijn, zoals opgemerkt in Hoofdstuk 1, de volledige naam, het e-mailadres, de factureringsgegevens van de kredietkaart, inclusief het postadres, van de ouder vereist op het moment van verkrijging. Deze informatie wordt niet door Club Penguin opgeslagen en deze wordt in plaats daarvan verzameld en opgeslagen door onze de dienstverlener die de betalingen verwerkt ten behoeve van de verwerking van betalingen per creditkaart aan Club Penguin en ter preventie van fraude. Deze informatie wordt op gepaste wijze beveiligd, en zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt.  Bovendien heeft de dienstverlener die de betalingen verwerkt ermee ingestemd de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van de persoonlijke en financiële informatie die hij van de Club Penguin-website krijgt te handhaven en deze informatie uitsluitend namens ons te gebruiken.  Onze financiële instelling is gebonden door alle toepasselijke privacywetten met betrekking tot de levering van financiële diensten.

 6. Toegang tot informatie, en bezwaar tegen verzameling en behoud van informatie

  Neem contact met ons op zoals vermeld in Hoofdstuk 7 als u toegang wilt tot de PII die we online van u en uw kind hebben verzameld, als u feitelijke fouten in deze informatie wilt verbeteren, als u wilt vragen om deze informatie te laten verwijderen of om deze informatie niet langer te verzamelen of te bewaren.   Het verwijderen van gegevens kan leiden tot het afsluiten van het Club Penguin-account en/of lidmaatschap.

  Zorg ervoor dat u uw e-mailadres en een telefoonnummer bijvoegt zodat we u kunnen bereiken.  Om de privacy en de veiligheid van u en uw kind te beschermen, zullen we redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te kunnen controleren alvorens u toegang te verlenen tot de persoonlijke informatie die we van u of uw kind verzamelen en bewaren.

 7. Veranderingen van dit privacybeleid

  Het kan zijn dat we dit privacybeleid veranderen zodat het overeenkomt met de nieuwste technologieën, industriële praktijken, wettelijke vereisten of andere doelen.   Wij informeren u hierover wanneer deze veranderingen belangrijk zijn en, indien dit vereist is door het toepasselijke recht vragen wij u om uw toestemming.

 8. Contact met ons opnemen

  Als u vragen hebt of u ons opmerkingen wilt sturen over dit Privacybeleid, stuur ons dan een e-mail met uw vragen of opmerkingen op support@clubpenguin.com of schrijf ons.

  Club Penguin

  c/o Disney Online Studios Canada Inc.

  Attention: Privacy
  Suite 500 - 1628 Dickson Ave.
  Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1
  CANADA 

  U kunt ons ook bellen via +1-877-261-9482 (VS en Canada) of +1-250-469-6380. (Als u geen 18 jaar of ouder bent, moet u de toestemming van uw ouder of voogd hebben om dit nummer te bellen.)

  Wij verzekeren u dat persoonlijke informatie die u in berichten naar de bovenstaande e-mail- en postadressen en telefoonnummers geeft, niet zal worden gebruikt om u promotiemateriaal te sturen, tenzij u dit vraagt.

 9. Een laatste opmerking aan de ouders

  Het internet biedt een wereld van mogelijkheden voor kinderen.  Uw hulp en betrokkenheid zijn essentieel om ervoor te zorgen dat kinderen een veilige en bijzondere online ervaring hebben.  Wij raden u aan om de GetNetWise.org-website te bezoeken en eens samen het gedeelte "Kids Safety" (Veiligheid van kinderen) te bekijken.  Uw inspanningen om hen verantwoorde informatiepraktijken bij te brengen, leidt uw kinderen naar sites die geschikt zijn voor hun leeftijd zal er in grote mate voor zorgen dat u kinderen verrijkende online ervaringen hebben.

 10. Ingangsdatum

  Het hierboven vermelde privacybeleid  treed op 11 januari 2012, in werking. Het geldt voor alle informatie die Club Penguin eerder heeft verkregen.  Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid naar ons eigen oordeel te wijzigen.  Gebruikers van Club Penguin worden van een dergelijke wijziging op de hoogte gebracht doordat wij een nieuw privacybeleid op de Club Penguin-website plaatsen en de datum van inwerkingtreding van elke wijziging van het privacybeleid zal duidelijk worden aangegeven.  Overeenkomstig de wettelijke voorschriften, zullen we PII niet gebruiken op manieren die wezenlijk verschillen van deze beschreven in dit Privacybeleid zonder u ook op de hoogte te brengen van dergelijke praktijken en toestemming te verkrijgen voor dergelijke andere gebruiken.  Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan dit beleid, zullen we u hier, per e-mail, of via een mededeling op onze startpagina op de hoogte brengen.

  Club Penguin is een licentiehouder van het TRUSTe Children’s Online Privacy Seal Program.  Als u meent dat we uw vraag niet hebben beantwoord of dat uw vraag niet naar genoegen werd behandeld, kunt u contact opnemen met TRUSTe via http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php.