Hello penguins, the Club Penguin virtual world will be closing March 29, 2017.

Privacy Policy

Oppdatert: 11 januar 2012

Disney Club Penguin (“Club Penguin”) drives og presenters for brukere på ethvert sted av Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere kjent som Club Penguin Entertainment Inc.) med adressen 500-1628 Dickson Avenue, Kelowna, British Columbia, Canada VIY 9X1. Disse retningslinjene for personvern dekker bruk av informasjon som er innhentet av Club Penguin.

Vi legger stor vekt på å tilby en morsom, underholdende og trygg nettside for folk i alle aldre. Vi er veldig opptatt av å beskytte all personlig informasjon som vi har innhentet gjennom Club Penguin nettsiden. Vi sørger for at våre retningslinjer for personvern og våre informasjonspraksiser overholder USAs Children's Online Privacy Protection Act (Lov om beskyttelse av barns personvern på nett), gjeldende EU-lovgivning om datasikkerhet, canadisk føderal og lokal personvernslovgivning, andre gjeldende datasikkerhetslovgivning, og all annen lovgivning.

For å hjelpe oss med å sørge for at alle våre besøkende har en givende nettopplevelse, gir vi deg disse retningslinjene for personvern, som beskriver informasjonspraksisene til Club Penguin nettside (www.clubpenguin.com), inkludert hvordan vi henter inn, bruker og offentliggjør personlig informasjon.

TRUSTe Children privacy certification

 1. Informasjonen vi henter inn

  Vi trenger samtykke fra en av foreldrene når et barn ønsker å registrere seg. Som beskrevet i disse retningslinjene for personvern, vil vi under den innledende registreringsprosessen hente inn følgende informasjon direkte fra barnebrukere: en forelders e-postadresse, barnets kontonavn, og barnets passord. Når et barn som er registrert hos Club Penguin tilegner seg et betalt medlemskap, kan vi innhente ytterligere personlig identifiserbar informasjon (“PII”) fra det registrerte barnets forelder. De forskjellige typene med PII (Personlig identifiserbar informasjon) som kan hentes inn på dette tidspunkt inkluderer forelderens fulle navn, e-postadresse, og kredittkortinformasjon (eller informasjon om en annen betalingsmetode), inkludert postadresse. Club Penguin nettsiden vil ikke kreve mer personlig informasjon som betingelse for et barns deltakelse i en nettaktivitet enn det som rimeligvis er nødvendig for den aktiviteten.

  Club Penguin nettsiden krever at barnebrukere oppgir en forelders gyldige e-postadresse for å kunne registrere seg på nettsiden for delta i Club Penguins virtuelle verden, spille spill og lese innhold. Vi bruker forelderens e-postadresse for å sende forelderen en melding som kan brukes til å aktivere Club Penguin-kontoen, informere forelderen om våre personvernpraksiser, og kommunisere til forelderen enten om forelderens eller barnets Club Penguin-kontoer, om nettsidens funksjoner, og blant annet sende periodiske meldinger om Club Penguin og for lignende formål som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Denne e-postadressen er korrelert med kontoens brukernavn. Med forelderens tillatelse kan det være at vi bruker denne e-postadressen til å sende forelderen salgsfremmende meldinger om Club Penguin og/eller Walt Disneys Family of Companies produkter og tjenester. Forelderen kan tilbakekalle tillatelsen når som helst til å motta salgsfremmende meldinger om Club Penguin og/eller The Walt Disney Family of Companies ved å kontakte kundeservice på support@clubpenguin.com, og kan også sende utmelding av salgsfremmende e-poster fra Club Penguin og/eller The Walt Disney Family of Companies ved å klikke på utmeldingslenker i e-postene.

  Vi kan også be om et brukernavn og en e-postadresse når en bruker sender inn et skjema via “Kontakt oss”-seksjonen på Club Penguin nettsiden slik at vi kan svare på forespørselen. Vi innhenter e-postadressen kun for det formål å svare direkte på engangsbasis på en spesifikk forespørsel.

  For noen nettsideaktiviteter – som for eksempel galluper, spørreundersøkelser, spill eller konkurranser – kan vi spørre brukere om å oppgi informasjon som ikke er personlig identifiserbar, som for eksempel bostedsland eller en brukers favorittfarge. Vi lar dessuten brukere chatte på nett gjennom nettsiden vår, men vi har gjennomført tiltak slik at brukere ikke kan kommunisere personlig informasjon gjennom denne chatte-funksjonen. Disse tiltakene omfatter filtre og live moderering. Men i alle tilfelle, hvis du bruker chatte-funksjonen på denne nettsiden og oppgir personlig identifiserbar informasjon, skal du være klar over at slik informasjon kan leses, innhentes og brukes av andre brukere. Vi oppfordrer deg til ikke å oppgi personlige opplysninger (som virkelige navn, e-postadresse, telefonnummer osv.) om brukeren eller om noen tredjepart i slike samtaler, og er ikke ansvarlige for de personlige og identifiserbare opplysninger som du velger å sende inn gjennom chatte-funksjonen. Til sist tilbyr vi blogger eller andre Offentlige fora (som definert i Bruksvilkårene som gjelder for nettsiden (“Bruksvilkår”), samt andre funksjoner hvor du kan sende inn bidrag (som definert i bruksvilkårene), men vi har gjennomført tiltak, inkludert live moderering, slik at brukere ikke kan kommunisere personlig informasjon gjennom disse offentlige foraene. Hvis du bruker et offentlig forum på denne nettsiden, og oppgir personlig identifiserbar informasjon, skal du være klar over at slik informasjon kan leses, innhentes og brukes av andre brukere. Vi er ikke ansvarlige for den personlig identifiserbare informasjonen som du velger å oppgi gjennom disse offentlige foraene.

  Dessuten, når besøkende kommer til nettstedet vårt, kan vi passivt innhente visse ikke-personlig identifiserbar datainformasjon, for eksempel type operativsystem (f. eks Windows XP eller Mac OS), brukerens IP-adresse, nettleser (f. eks Firefox, Internet Explorer) som brukes, hvor ofte gjester besøker ulike deler av våre nettsteder, og informasjon om Internett-leverandøren, for å gjøre våre nettsteder mer interessante og nyttige for deg og for ulike formål knyttet til virksomheten vår. Vi kan innhente denne ikke-personlige identifiserbare informasjonen gjennom bruk av programvareteknologi som unike identifikatorer eller informasjonskapsler (“cookies”). Informasjonskapsler er små tekstfiler som vi plasserer i besøkendes nettlesere for å lagre deres preferanser. Du kan velge å la datamaskinen din advare deg hver gang en informasjonskapsel sendes, eller du kan velge å slå av/på alle cookies (informasjonskapsler). Du gjør dette via innstillingene i nettleseren din (som Firefox eller Internet Explorer). Vær oppmerksom på at de fleste nettlesere er automatisk satt til å godta cookies. Hver nettleser er forskjellig, så se din nettlesers Hjelp-meny for å finne den riktige måten å modifisere dine informasjonskapsler på. Hvis du slår av informasjonskapsler, vil du ikke ha tilgang til mange av funksjonene som gjø nettopplevelsen smidigere, og noen av våre tjenester vil kanskje ikke fungere som de skal.

  Vi innhenter også finansiell informasjon som forklart i Avsnitt 5 i disse retningslinjene for personvern. Vi bruker denne finansielle informasjonen for å behandle betalinger til Club Penguin og for å hindre bedrageri. Den finansielle informasjonen som du oppgir for å kjøpe et medlemskap lagres ikke av Club Penguin, men vil i stedet oppbevares av vår leverandør som handler på våre vegne og som er ansvarlig for behandling av betalinger til Club Penguin og for å forhindre bedrageri.

  Hvis personlig informasjon ikke oppgis til oss, kan Club Penguin velge å ikke tillate medlemskap i Club Penguin, og vil kanskje ikke være i stand til å gi tilgang til visse innhold og funksjoner på Club Penguin nettsiden, eller gi annen informasjon, produkter eller tjenester som etterspørres.

 2. Hvordan vi bruker, offentliggjør, og lagrer informasjonen vi innhenter

  I tillegg til formålene beskrevet i Avsnitt 1, kan vi aktivt innhente og bruke e-postadresser og brukernavn til å spore bruk og sikre at brukere overholder nettsidens bruksvilkår. I tillegg kan vi bruke en e-postadresse og brukernavn til å sperre en bruker midlertidig eller permanent fra Club Penguin nettsiden hvis den brukeren oppfører seg på en upassende måte på nettsiden. Vi kan også bruke e-postadresser og brukernavn til å gjøre foreldre i stand til å gå gjennom PII (Personlig identifiserbar informasjon) som barna har sendt inn til Club Penguin nettsiden, og til å informere om nettsiden, som for eksempel fremtidige endringer av disse retningslinjene for personvern. Vi kan også bruke informasjon i aggregert form til å analysere bruk av nettsiden, samt å tilby produkter, programmer eller tjenester.

  Vi kan offentliggjøre informasjon hvis vi pålegges av lov å gjøre dette, for eksempel i forbindelse med en stevning eller en vitneinnkalling, eller i tilfeller hvor vi offentliggjør informasjon til databehandlere som handler på våre vegne (tjenesteleverandører eller andre gruppeselskaper som gir støtte til driften av nettsiden vår og som ikke bruker eller offentliggjør informasjonen for noe annet formål). I den grad det tillates av gjeldende lov, vi kan også oppgi PII (Personlig identifiserbar informasjon) som svar på en henvendelse fra en politimyndighet eller andre offentlige organer (inkludert skoler eller barnetjenester), eller hvis vi mener at slik offentliggjøring kan forhindre en forbrytelse, lette en etterforskning relatert til offentlig sikkerhet, eller beskytte sikkerheten til et barn som bruker vår nettside, beskytte sikkerheten eller integriteten til vår nettside, eller sette oss i stand til å ta forholdsregler mot erstatningsansvar.

  Hvis vi selger hele eller deler av bedriften vår eller selger eller overfører våre eiendeler eller på annen måte er involvert i en sammenslåing eller bedriftsoverforing, kan vi overføre PII (Personlig identifiserbar informasjon) til en tredjepart som del av den transaksjonen, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

 3. Innhenting av informasjon for tredjepartssider og -sponsorer

  Vi lar ikke tredjeparts selskaper sende forespørsler til eller reklamere for våre brukere. Vår intensjon er å holde Club Penguin fri for enhver form for direkte reklame.

 4. Sikkerhet

  Sikkerheten til din personlige informasjon er viktig for oss. Vi har innført egnede fysiske, elektroniske, og administrasjonsmessige prosedyrer for å sikre og bidra til å forhindre uautorisert tilgang, opprettholde datasikkerhet, og bruke informasjonen vi innhenter på nettet på riktig måte. Når du legger inn sensitiv informasjon, som kredittkortnummeret ditt, eller vårt medlemskapsskjema, krypterer vi denne informasjonen ved bruk av secure socket layer-teknologi (SSL).

  Vi driver globalt og kan overføre dine personlige opplysninger til enkeltbedrifter i The Walt Disney Family of Companies eller tredjeparter på steder rundt om i verden for formålene som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Dessuten, når vi bruker eller offentliggjør personlig informasjon overført fra EU eller Sveits til USA, overholder vi Safe Harbor-prinsippene som fremsatt av det amerikanske handelsdepartementet, bruker standard kontraktklausuler godkjent av EU, adopterer andre tiltak anbefalt av relevant lovverk for å sikre adekvate sikkerhetstiltak, eller ber om ditt samtykke. Vi anvender også de omfattende kravene til Safe Harbor-prinsippene når vi overfører personlig informasjon fra Australia.

 5. Finansiell informasjon

  Som bemerket i Avsnitt 1, hvis et barn som er registrert ønsker å kjøpe et medlemskap so krever betaling, vil det på kjøpstidspunktet kreves at følgende informasjon oppgis: forelderens fulle navn, e-postadresse og kredittkortinformasjon inkludert postadresse. Den informasjonen lagres ikke av Club Penguin, men lagres i stedet av vår leverandør som er ansvarlig for behandling av betalinger for det formål å behandle betalinger til Club Penguin og for å forhindre bedrageri. Den informasjonen beskyttes med egnet sikkerhet, og vil ikke brukes for noe annet formål. I tillegg har leverandøren som er ansvarlig for behandling av betalinger samtykket i å opprettholde konfidensialiteten, sikkerheten og integriteten til all personlig og finansiell informasjon som erverves fra Club Penguin nettside, og kun bruke denne informasjonen på våre vegne. Vår finansielle institusjon er bundet av alle gjeldende personvernlover som gjelder ytelse av finansielle tjenester.

 6. Tilgang til informasjon, og motforestillinger mot innhenting og oppbevaring av informasjon

  Ta kontakt med oss som oppgitt i Avsnitt 7 hvis du ønsker å få tilgang til PII (Personlig identifiserbar informasjon) som vi har innhentet på nett fra deg eller barnet ditt, korrigere faktiske feil i slik informasjon, be om å få slik informasjon slettet, eller be om at vi ikke lenger innhenter eller oppbevarer slik informasjon. Sletting av data kan lede til oppsigelse av Club Penguin-kontoen og/eller medlemskap.

  Sørg for å inkludere e-postadressen din og et telefonnummer vi kan nå deg på. For å beskytte deg og ditt barns personvern og sikkerhet, vil vi utføre rimelige tiltak for å bekrefte din identitet før vi gir deg tilgang til den personlige informasjonen vi har innhentet og oppbevarer angående deg eller ditt barn.

 7. Endringer i retningslinjene for personvern

  Fra tid til annen kan vi endre retningslinjene for personvern for å tilpasse oss ny teknologi, bransjepraksis, forskriftsmessige krav eller for andre formål. Vi vil gi beskjed til deg hvis disse endringene er vesentlige, og der det er påkrevd etter gjeldende lover, vil vi innhente ditt samtykke.

 8. Kontakt oss

  Hvis du har spørsmål eller ønsker å sende oss kommentarer om disse retningslinjene for personvern, send en e-post med dine spørsmål eller komment arer til privacy@clubpenguin.com, eller skriv til oss:

  Club Penguin
  c/o Disney Online Studios Canada Inc.

  Attention: Privacy
  Suite 500 - 1628 Dickson Ave.
  Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1
  CANADA 

  Du kan også ringe oss på +1-877-261-9482 (USA og Canada) eller +1-250-469-6380. (Hvis du ikke er over 18 år gammel må du ha tillatelse fra din forelder eller foresatte.)

  Vi forsikrer deg om at all personlig informasjon du inkluderer i din kommunikasjon til disse e-post-, postadressene og telefonnumrene ikke vil brukes til å sende deg promoteringsmateriell, med mindre du ber om dette.

 9. En siste beskjed til foreldre

  Internettet tilbyr en verden av muligheter for barn. Din veiledning og engasjement er helt essensielt for å bidra til at barn har en trygg og givende opplevelse på nettet. Vi oppfordrer deg til å besøke nettsiden GetNetWise.org og lese gjennom avsnittet "Kids Safety" (barns sikkerhet) sammen. Din innsats i å oppfordre til ansvarlige informasjonspraksiser vil veilede dine barn mot nettsider som er passende for deres alder og vil være et viktig bidrag slik at dine barn kan ha berikende opplevelser på nettet.

 10. Effektiv dato

  Retningslinjene for personvern som er beskrevet ovenfor er effektive fra og med 11 januar 2012, og gjelder all informasjon som tidligere er innhentet av Club Penguin. Vi forbeholder oss retten til å endre retningslinjene for personvern etter eget forgodtbefinnende. Club Penguin-brukere vil bli informert om slike endringer ved at vi legger ut nye retningslinjer for personvern på Club Penguin nettsiden, og den effektive datoen for enhver endring i retningslinjene for personvern vil bli tydelig markert. Som påkrevd ved lov, vil vi ikke bruke PII (Personlig identifiserbar informasjon) på måter som er vesentlig forskjellig fra det som beskrives i disse retningslinjene for personvern uten å gi beskjed om slike praksiser og innhente samtykke til slik annen bruk. Hvis vi gjør vesentlige endringer i disse retningslinjene, vil vi gi deg beskjed om dette her, per e-post, eller ved å legge ut en melding på vår hjemmeside.

  Club Penguin er en lisensholder av TRUSTe Children's Online Privacy Seal Program. Hvis du mener at vi ikke har svart på forespørselen din eller at forespørselen din ikke har blitt tilfredsstillende håndtert, ta kontakt med TRUSTe på http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php.