Olá, pinguins. O mundo virtual Club Penguin encerrará no dia 29 de março de 2017.

Política de Privacidade

Aktualizacja: 11 styczeń 2012 r.

Disney Club Penguin („Club Penguin”) jest obsługiwany i oferowany użytkownikom we wszystkich lokalizacjach przez firmę Disney Online Studios Canada Inc. (wcześniej znaną jako Club Penguin Entertainment Inc.) z siedzibą na 500-1628 Dickson Avenue, Kelowna, w Kolumbii Brytyjskiej, w Kanada VIY 9X1. Niniejsze zasady prywatności obejmują korzystanie z informacji zbieranych przez Club Penguin.

Naszym celem jest dostarczanie rozrywki, dobrej zabawy i bezpiecznej witryny internetowej dla osób w każdym wieku. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony danych osobowych wszystkich osób, które są gromadzone w witrynie Club Penguin. Zapewniamy, aby nasze Zasady prywatności oraz praktyki dot. obsługi informacji były zgodne z Ustawą dot. ochrony prywatności online dzieci Stanów Zjednoczonych, stosownymi przepisami Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych, kanadyjskimi federalnymi i okręgowymi przepisami dot. ochrony prywatności oraz innymi stosownymi przepisami.

Aby pomóc w zapewnianiu pozytywnych wrażeń online naszym gościom, zapewniamy Zasady prywatności, które przedstawiają praktyki informacyjne witryny Club Penguin (www.clubpenguin.com), w tym również sposoby pozyskiwania, używania oraz ujawniania danych osobowych.

TRUSTe Children privacy certification

 1. Informacje zbierane przez nas

  Wymagana jest zgoda rodzica w przypadku rejestracji dziecka. Zgodnie z niniejszymi Zasadami prywatności, bezpośrednio zbieramy od użytkowników–dzieci w trakcie wstępnego procesu rejestracji adres e-mail rodzica, nazwę konta dziecka oraz hasło dziecka. Gdy zarejestrowane w klubie Club Penguin dziecko uzyskuje płatne członkostwo, możemy zbierać dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację osoby („PII”) od rodzica zarejestrowanej osoby. Typy informacji PII, które mogą być zbierane w tym czasie obejmują pełne imię i nazwisko rodzica, adres e-mail oraz informacje rozliczeniowe z karty kredytowej (lub innej metody płatności), wliczając w to adres korespondencyjny. Witryna internetowa Club Penguin nie uzależnia uczestnictwa dzieci w jakichkolwiek działaniach online od przedstawienia przez dziecko bardziej osobistych informacji, niż uzasadnione informacje wymagane do celów danych działań.

  Witryna internetowa Club Penguin wymaga, aby użytkownicy–dzieci podawali aktualny adres e-mail rodzica w celu zarejestrowania się w witrynie internetowej w celu uczestnictwa w wirtualnym świecie Club Penguin, grania w gry i przeglądania zawartości. Używamy adresu e-mail rodzica, aby wysłać rodzicowi wiadomość, która może być użyta w celu aktywowania konta Club Penguin, do powiadomienia rodzica o naszych zasadach prywatności, aby wysyłać do rodziców wiadomości na temat kont Club Penguin dziecka i rodzica lub o funkcjach witryny internetowej, wliczając w to wysyłany co jakiś czas biuletyn na temat Club Penguin oraz do innych celów, które zostały opisane w niniejszej Polityce prywatności. Ten adres e-mail jest powiązany z nazwą użytkownika konta. Dzięki uprzedniej zgodzie rodzica możemy również używać tego adresu e-mail do wysyłania wiadomości promocyjnych dla rodziców dotyczących Club Penguin i/lub produktów i usług Walt Disney Family of Companies. Rodzic w dowolnym momencie może anulować zgodę na otrzymywanie wiadomości promocyjnych dotyczących Club Penguin i/lub The Walt Disney Family of Companies, kontaktując się z działem obsługi klienta pod adresem support@clubpenguin.com, a także może zrezygnować z przesyłania wiadomości promocyjnych z Club Penguin i/lub Walt Disney Family of Companies, klikając łącze rezygnacji z tych wiadomości e-mail.

  Możemy również zażądać nazwy użytkownika i adresu e-mail, gdy użytkownik przesyła formularz za pośrednictwem sekcji „Kontakt” witryny Club Penguin, dzięki czemu możemy odpowiedzieć na zapytanie. Adresu e-mail wymagamy wyłącznie w celu umożliwienia bezpośredniego jednorazowego udzielenia odpowiedzi na określone zapytanie.

  W przypadku niektórych z naszych działań online, takich jak ankiety, kwestionariusze, gry lub konkursy, możemy poprosić użytkowników o podanie informacji, które nie umożliwiają identyfikacji osobowej, np. kraj zamieszkania lub ulubiony kolor użytkownika. Umożliwiamy również użytkownikom prowadzenie chatu online za pośrednictwem naszej witryny, ale podejmujemy działania, aby użytkownicy nie mogli przesyłać danych osobowych za pomocą funkcji chatu. Te środki obejmują filtry oraz moderacje w czasie rzeczywistym. Jednak, jeśli użytkownik korzysta z funkcji chatu w tej witrynie i ujawni dane umożliwiające identyfikację, należy pamiętać, że takie informacje mogą być odczytane, gromadzone lub wykorzystywane przez innych użytkowników. Zdecydowanie odradzamy nieujawnianie danych osobowych (takich jak prawdziwe imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itd.) użytkownika lub innej strony trzeciej podczas takiego czatu. Nie jesteśmy odpowiedzialni za informacje identyfikacyjne, które przesyłane są podczas korzystania z funkcji czatu. Co więcej, możemy zaoferować blogi lub inne fora publiczne (zgodnie z opisem przedstawionym w Warunkach użytkowania dot. witryny („Warunki użytkowania”)), jak również inne funkcje, za pomocą których użytkownik może przekazywać nam Materiały (zgodnie z opisem przedstawionym w Warunkach użytkowania), ale podejmujemy środki, w tym moderację na żywo, aby użytkownicy nie mogli przekazywać danych osobowych przez te Fora publiczne. Jeśli użytkownik korzysta z Forum publicznego w tej witrynie i ujawni dane umożliwiające identyfikację, użytkownik powinien pamiętać, że takie informacje mogą być odczytane, gromadzone lub używane przez innych użytkowników. Nie odpowiadamy za dane umożliwiające identyfikację, które zostały podane przez użytkownika na tych Forach publicznych.

  Dodatkowo, gdy odwiedzający wchodzą na naszą stronę, możemy pasywnie zbierać nieosobowe dane dotyczące komputera, takie jak system operacyjny (np. Windows XP lub Mac OS), adres IP użytkownika, używana przeglądarka internetowa (np. Firefox, Internet Explorer), częstotliwość, z jaką goście odwiedzają konkretne części naszych stron i informacje dotyczące dostawcy usług internetowych, aby uczynić naszą stronę bardziej interesującą i przydatną dla użytkowników oraz dla różnych celów związanych z naszymi interesami. My lub jeden z naszych kontrahentów w naszym imieniu może gromadzić informacje nieumożliwiające identyfikacji za pomocą technologii programowych, takich jak unikatowe identyfikatory lub pliki „cookie”. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które umieszczamy w przeglądarkach komputerów osób odwiedzających w celu przechowywania informacji o ich preferencjach. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby za każdym razem otrzymywać ostrzeżenie o wysyłaniu pliku cookie lub można całkowicie włączyć/wyłączyć obsługę plików cookie. Tę opcję można zmienić za pomocą ustawień przeglądarki (np. Firefox lub Internet Explorer). Uwaga: większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Każda przeglądarka jest nieco inna, więc należy zapoznać się z menu Pomoc przeglądarki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniego sposobu wprowadzenia zmian w ustawieniach plików cookie. W przypadku wyłączenia plików cookie, użytkownik nie będzie mieć dostępu do wielu funkcji usprawniających korzystanie z przeglądarki internetowej i niektóre z naszych usług mogą działać nieprawidłowo.

  Oprócz tego, gromadzimy informacje finansowe, zgodnie z opisem przedstawionym w sekcji 5 Zasad prywatności. Wykorzystujemy te informacje finansowe w celu przetwarzania opłat w Club Penguin, oraz aby zapobiegać oszustwom. Informacje finansowe, które zostaną wprowadzone przez użytkownika w celu wykupienia członkostwa, nie są przechowywane przez Club Penguin, ale zamiast tego są przechowywane przez naszego dostawcę przetwarzania płatności, który działa w naszym imieniu, do celów przetwarzania płatności zrealizowanymi na rzecz Club Penguin oraz w celu zapobiegania oszustwom.

  Jeśli dane osobowe nie zostaną do nas przesłane, wtedy Club Penguin może odmówić członkostwa Club Penguin i może uniemożliwić dostęp do określonej zawartości oraz funkcji w witrynie Club Penguin lub dostęp do innych informacji, produktów lub usług, które mogą być wymagane.

 2. W jaki sposób wykorzystujemy, ujawniamy i przechowujemy zgromadzone informacje

  Oprócz celów opisanych w sekcji 1, możemy aktywnie gromadzić i wykorzystywać adresy e-mail i nazwy użytkowników w celu śledzenia sposobu korzystania oraz zapewnienia, że użytkownicy postępują zgodnie z Warunkami użytkowania witryny. Oprócz tego możemy użyć adresu e-mail i nazwy użytkownika w celu tymczasowego lub stałego zablokowania dostępu użytkownika do witryny Club Penguin, jeśli użytkownik dopuści się nieodpowiedniego postępowania w witrynie. Możemy również używać adresów e-mail i nazw użytkowników w celu umożliwienia rodzicom wglądu w PII przesłane przez dzieci na witrynę Club Penguin oraz w celu przesyłania powiadomień dotyczących witryny, takich jak przyszłe poprawki do niniejszych Zasad prywatności. Możemy również używać informacji zbiorczych w celu analizowania korzystania z witryny, w celu oferowania produktów, programów lub usług.

  Możemy wyjawić informacje, jeśli wymaga tego od nas prawo, na przykład, w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe lub gdy wyjawiamy informacje stronom przetwarzającym dane, które działają w naszym imieniu (dostawcom usług lub innym firmom wchodzącym w skład naszej grupy, które zapewniają wsparcie działań naszej witryny oraz które nie ujawniają ani nie wykorzystują informacji do innych celów). W zakresie zgodnym z prawem możemy także ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na wezwanie organów ścigania lub innych organów publicznych (wliczając w to szkoły lub organy zajmujące się opieką na dziećmi) lub jeśli uważamy, że ujawnienie informacji może zapobiec popełnieniu przestępstwa, wspomóc śledztwo związane z bezpieczeństwem publicznym lub ochronić bezpieczeństwo dziecka korzystającego ze strony, zabezpieczyć ochronę lub integralność naszej strony lub pozwolić nam na dotrzymanie zobowiązań.

  Jeśli sprzedamy całą naszą firmę lub jej część albo sprzedamy lub przeprowadzimy przeniesienie naszych aktywów albo w inny sposób będziemy zaangażowani w fuzję lub przejęcie firmy, możemy przenieść dane osobowe do strony trzeciej jako część tej transakcji, w wymiarze dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 3. Gromadzenie informacji dla witryn stron trzecich i sponsorów

  Stronom trzecim nie wolno zabiegać o naszych użytkowników lub składać im ofert reklamowych. Naszym zamierzeniem jest zapewnienie, aby witryna Club Penguin była pozbawiona wszelkich form takich bezpośrednich reklam.

 4. Bezpieczeństwo

  Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas istotne. Wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne oraz zarządcze w celu zabezpieczenia i uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz prawidłowego wykorzystania informacji, które gromadzimy online Gdy użytkownik wprowadza dane poufne, takie jak numer karty kredytowej, lub wypełnia formularz subskrypcji członkostwa, stosujemy szyfrowanie takich danych za pomocą technologii SSL.

  Działamy na skalę globalną i możemy przekazać informacje osobowe użytkownika indywidualnym spółkom Walt Disney Family of Companies lub stronom trzecim w lokalizacjach na całym świecie w celach opisanych w tej polityce prywatności. Za każdym razem, gdy informacje osobowe użytkownika są przekazywane, przechowywane lub przetwarzane przez nas podejmiemy wszystkie kroki, aby strzec prywatności danych osobowych użytkownika. Ponadto, podczas korzystania lub ujawniania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych, postępujemy zgodnie z zasadami Safe Harbor Principles określonymi przez amerykański Departament Handlu, korzystamy ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, stosujemy inne środki przewidziane w stosownych przepisach prawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, lub zwracamy się o zgodę użytkownika. Ponadto stosujemy ważniejsze postanowienia wynikające z zasad Safe Harbor Principles podczas przekazywania danych osobowych z Australii.

 5. Informacje finansowe

  Zgodnie z informacjami przedstawionymi w sekcji 1, jeśli dziecko podejmuje decyzję o nabyciu członkostwa, wtedy w chwili dokonywania zakupu wymagane będzie podanie pełnego imienia i nazwiska rodzica, adresu e-mail, informacji rozliczeniowych karty kredytowej, w tym adresu korespondencyjnego. Informacje te nie są przechowywane przez Club Penguin, ale zamiast tego są zbierane i przechowywane przez naszego dostawcę przetwarzającego płatności w celu przetwarzania płatności zrealizowanych na rzecz Club Penguin, oraz aby zapobiegać oszustwom. Informacje te są odpowiednio zabezpieczone i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów. Oprócz tego, nasz dostawca przetwarzający płatności zobowiązał się do zachowania poufności, zapewnienia bezpieczeństwa oraz integralności danych osobowych i finansowych uzyskanych z witryny Club Penguin oraz do używania tych danych w naszym imieniu. Nasza instytucja finansowa jest związana wszelkimi stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności związanymi z świadczeniem usług finansowych.

 6. Dostęp do informacji i odmowa zgody na gromadzenie i przechowywanie informacji

  Prosimy o kontakt przy użyciu danych przedstawionych w sekcji 7, jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do danych osobowych, które pozyskaliśmy online od użytkownika lub dziecka użytkownika, chce skorygować błędy rzeczowe w takich danych, zażądać usunięcia tych informacji lub zażądać, abyśmy zaprzestali zbierania lub przechowywania takich informacji. Usunięcie danych może prowadzić do zamknięcia konta Club Penguin i/lub rozwiązania członkostwa.

  Prosimy o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którym możemy skontaktować się z użytkownikiem. Aby zapewnić ochronę użytkownikowi oraz jego dziecku, podejmiemy stosowne działania mające na celu zweryfikowanie tożsamości użytkownika przed umożliwieniem dostępu do danych osobowych, które gromadzimy i przechowujemy na temat użytkownika oraz dziecka użytkownika.

 7. Zmiany do tej polityki prywatności

  Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do tej polityki prywatności, aby dostosować ją do nowych technologii, praktyk w branży, wymagań prawnych lub w innych celach. Zostanie wystosowane powiadomienie, jeśli zmiany te będą istotne, a jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, uzyskamy zgodę użytkownika.

 8. Kontakt

  W przypadku pytań lub chęci przesłania do nas komentarzy na temat Zasad prywatności, należy wysłać wiadomość e-mail z pytaniami lub komentarzami na adres: support@clubpenguin.com lub listownie na adres:

  Club Penguin

  c/o Disney Online Studios Canada Inc.

  Attention: Privacy
  Suite 500 - 1628 Dickson Ave.
  Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1
  KANADA 

  Można również skontaktować się z nami telefonicznie: +1-877-261-9482 (Stany Zjednoczone i Kanada) lub +1-250-469-6380. (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia korzystanie z tego numeru telefonu wymaga zgody rodzica lub opiekuna.

  Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe podane podczas komunikacji pod powyższym adresem e-mail, adresem pocztowym lub telefonicznie, nie będą wykorzystane w celu przesłania materiałów marketingowych, chyba że użytkownik zażyczy sobie przesyłania takich materiałów.

 9. Ostatnie uwagi do rodziców

  Internet oferuje dzieciom wiele różnych możliwości. Opieka i zaangażowanie rodziców mają kluczowe znaczenie w zakresie zapewnienia dziecku bezpiecznego i przyjaznego korzystania z zasobów internetowych. Zachęcamy rodziców do odwiedzenia witryny GetNetWise.org oraz zapoznania się z sekcją „Bezpieczeństwo dzieci”. Wysiłki rodziców zmierzające do wypracowania odpowiedzialnych praktyk informacyjnych pomogą skierować dzieci na strony odpowiednie dla ich wieku oraz pomogą zapewnić odpowiedni rozwój i edukację dzieci przy użyciu zasobów internetowych.

 10. Data obowiązywania

  Powyższe zasady prywatności obowiązują począwszy od dnia 11 styczeń 2012 r. i mają zastosowanie do wszystkich informacji uprzednio pozyskanych przez Club Penguin. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zasad prywatności według naszego uznania. Użytkownicy Club Penguin zostaną poinformowani o takiej zmianie. W tym celu zamieścimy w witrynie Club Penguin nowe zasady prywatności i zostanie wyraźnie podana obowiązująca data nowych zasad prywatności. Zgodnie z wymaganiami prawnymi nie będziemy używać PII w sposób istotnie odmienny od sposobów opisanych w Zasadach prywatności, również bez powiadomienia o takich praktykach ani uzyskania zgody na takie używanie w inny sposób. Jeśli zostaną wprowadzone przez nas istotne zmiany w tych zasadach, powiadomimy o tym użytkownika w tym miejscu, za pomocą wiadomości lub za pomocą powiadomienia na naszej stronie głównej.

  Club Penguin jest licencjobiorcą programu TRUSTe Children’s Online Privacy Seal Program. Jeśli użytkownik uważa, że nie otrzymał od nas odpowiedzi lub udzielona odpowiedź jest niewystarczająca, prosimy o kontakt z TRUSTe na stronie http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php.