Olá, pinguins. O mundo virtual Club Penguin encerrará no dia 29 de março de 2017.

Termos de uso

 • Revizuit: 2 noiembrie 2011

  1. INTRODUCERE

   Bine aţi venit la Clubul Pinguin (“Site-ul"). Site-ul este administrat şi prezentat utilizatorilor de către Disney Online Studios Canada Inc. (cunoscut iniţial sub numele de Club Penguin Entertainment Inc.) din Kelowna, British Columbia, Canada ("DOS Canada").

   “Site-urile DIMG” se referă la site-urile de internet ale Disney Interactive Media Group ("DIMG") şi ale anumitor companii afiliate ale acestuia, inclusiv ClubPenguin.com, Disney.com, ABCNEWS.com, ABC.com, ESPN.com, DisneyShopping.com, Go.com, FamilyFun.com, precum şi alte site-uri web pe care aceşti termeni de utilizare sunt publicaţi. DIMG cât şi toate entităţile care controlează, sunt controlate sau sunt afiliate, sau sunt sub conducerea comună, sunt denumite colectiv în prezentul document ca "noi," "nouă", sau "al nostru".

   VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A FOLOSI ORICARE DINTRE SITE-URILE DIMG. Prin utilizarea oricărui site DIMG sau prin bifarea unei căsuţe care menţionează faptul că acceptaţi sau sunteţi de acord cu aceşti termeni, vă exprimaţi acordul în legătură cu aceşti termeni de utilizare şi cu regulile Clubului Pinguin. Dacă nu sunteţi de acord cu aceste documente, nu puteţi utiliza site-urile DIMG.

   DACĂ SUNTEŢI UN PĂRINTE SAU UN TUTORE ŞI SUNTEŢI DE ACORD CU ÎNREGISTRAREA COPILULUI DVS. PE SITE, VĂ EXPRIMAŢI ACORDUL ŞI ÎN LEGĂTURĂ CU ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE ÎN VEDEREA UTILIZĂRII SITE-ULUI DE CĂTRE COPIL.

   Reţineţi faptul că, în cazul unor servicii oferite în cadrul anumitor site-uri DIMG, se aplică termeni speciali, cum ar fi servicii de abonare, reguli pentru anumite concursuri sau loto, sau alte facilităţi sau activităţi. Aceşti termeni sunt publicaţi în legătură cu serviciile aplicabile. Prevederile legislaţiei aplicabile sunt complementare acestor termeni de utilizare, iar în cazul unui conflict, prevalează asupra acestor termeni de utilizare.

   Dvs. acceptaţi faptul că aceşti termeni de utilizare a serviciilor sunt cu titlu oneros, recunoscându-se caracterul adecvat al acestora. Fără a limita caracterul general al celor menţionate, dvs. luaţi cunoştinţă de faptul că aceste considerente includ utilizarea site-urilor DIMG şi primirea de date, materiale şi informaţii disponibile la şi prin site-urile DIMG, posibilitatea de folosire sau afişare a Aplicărilor Solicitate (definite mai jos la Secţiunea 3, numită “APLICĂRI”) şi posibilitatea publicităţii, promovării şi afişării Aplicărilor Solicitate.

  2. UTILIZAREA CONŢINUTULUI

   Site-ul este destinat numai utilizării personale. Nu aveţi dreptul să utilizaţi Site-ul în scopuri comerciale sau în orice mod ilicit sau care ne produce daune nouă sau oricărei alte persoane sau entităţi, după cum este stabilit de către noi.

   Toate informaţiile, materialele, funcţiile şi alte conţinuturi (inclusiv Aplicările, după cum sunt definite în Secţiunea 3, denumită “APLICĂRI”) (“Conţinut”) regăsite pe Site-urile DIMG sunt deţinute de noi cu drepturi de autor sau sunt proprietate cu drepturi de autor a licenţiatorilor şi licenţiaţilor noştri. Toate mărcile comerciale, sloganurile, mărcile de servicii, denumirile comerciale şi pregătirile comerciale sunt proprietatea noastră şi/sau a licenţiatorilor sau licenţiaţilor noştri. Avem dreptul să modificăm Site-urile DIMG sau să ştergem Conţinutul sau funcţiile în orice moment, în orice fel şi din orice motiv.

   Cu excepţia cazului în care este permis de legea aplicabilă, nu aveţi dreptul să distribuiţi sau să exploataţi Programul sau să îl descompuneţi, să rescrieţi fişierele sursă, să îl dezasamblaţi, să îl adaptaţi sau să reduceţi Programul la o formă uman lizibilă, cu excepţia cazului în care este permis de legea aplicabilă.

   În cazul în care noi oferim posibilitatea descărcării unor programe informatice în cadrul unui Site DIMG, iar dumneavoastră descărcaţi acest program, acesta, inclusiv fişierele, imaginile încorporate sau generate de programul informatic şi datele care însoţesc programul (denumit în mod colectiv “Programul”) sunt autorizate de noi sau de terţe părţi numai pentru uzul dumneavoastră limitat, personal, necomercial, la domiciliu. Nu vă transferăm dreptul de proprietate asupra Programului informatic.

   Cu excepţia cazului în care este permis de legea aplicabilă, nu aveţi dreptul să distribuiţi sau să exploataţi Programul sau să îl descompuneţi, să rescrieţi fişierele sursă, să îl dezasamblaţi, să îl adaptaţi sau să reduceţi Programul la o formă umană lizibilă, cu excepţia cazului în care este permis de legea aplicabilă.

   Utilizarea Site-ului sau a oricărui program informatic, cod, dispozitiv sau a oricărui alt mecanism care permite modalitatea de joc automată, accelerată, sau altă manipulare a modalităţii de joc sau a clientului jocului are ca rezultat terminarea imediată a Contului.  Disney îşi rezervă dreptul, la discreţia sa absolută şi unică, să determine ce anume constituie manipularea modalităţii de joc sau a clientului jocului.

   LUAŢI LA CUNOŞTINŢĂ ŞI SUNTEŢI DE ACORD CĂ NICIUNUL DIN ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE NU VOR AVEA CA EFECT TRANSMITEREA CĂTRE DVS. SAU O TERŢĂ PARTE A PROPRIETĂŢII DREPTURILOR DE AUTOR, MĂRCILOR COMERCIALE, SLOGANURILOR, MĂRCILOR DE SERVICII, DENUMIRILOR ŞI PREGĂTIRILOR COMERCIALE, SAU A ALTOR DREPTURI DE PROPRIETATE ALE SITE-ULUI SAU CONŢINUTULUI SAU A ORICĂREI ALTE PĂRŢI ŞI NU VĂ AUTORIZEAZĂ SĂ CREAŢI LUCRĂRI DERIVATE BAZATE PE CONŢINUT.  Dvs. vă obligaţi să nu întreprindeţi nicio acţiune sau lucru care nu se potriveşte cu sau care ar putea aduce prejudicii acestui titlu.

  3. APLICĂRI

   În aceşti termeni de utilizare vom folosi termenul “Aplicări” pentru a denumi texte, mesaje, idei, concepte, istorisiri, sugestii, poveşti, scenarii, tratări de subiecte, formate, lucrări artistice, fotografii, desene, imagini sau lucrări audiovizuale, compoziţii muzicale (inclusiv versuri), înregistrări de sunet, caracterizări, numele dvs. sau al altor persoane, asemănări, voci, nume de utilizator, profiluri, acţiuni, apariţii, reprezentaţii şi/sau alte materiale sau informaţii biografice şi/sau alte materiale similare pe care le submiteţi, le publicaţi, le încărcaţi, le configuraţi, le afişaţi, le comunicaţi sau distribuiţi în alt mod (denumite colectiv „Distribuire”) pe sau prin intermediul unui site DIMG.

   Există două tipuri de Aplicări: Aplicări solicitate şi Aplicări nesolicitate. “Aplicările solicitate” se referă la acele Aplicări (a) pe care vi le cerem în mod expres sau pe care vă permitem să ni le furnizaţi prin intermediul oricărei funcţii sau activităţi din cadrul unui Site spre recenzia sau afişarea de către noi şi eventuala recompensare sau plată definită în mod specific (denumită în mod colectiv, “Recompensare”) (cum ar fi premiile sau alte beneficii la jocuri, loto, concursuri şi promoţii);  şi (b) pe care le distribuiţi în cadrul sau prin intermediul oricăruia dintre Site-urile DIMG pentru care nu aşteptaţi Recompensare (cum ar fi Serviciile pentru vizitatori sau Forumurile publice (după cum sunt definite mai jos în Secţiunea 6, denumită “FORUMURI PUBLICE ŞI COMUNICARE”)). "Aplicările nesolicitate” sunt acelea sau toate Aplicările care nu intră sub incidenţa sub-paragrafelor (a) sau (b) din acest paragraf.

   NU DISTRIBUIŢI NICIO APLICARE NESOLICITATĂ;  NICIUN CONTRACT TACIT.

   Politica noastră îndelungată nu ne permite să acceptăm sau să recompensăm Aplicări nesolicitate, prin urmare, vă rugăm să nu distribuiţi Aplicări nesolicitate în cadrul sau prin intermediul niciunuia dintre Site-urile DIMG. Dorim să evităm orice posibilitate a unei viitoare neînţelegeri în cazul în care proiecte dezvoltate de noi sau sub direcţia noastră ar putea părea altora ca fiind similare cu propriile lor lucrări de creaţie. Prin urmare vă cerem să nu distribuiţi nicio Aplicare nesolicitată. În orice caz, sunteţi de acord cu faptul că orice Aplicări făcute de dvs. nu sunt realizate cu titlu confidenţial sau pentru păstrare şi că nu se înţelege sau nu se creează nicio relaţie confidenţială sau de încredere între dumneavoastră şi noi în niciun fel şi că nu aveţi nicio aşteptare în legătură cu orice recenzie, plată sau recompensare de niciun fel (alta decât recompensarea declarată).

   Cu excepţia cazurilor menţionate în mod expres în aceşti termeni de utilizare, prevederile acestor termeni de utilizare se aplică în mod egal atât Aplicărilor nesolicitate cât şi Aplicărilor solicitate. Prin urmare, noi, licenţiaţii, distribuitorii, agenţii, reprezentanţii noştri şi alţi utilizatori autorizaţi vom avea dreptul să utilizăm şi să dezvăluim toate Aplicările şi nu vom fi consideraţi răspunzători în faţa dumneavoastră sau a oricărei persoane care pretinde prin dumneavoastră utilizarea sau dezvăluirea oricărei Aplicări.

  4. LICENŢE ŞI REPREZENTĂRI

   Prin prezenta ne acordaţi nouă şi licenţiaţilor, distribuitorilor, agenţilor, reprezentanţilor noştri şi altor utilizatori autorizaţi licenţa non-exclusivă, irevocabilă, plătită în întregime, fără drepturi de autor, sub-licenţiabilă şi transferabilă (în întregime sau parţial) pretutindeni, licenţiată pentru o perioadă nedeterminată (sau pentru perioada maximă permisă de legea în vigoare), sub orice drepturi de autor, mărci comerciale, patente, secrete comerciale, drepturi de confidenţialitate şi publicitate şi alte drepturi de proprietate intelectuală şi industrială pe care le deţineţi sau controlaţi pentru a folosi, reproduce, transmite, afişa, expune, distribui, indexa, comenta, modifica (inclusiv înlăturarea versurilor şi a muzicii din oricare Aplicare sau înlocuirea versurilor sau a muzicii din orice Aplicare cu muzica şi versurile selectate de noi), pentru a crea lucrări derivate pe baza acestora, pentru a interpreta sau exploata altfel aceste Aplicări, în totalitate sau parţial, în toate formatele media sau canalele cunoscute în prezent sau concepute ulterior (inclusiv Site-urile DIMG sau site-urile terţilor, pe staţiile şi reţelele noastre de cablu de difuzare şi pe platformele noastre wireless şi de bandă largă, sau produse şi servicii, în mediile fizice şi reprezentările teatrale) pentru toate scopurile inclusiv, fără limitare, divertisment, ştiri, reclamă, promoţii, marketing, publicitate sau comerţ, toate fără vreo notificare viitoare în atenţia dvs., cu sau fără accepţiune, şi fără obligaţia de a vă cere permisiunea sau de a efectua vreo plată către dvs. sau orice altă persoană sau entitate ("Licenţă pentru Aplicări").

   Prin comunicarea unei Aplicări, dvs. reprezentaţi şi garantaţi faptul că Aplicarea şi comunicarea acelei Aplicări sunt în conformitatea cu Regulile de Conduită (descrise mai jos la Secţiunea 7 intitulată “REGULI DE CONDUITĂ”)) şi cu alte cerinţe ale termenilor de utilizare şi că deţineţi sau aveţi drepturile, licenţele, aprobările şi permisiunile necesare, fără a fi nevoie de vreo permisiune de la sau plată către orice altă persoană sau entitate, pentru a exploata sau a ne autoriza să exploatăm astfel de Aplicări în orice mod prevăzut de aceşti termeni de utilizare (inclusiv Licenţa pentru Aplicări). Aceşti termeni de utilizare (inclusiv Licenţa pentru Aplicări) nu limitează nicio acordare anterioară sau viitoare a drepturilor, aprobărilor, acordurilor, cesiunilor şi a derogărilor pe care le-aţi făcut sau le faceţi în legătură cu Aplicările.

   În măsura în care orice Aplicare pe care o Distribuiţi pe sau prin intermediul Site-urilor DIMG conţine piese originale sau înregistrări, prin prezenta declaraţi că sunteţi un membru al societăţii aplicabile privind drepturile de reprezentare şi/ sau al societăţii proprietarilor de drepturi de autor şi că toate compoziţiile muzicale (inclusiv versuri) şi înregistrări audio cuprinse în Aplicări de acest tip sunt disponibile pentru a ne acorda licenţa nouă (şi licenţiaţilor, distribuitorilor, agenţilor, reprezentanţilor şi altor utilizatori autorizaţi) în mod direct de la aceste societăţi. În ciuda celor mai sus menţionate, indiferent de faptul dacă sunteţi membru al vreunei societăţi de drepturi, dumneavoastră acordaţi Licenţa pentru Aplicări în legătură cu oricare şi fiecare compoziţie muzicală (inclusiv versurile) şi înregistrările de sunet incluse în aceste Aplicări.

   În măsura în care noi solicităm Aplicări trimise prin intermediul funcţiilor sau activităţilor de pe sau prin intermediul Site-urilor DIMG (inclusiv jocuri, tombole, concursuri, promoţii şi Forumuri publice (definite mai jos în secţiunea 6 denumită"FORUMURI PUBLICE ŞI COMUNICARE")) care necesită utilizarea lucrărilor noastre cu drepturi de autor (în întregime sau parţial), prin prezenta noi vă acordăm o licenţă non-exclusivă de a crea lucrări derivate utilizând lucrările noastre cu drepturi de autor (în întregime sau parţial), după cum este necesar (dar numai după cum este necesar, şi numai în scopul de a crea Aplicările dvs.); cu condiţia ca, totuşi, această licenţă să fie condiţionată de cesiunea de către dumneavoastră a tuturor drepturilor din materialul creat de dumneavoastră pentru noi. Dacă aceste drepturi nu sunt transferate în favoarea noastră, licenţa dumneavoastră de a crea lucrări derivate folosindu-vă de lucrările noastre cu drepturi de autor (în întregime sau parţial) va fi nulă şi neavenită. Prin aceasta sunteţi de acord cu acordarea menţionată mai sus a drepturilor, aprobărilor, acordurilor şi cesiunilor, indiferent dacă Aplicările dumneavoastră sunt utilizate de noi sau nu.

   Prin aceasta ne numiţi reprezentantul dumneavoastră cu drepturi depline pentru a încheia şi executa orice document şi/sau pentru a întreprinde orice acţiune pe care o considerăm necesară pentru a confirma acordarea drepturilor, a aprobărilor, acordurilor, cesiunilor şi derogărilor expuse în aceşti termeni de utilizare.

   Dvs. sunteţi de acord cu faptul că orice Aplicări făcute de dvs. nu sunt realizate cu titlu confidenţial sau pentru păstrare şi că nu se înţelege şi nu se creează nicio relaţie confidenţială sau de încredere între dumneavoastră şi noi în niciun fel şi că nu aveţi nicio aşteptare în legătură cu orice recenzie, plată sau recompensare de niciun fel.

   În măsura în care există orice "drepturi morale", "drepturi aferente", sau alte drepturi similare ("Drepturi morale"), în legătură cu Aplicările existente şi care nu sunt deţinute exclusiv de către noi şi în măsura în care dvs. aveţi dreptul să faceţi acest lucru în conformitate cu legislaţia în vigoare, sunteţi de acord să nu ne impuneţi astfel de drepturi nouă sau licenţiaţilor, distribuitorilor, agenţilor, reprezentanţilor noştri şi altor utilizatori autorizaţi şi veţi asigura acelaşi acord pentru a nu impune altora care ar putea avea astfel de drepturi.

   Fără a limita scopul Licenţei pentru aplicări sau al oricărei acordări viitoare a drepturilor, aprobărilor, acordurilor, cesiunilor şi derogărilor pe care le-aţi putea face în legătură cu Aplicările, şi în măsura permisă de legea aplicabilă, prin aceasta ratificaţi orice acordare anterioară de drepturi, aprobări, acorduri, cesiuni şi derogări realizate de dumneavoastră în legătură cu Aplicările depuse de dumneavoastră în atenţia noastră.

  5. CONTURI

   Unele servicii de pe site-urile DIMG vă permit sau vă solicită să creaţi un cont pentru a participa la sau pentru a asigura beneficii suplimentare. Sunteţi de acord să ne furnizaţi, să păstraţi şi să actualizaţi informaţii adevărate, precise, actuale şi complete despre dumneavoastră, după cum este sugerat de procesele noastre de înregistrare (denumite “Date de înregistrare”). Nu vă veţi da drept altă persoană sau entitate şi nu veţi declara fals în legătură cu identitatea dumneavoastră sau cu afilierea cu orice persoană sau entitate, inclusiv utilizarea numelui de utilizator al altei persoane, a parolei şi a altor informaţii legate de cont sau numele altei persoane, asemănarea, vocea, imaginea sau fotografia acesteia. Nu veţi oferi detalii false pentru un părinte sau tutore. Prin aceasta confirmaţi că nu puteţi sublicenţia, transfera, vinde sau cesiona calitatea dvs. de membru sau identificatorul contului. Orice tentativă de a sublicenţia, transfera, scoate la licitaţie, vinde sau cesiona calitatea de membru sau identificatorul contului este nulă şi toate tentativele, indiferent dacă sunt sau nu realizate de deţinătorul contului, vor avea ca rezultat anularea imediată a contului.

   De asemenea, sunteţi de acord să ne anunţaţi imediat la Linia de ajutor a Clubului Pinguin Întrebări privind facturarea/calitatea de membru în legătură cu orice utilizare neautorizată a numelui de utilizator, a parolei, a altor informaţii privind contul dumneavoastră sau în legătură cu orice altă încălcare a securităţii despre care sunteţi informat în legătură cu Site-ul. În plus, sunteţi de acord cu ieşirea din contul dumneavoastră la sfârşitul fiecărei sesiuni de lucru.

   În conformitate cu legea aplicabilă, avem posibilitatea de a vă suspenda sau închide contul dumneavoastră şi capacitatea de a utiliza oricare site DIMG sau o parte din acesta pentru nerespectarea prezenţilor termeni de utilizare sau a oricăror termeni speciali în legătură cu un anumit serviciu, pentru încălcarea drepturilor de autor sau pentru orice alte motive.

   Utilizatorii vor respecta toate cerinţele aplicabile de control privind schimbul valutar. Înainte de finalizarea tranzacţiei de abonare, puteţi revedea tranzacţia şi puteţi corecta erorile şi/sau vă puteţi retrage din tranzacţie. Accesul la Serviciu este disponibil de îndată ce a fost efectuată plata taxei aferentă tranzacţiei de abonare.

  6. COMERŢ ELECTRONIC

   Din când în când, puteţi achiziţiona bunuri sau servicii de pe site-urile sau aplicaţiile noastre, inclusiv puteţi juca jocuri sau achiziţiona bilete sau alte bunuri. Sunteţi de acord cu faptul că numai un adult (peste 18 ani) poate efectua şi încheia o astfel de tranzacţie.

   La înregistrarea în cadrul mediilor noastre virtuale şi în cadrul altor servicii în derulare, aveţi dreptul să anulaţi abonarea în scris până la 14 zile după prima înregistrare şi veţi primi înapoi toate taxele în decurs de 30 de zile. Totuşi, dacă accesaţi respectivul serviciu în decurs de 7 zile lucrătoare, taxele dvs. de abonare nu sunt rambursabile.

   Ne puteţi contacta pentru anularea unei reînnoiri automate sau a unei taxe periodice astfel cum v-a fost dezvăluit pe site-ul sau aplicaţia respectivă prin:

   email:  billing@clubpenguin.com
   poştă :  #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Canada V1Y 9X1
   telephone:  +1 (877)261-9482 număr gratuit pentru America de Nord
      +1 (250)469-6380 pentru ceilalţi apelanţi (se pot aplica tarife suplimentare pentru apelare internaţională)

   Practicile noastre de informare, inclusiv modul în care colectăm, utilizăm şi dezvăluim informaţii personale sunt expuse în politica de confidenţialitate afişată la următorul link: http://www.clubpenguin.com/privacy-policy/ro

   Perioada de înnoire automată a oricărei abonări va fi aceeaşi cu perioada abonării iniţiale, cu excepţia cazului în care vi s-a prezentat altfel la momentul achiziţiei. Toate tarifele realizate în legătură cu plăţile periodice sau înnoirile automate vor fi efectuate la tariful aflat în vigoare la momentul achiziţionării iniţiale a serviciului, cu excepţia cazului în care noi vă notificăm vreo schimbare, înainte ca acest tarif să fie efectuat.

   În ceea ce priveşte monedele şi/sau mărfurile virtuale, veţi înţelege că acestea pot fi folosite numai în legătură cu Site-urile WDIG şi numai în lumile virtuale unde le-aţi obţinut şi, cu excepţia dreptului de a folosi astfel de produse în lumile virtuale, nu aveţi niciun alt drept sau titlu privind orice astfel de produse şi putem controla, modifica, întrerupe sau reglementa în alt mod aceste elemente din când în când. Înţelegeţi că aceste elemente nu pot fi tranzacţionate în afara lumii virtuale pentru bani sau alte obiecte de valoare.

   Drept de Retragere

   Puteţi retrage declaraţia dvs. contractuală în termen de 14 zile fără a da motive, prin transmiterea unui aviz sub formă de text (de exemplu, scrisoare, fax sau e-mail). Termenul limită începe de la primirea sub formă de text a acestor instrucţiuni pentru dreptul de retragere, însă nu înainte de încheierea contractului şi nu înainte de a ne îndeplini obligaţiile de informare în temeiul art. 246 sec. 2 coroborat cu sec. 1 alin. 1 şi 2 din Legea introductivă la Codul Civil German, precum şi obligaţiile noastre în conformitate cu sec. 312e alin. 1 teza 1 Codul Civil German coroborat cu art. 246 sec. 3 Legea introductivă la Codul Civil German.  Pentru a respecta termenul limită este suficient să ne trimiteţi avizul de retragere în timp util.  Retragerea va fi adresată către:

   Disney Online Studios Canada Inc.
   #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Canada V1Y 9X1
   billing@clubpenguin.com

  7. FORUMURI PUBLICE ŞI COMUNICARE

   "Forum public" înseamnă o zonă, un site sau o facilitate oferită ca parte dintr-un site DIMG ce oferă utilizatorilor oportunitatea de a distribui Aplicări în vederea vizualizării de către unul sau mai mulţi utilizatori ai site-ului DIMG, inclusiv un spaţiu de conversaţie, un panou de mesaje sau un mediu de comunitate socială.

   PRIN ACEASTA SUNTEŢI DE ACORD CĂ FORUMURILE PUBLICE ŞI FACILITĂŢILE OFERITE ÎN CADRUL ACESTORA SUNT DESTINATE COMUNICĂRILOR PUBLICE ŞI NU PRIVATE ŞI NU AVEŢI NICIO AŞTEPTARE PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE APLICARE PE UN FORUM PUBLIC. Nu putem garanta securitatea sau confidenţialitatea informaţiilor pe care le dezvăluiţi prin oricare din aceste medii de comunicare; orice dezvăluire făcută este pe propria răspundere.

   Sub rezerva legii aplicabile, veţi fi considerat singurul responsabil atât pentru Aplicările distribuite în cadrul sau prin intermediul Site-ului DIMG, sub numele dumneavoastră de utilizator sau de către dumneavoastră înşivă în orice Forum public cât şi pentru consecinţele privind depunerea şi afişarea acestora.

   De asemenea, ar trebui să fiţi precaut în legătură cu informaţiile furnizate de alte persoane şi să recunoaşteţi faptul că orice utilizare a unei Aplicări postate în orice Forum public este realizată pe propria răspundere. De exemplu, nu suntem responsabili şi nu susţinem opiniile, sfaturile sau recomandările postate sau trimise de utilizatori în orice Forum public şi declinăm în mod specific orice responsabilitate în legătură cu aceasta.

   Nu avem nicio obligaţie faţă de dvs. şi prin urmare putem refuza să postăm, să livrăm, să înlăturăm, să modificăm sau altfel să utilizăm sau să întreprindem orice acţiune în legătură cu Aplicările pe care le distribuiţi.

   Ne rezervăm dreptul de a filtra, de a refuza postarea, de a şterge, edita, stoca şi/sau revizui Aplicările în orice moment şi periodic şi din orice motiv, inclusiv, fără limitare, pentru a ne asigura că Aplicările respectă Regulile de conduită, la discreţia noastră, fără vreo notificare prealabilă. Dacă alegem să filtrăm Aplicările, poate exista o întârziere în postarea conţinutului într-un Forum public pentru a permite procesul de analiză. Dacă avem nelămuriri în legătură cu Aplicările dumneavoastră, inclusiv, fără limitare, în legătură cu drepturile de autor, vă putem contacta pentru informaţii suplimentare, inclusiv, de exemplu, pentru a verifica dacă aveţi drepturi de autor sau dacă aţi obţinut permisiunea de a posta materialul.

  8. REGULI DE CONDUITĂ

   Următoarele Reguli de conduită se aplică Site-urilor DIMG.  Prin utilizarea Site-urilor DIMG, vă exprimaţi acordul că nu veţi distribui nicio Aplicare ce:

   • (a) este defăimătoare, abuzivă, hărţuitoare, ameninţătoare sau care încalcă dreptul la intimitate al altei persoane; (b) este intolerantă, rea voitoare, rasistă sau jignitoare; (c) este violentă, vulgară, obscenă, pornografică sau cu conotaţii sexuale; sau (d) aduce prejudicii sau este de aşteptat să aducă prejudicii unei persoane sau entităţi;
   • este ilegală sau încurajează sau sprijină activităţi ilegale ori discuţia despre activităţi ilegale cu intenţia comiterii acestora, inclusiv o Aplicare ce este sau reprezintă o încercare de a se angaja în pornografie infantilă, de urmărire, viol, fraudă, trafic cu materiale furate sau obscene, droguri, trafic şi/sau abuz de droguri, hărţuire, furt sau conspiraţie de a comite o infracţiune;
   • încalcă sau violează orice drept al unei terţe părţi, inclusiv: (a) drepturile de autor, brevet, mărci comerciale, secret comercial sau alte drepturi contractuale sau de proprietate; (b) dreptul la intimitate (în mod specific, nu veţi distribui nicio informaţie personală a niciunei alte persoane fără a avea permisiunea expresă a acelei persoane) sau la publicitate; sau (c) orice obligaţie de confidenţialitate;
   • este comercială, legată de activitatea unei afaceri sau face reclamă sau oferă spre vânzare orice produse, servicii sau (fie sau nu pentru profit) solicită ceva altora (inclusiv solicitările pentru contribuţii sau donaţii);
   • conţine un virus sau alt component dăunător sau violează, subminează sau deteriorează oricare dintre Site-urile DIMG sau orice reţele conectate, sau altfel intervine în utilizarea sau delectarea de către altă persoană sau entitate a Site-urilor DIMG;  sau
   • (a) în general nu aparţine subiectului sau temei alese din Forumul public respectiv; (b) încalcă toate restricţiile specifice aplicabile unui forum public; sau (c) este antisocial, distrugător sau distructiv, inclusiv caracterizat prin “mincinos”, “invaziv”, “inundare”, “supraveghere” şi “spionaj”, deoarece aceşti termeni sunt de obicei înţeleşi şi utilizaţi pe internet.

   Nu putem oferi siguranţa că alţi utilizatori respectă sau vor respecta Regulile de conduită de mai sus sau oricare alte prevederi prezentate în aceşti termeni de utilizare şi, aşa cum este stabilit între dvs. şi noi, prin aceasta vă asumaţi toate riscurile de vătămare sau rănire ca urmare a unei astfel de nerespectări a prevederilor.

  9. COOPERARE; ŞTERGEREA APLICĂRILOR;

   Fără a prejudicia alte drepturi conform acestor termeni de utilizare sau legali, ne rezervăm dreptul de a (a) nu refuza afişarea, comunicarea sau eliminarea de pe orice site DIMG a oricărei Aplicări care încalcă aceşti termeni de utilizare (inclusiv Regulile de Conduită ) şi (b) în măsura în care suntem capabili să facem acest lucru în conformitate cu legislaţia în vigoare, de a identifica orice utilizator până la terţi, şi/ sau de a divulga unor terţe părţi orice Aplicări sau informaţii personale identificabile, atunci când avem convingerea că o astfel de identificare sau dezvăluire (i) va facilita conformitatea cu legile, inclusiv, de exemplu, respectarea unei hotărâri judecătoreşti sau a unei citaţii, sau (ii) contribuie la aplicarea acestor termeni de utilizare (inclusiv Regulile de Conduită) şi/sau ai concursului nostru, tombolelor, promoţiilor, precum şi regulamentelor jocurilor, şi/sau va proteja siguranţa sau securitatea oricărei persoane sau proprietăţi, inclusiv orice site DIMG. Mai mult, ne rezervăm toate drepturile de a şterge Aplicările în orice moment pentru orice motiv sau fără vreun motiv.

  10. DECLINĂRI ALE RESPONSABILITĂŢII

   SUB REZERVA LEGII APLICABILE, CONŢINUTUL DE PE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-URILE DIMG SAU CU SITE-URILE SAU SERVICIILE ORICĂREI TERŢE PĂRŢI LEGATE DE ORICARE SITE DIMG ESTE FURNIZAT „CA ATARE” ŞI FĂRĂ NICIUN FEL DE CONDIŢII SAU GARANŢII DE NICIUN FEL. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, DECLINĂM TOATE CONDIŢIILE ŞI GARANŢIILE, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, SUB REZERVA LEGII APLICABILE, ACELEA PRIVIND VANDABILITATEA, CARACTERUL ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP, PRECIZIA, CARACTERUL COMPLET, DISPONIBILITATEA, SIGURANŢA, COMPATIBILITATEA ŞI NEÎNCĂLCAREA. NU GARANTĂM CĂ VREUN CONŢINUT NU CONŢINE ERORI, CĂ ACCESUL LA ACESTA NU VA FI ÎNTRERUPT, CĂ DEFECŢIUNILE VOR FI CORECTATE SAU CĂ ORICARE SITE DIMG SAU SERVER-ELE CARE ASIGURĂ DISPONIBILITATEA ACESTUI CONŢINUT SUNT NEVIRUSATE SAU NU AU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. MAI MULT, SUB REZERVA LEGII APLICABILE, VĂ ASUMAŢI ÎNTREGUL COST AL TUTUROR OPERAŢIUNILOR DE SERVICE, REPARAŢII SAU CORECTARE NECESARE. NU GARANTĂM SAU NU FACEM NICIO DECLARAŢIE REFERITOARE LA UTILIZAREA SAU LA REZULTATELE UTILIZĂRII ORICĂRUI CONŢINUT. LEGEA APLICABILĂ POATE SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA GARANŢIILOR IMPLICITE, ASTFEL CĂ EXISTĂ POSIBILITATEA CA EXCLUDEREA MAI SUS MENŢIONATĂ SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. PRIN ACEASTA, RENUNŢAŢI IREVOCABIL LA ORICE PRETENŢIE ÎN PRIVINŢA NOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU CONŢINUTUL ŞI CU ORICE CONŢINUT PE CARE ÎL FURNIZAŢI SITE-URILOR TERŢE (INCLUSIV INFORMAŢIILE PERSONALE ŞI CELE PRIVIND CARDUL DE CREDIT), ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ. TOTUŞI REŢINEŢI FAPTUL CĂ ACEASTA NU VĂ AFECTEAZĂ DREPTURILE STATUTARE DE CONSUMATOR, ÎN SPECIAL GARANŢIA LEGALĂ PENTRU DEFECŢIUNI LATENTE PENTRU UTILIZATORII CARE ACCESEAZĂ SITE-UL ÎN ANUMITE JURISDICŢII.

   Mai mult, Conţinutul nu se substituie unui sfat medical profesionist. Cereţi întotdeauna sfatul medicului dumneavoastră în legătură cu orice nelămuriri pe care le-aţi putea avea privind starea medicală. Dacă consideraţi că vă aflaţi într-o stare de urgenţă medicală, sunaţi-vă imediat doctorul sau serviciul de urgenţă local corespunzător. Încrederea în orice informaţie apărută pe unul din Site-urile DIMG este strict pe răspunderea dumneavoastră.

   Site-urile DIMG pot conţine opinii şi păreri alte altor utilizatori. Având în vedere natura interactivă a acestor site-uri, nu putem susţine, garanta sau fi ţinuţi responsabili pentru precizia, eficacitatea sau veridicitatea oricărui conţinut generat de alţi utilizatori.

   Conţinutul site-urilor DIMG este numai pentru scopuri educaţionale şi de amuzament.  Acest conţinut nu este destinat şi nu constituie sfat sau diagnostic legal, profesional, medical sau de sănătate şi nu poate fi utilizat în astfel de scopuri. Cereţi întotdeauna sfatul medicului dumneavoastră sau a oricărui furnizor calificat de servicii de sănătate în legătură cu orice nelămuriri pe care le-aţi putea avea privind starea medicală. Nu trebuie să acţionaţi sau să vă abţineţi să acţionaţi pe baza conţinutului inclus în sau accesibil prin intermediul site-urilor DIMG fără a căuta sfatul corespunzător legal sau orice alt sfat profesional privind anumite fapte sau circumstanţe în cauză, din partea unui avocat sau profesionist autorizat din statul, ţara destinatarului sau altă jurisdicţie corespunzătoare de acordare a licenţei.

  11. MODALITATEA DE JOC ŞI LATENŢA

   În vederea susţinerii funcţionării optime a site-ului în zone geografice mari, aspecte ale anumitor activităţi ale site-ului, cum ar fi competiţia cu ceilalţi pinguini în competiţiile cu săniuţa pot fi simulate pentru a evita întârzierile în modalitatea de joc.

  12. DESPĂGUBIRI

   Sunteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii numelui/numelor de utilizator, a parolei/parolelor şi contului/conturilor dumneavoastră, precum şi a tuturor activităţilor care au loc în contul/conturile dumneavoastră. Prin prezenta sunteţi de acord să ne despăgubiţi, să ne protejaţi şi să ne exoneraţi pe noi şi pe filialele grupului nostru (aşa cum sunt definite în Legea Companiilor 1985 a Regatului Unit), şi pe cele ale licenţiatorilor, licenţiaţilor, distribuitorilor, agenţilor, reprezentanţilor grupului nostru şi ai altor utilizatori autorizaţi, şi pe revânzătorii, distribuitorii, furnizorii de servicii şi achizitorii fiecăreia din entităţile de mai sus şi pe toţi funcţionarii, directorii, proprietarii, angajaţii, agenţii, reprezentanţii şi mandatarii (denumiţi colectiv, "Părţile despăgubite") entităţilor mai sus menţionate, de orice pierderi, daune, obligaţii şi costuri (inclusiv decontarea costurilor şi a oricăror taxe legale sau de altă natură şi cheltuieli pentru investigarea sau protejarea acţiunilor sau a acţiunilor ameninţate) suportate de Părţile despăgubite în legătură cu orice pretenţie ce decurge din încălcarea de către dumneavoastră a acestor termeni de utilizare sau cu cererile de despăgubire rezultate din utilizarea de către dumneavoastră a Site-urilor DIMG şi/sau a contului/conturilor dvs. Veţi depune toate diligenţele pentru a coopera cu noi în apărarea oricăror reclamaţii. Ne rezervăm dreptul, pe cheltuiala noastră, să angajăm consiliere separată şi ne asumăm controlul şi apărarea exclusivă şi controlul oricărei alte fapte care este pasibilă de despăgubire de către dumneavoastră.

  13. LIMITAREA RĂSPUNDERII

   ÎN MĂSURA SOLICITATĂ DE LEGEA APLICABILĂ, NU NE LIMITĂM ÎN NICIUN FEL RESPONSABILITATEA NOASTRĂ PENTRU DECES SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ CAUZATĂ DE NEGLIJENŢA NOASTRĂ SAU CA URMARE A INTERPRETĂRII FRAUDULOASE SAU A TĂINUIRII SAU PENTRU ORICE ALTĂ RESPONSABILITATE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ PRIN LEGEA APLICABILĂ.

   SUB REZERVA LEGII APLICABILE, ÎN NICI UN CAZ, INCLUSIV NEGLIJENŢĂ, NOI, FILIALELE GRUPULUI NOSTRU ŞI ALE LICENŢIATORILOR SAU LICENŢIAŢILOR ŞI ALE REVÂNZĂTORILOR, DISTRIBUITORILOR, FURNIZORILOR DE SERVICII SAU FURNIZORILOR ENTITĂŢILOR MAI SUS MENŢIONATE, NU NE ASUMĂM RESPONSABILITATEA ÎN FAŢA NICIUNEI PERSOANE SAU ENTITĂŢI PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU SECUNDARĂ, INCLUSIV PIERDERI DE PROFIT, VĂTĂMARE CORPORALĂ (INCLUSIV MOARTEA) ŞI DAUNE DE PROPRIETATE SAU DE ALTĂ NATURĂ REZULTATE DIN (A) UTILIZAREA, SAU IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII, ORICĂRUI SITE SAU CONŢINUT DIMG, SAU (B) DIN COMPORTAMENTUL SAU ACŢIUNILE, ONLINE SAU OFFLINE, A ORICĂRUI UTILIZATOR DIMG SAU ALE ORICĂREI ALTE PERSOANE SAU ENTITĂŢI, CHIAR DACA AM FOST INFORMAŢI DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. SUB REZERVA LEGII APLICABILE, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ TOTALĂ CĂTRE DVS. NU VA DEPĂŞI SUB NICIO FORMĂ SUMA PLĂTITĂ DE DVS., DACĂ ESTE CAZUL, SAU 100 DE DOLARI (ORICARE DINTRE SUME ESTE MAI MICĂ) PENTRU TOATE DAUNELE, PIERDERILE ŞI CAUZELE DE ACŢIUNE FIE ÎN CONTRACT, PREJUDICII (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ) SAU ALTFEL CA URMARE A ACCESĂRII SAU PARTICIPĂRII LA ORICE ACTIVITATE DE PE SITE-UL DIMG. MAI MULT, SUB REZERVA LEGII APLICABILE, NOI, LICENŢIATORII SAU LICENŢIAŢII NOŞTRI SAU ORICARE DINTRE REVÂNZĂTORII, DISTRIBUITORII, FURNIZORII DE SERVICII SAU FURNIZORII ENTITĂŢILOR MAI SUS MENŢIONATE NU VOM FI ŢINUŢI RESPONSABILI SUB NICIO FORMĂ PENTRU ORICE ÎNTÂRZIERE SAU NEREALIZARE CA URMARE, DIRECT SAU INDIRECT, A UNUI ACT DE FORŢĂ MAJORĂ SAU A UNOR CAUZE CARE NU ŢIN DE CONTROLUL NOSTRU SAU AL ACESTORA.

   SUB REZERVA LEGII APLICABILE, SE POATE CA NOI SĂ VĂ ANULĂM ACCESUL LA SITE-URILE DIMG SAU SĂ MODIFICĂM SITE-URILE DIMG SAU SĂ ŞTERGEM CONŢINUTUL SAU FACILITĂŢILE ÎN ORICE FEL, ÎN ORICE MOMENT, FIE ÎNTEMEIAT SAU NEÎNTEMEIAT FĂRĂ VREO RĂSPUNDERE.

   LIMITĂRILE, EXCLUDERILE ŞI DECLINĂRILE DIN ACEASTĂ SECŢIUNE ŞI DIN ALTĂ PARTE A ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE A SERVICIILOR SE APLICĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ.

   ÎN CEEA CE ÎI PRIVEŞTE PE UTILIZATORII CARE ACCESEAZĂ SITE-UL DIN ANUMITE JURISDICŢII, ACEASTĂ SECŢIUNE NU VĂ AFECTEAZĂ DREPTURILE STATUTARE DE CONSUMATOR CONFORM LEGII APLICABILE.

  14. ASPECTE JURISDICŢIONALE SAU DE INSTANŢĂ

   Sub rezerva cerinţelor aplicabile privind drepturile consumatorilor şi a altor legi, sunteţi de acord că orice acţiune în virtutea legii sau a echităţii care decurge din sau referitoare la aceşti termeni de utilizare sau la Site-urile DIMG se înregistrează şi că, în mod corespunzător, competenţa teritorială se află numai în statul sau instanţele federale situate in Manhattan, oraşul New York, Statul New York, Statele Unite ale Americii, şi că prin aceasta vă daţi consimţământul şi vă supuneţi jurisdicţiei personale a acestor instanţe în scopul judecării oricărei acţiuni. Nu declarăm că, în vreun loc, conţinutul afişat pe oricare din Site-urile DIMG este adecvat sau disponibil pentru utilizare în orice loc. Aceia care aleg să acceseze un site DIMG, o fac din proprie iniţiativă şi sunt responsabili pentru respectarea legilor aplicabile, inclusiv a legilor locale aplicabile.

  15. MODIFICĂRI

   Sub rezerva legii aplicabile, putem modifica în orice moment aceşti termeni de utilizare (inclusiv prin modificarea, ştergerea şi/sau adăugarea oricărei părţi din aceştia). În cazul în care facem o modificare materială la aceşti termeni de utilizare, vă vom informa în legătură cu această modificare, trimiţându-vă un e-mail la ultima adresă furnizată nouă şi/sau printr-o notă de înştiinţare în legătură cu această modificare pe site-urile web care intră sub incidenţa acestor termeni de utilizare. Orice astfel de modificare adusă acestor termeni de utilizare va intra în vigoare în termen de treizeci (30) de zile calendaristice după expedierea de către noi a anunţului electronic sau după afişarea de către noi a notificării privind modificările pe site-urile web. Vă rugăm reţineţi faptul, că în orice moment, sunteţi responsabil cu actualizarea informaţiilor personale în vederea furnizării adresei dumneavoastră de e-mail curente. În cazul în care ultima adresă de e-mail furnizată nu mai este valabilă sau pentru orice alt motiv, nu poate să vă livreze notificarea menţionată mai sus, expedierea de către noi a e-mail-ului care conţine această notificare va constitui totuşi informarea reală a oricăror modificări, descrise în notificare.

  16. TERMINARE

   Aceşti termeni de utilizare a serviciilor sunt valabili până la încheierea relaţiei de către dumneavoastră sau noi. Puteţi ieşi de sub aplicabilitatea acestor termeni de utilizare a serviciilor în orice moment, prin renunţarea la utilizarea Site-ului şi prin distrugerea tuturor materialelor obţinute de pe Site şi a tuturor documentaţiilor, copiilor şi instalărilor aferente acestora, fie realizate conform acestor termeni de utilizare a serviciilor sau altfel.

   Noi avem dreptul de a termina imediat aceşti termeni de utilizare a serviciilor în ceea ce vă priveşte (inclusiv accesul la Site, alte site-uri ale Clubului Pinguin şi la toate sau oricare din site-urile Grupului Disney), după bunul plac, inclusiv, fără limitare, dacă încălcaţi sau nu respectaţi orice termen material sau prevedere a acestor termeni de utilizare a serviciilor. La terminarea acestor termeni de utilizare a serviciilor, nu veţi mai utiliza Site-ul şi veţi distruge toate materialele obţinute de pe Site şi toate copiile acestora, indiferent dacă au fost făcute conform acestor termeni de utilizare a serviciilor sau altfel.

   Am adoptat şi implementat o politică ce prevede închiderea, în condiţii corespunzătoare, a conturilor de utilizator în cazul acelor persoane care încalcă în mod repetat drepturile de autor. Orice activitate frauduloasă, abuzivă sau ilicită poate fi cauza închiderii contului dumneavoastră, după bunul nostru plac, şi puteţi fi predaţi organelor de urmărire penală.

  17. PREVEDERI GENERALE

   Sub rezerva cerinţelor drepturilor consumatorului aplicabile şi a altor legi, aceşti termeni de utilizare vor fi guvernaţi şi interpretaţi în conformitate cu legile Statului New York şi cu legile Statelor Unite ale Americii, fără aducerea la îndeplinire a vreunui principiu din conflictele juridice. Dacă o prevedere inclusă în aceşti termeni de utilizare a serviciilor este ilicită, nulă sau, din orice motiv, inaplicabilă, atunci prevederea va fi considerată a fi separabilă de aceşti termeni de utilizare a serviciilor şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi. Aceşti termeni de utilizare vor intra în vigoare sub forma unui acord şi separat sub forma unei notificări care limitează baza pe care DIMG asigură disponibilitate site-urilor DIMG. Nicio exonerare de la oricare din prevederile acestor termeni de utilizare din partea noastră nu va fi considerată o derogare viitoare sau continuă de la o astfel de prevedere sau de la oricare altă prevedere, iar incapacitatea noastră de a revendica orice drept sau prevedere conform acestor termeni de utilizare nu va constitui o exonerare a vreunui astfel de drept sau prevedere. În aceşti termeni de utilizare, termenul „inclusiv” este utilizat ilustrativ, ca şi cum ar fi urmat de cuvintele „dar fără limitare la”. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, VĂ EXPRIMAŢI ACORDUL CĂ ORICE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PE CARE AŢI PUTEA SĂ O AVEŢI CA URMARE A SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE SAU CU ORICE SITE DIMG TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ ÎN DECURS DE UN (1) AN (SAU PERIOADA MINIMĂ APLICABILĂ, DACĂ ESTE MAI LUNGĂ) DUPĂ CE FAPTUL A FOST CONSTATAT; ALTFEL, ACEASTĂ CHEMARE ÎN JUDECATĂ VA FI BLOCATĂ PERMANENT.

   Furnizarea de bunuri, servicii şi programe informatice prin intermediul site-urilor DIMG se află sub rezerva cerinţelor sancţiunilor economice şi a celor privind controlul exportului din Statele Unite. Prin achiziţionarea oricăror astfel de bunuri prin intermediul site-urilor DIMG, declaraţi şi vă asiguraţi că achiziţia este conformă, iar utilizarea de către dvs. a bunului va fi conformă cu acele cerinţe. Fără a limita cele de mai sus, nu puteţi achiziţiona bunuri, servicii sau programe informatice prin intermediul Site-urilor DIMG dacă: 1) vă aflaţi în, sub controlul, sau sunteţi cetăţean sau rezident din Cuba, Iran, Coreea de Nord, Sudan sau Siria sau dacă vă aflaţi pe Lista cetăţenilor special desemnaţi a Departamentului de Trezorerie a Statelor Unite ale Americii sau pe Lista persoanelor renegate, Lista persoanelor neverificate sau Lista entităţilor a Departamentului de Comerţ a  Statelor Unite ale Americii, sau 2) intenţionaţi să furnizaţi bunurile, serviciile sau programele informatice achiziţionate Cubei, Iranului, Coreei de Nord, Sudanului sau Siriei (sau unui cetăţean sau rezident al uneia dintre aceste ţări) sau unei persoane de pe Lista cetăţenilor special desemnaţi, Lista persoanelor renegate sau Lista entităţilor.

  18. RECLAMAŢII PRIVIND NERESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR

   Am adoptat şi implementat o politică ce prevede închiderea, în condiţii corespunzătoare, a conturilor de utilizator, astfel cum este considerat de noi la discreţia noastră absolută, în cazul acelor persoane care încalcă drepturile de autor.

   Notificările privind reclamaţiile de încălcare a drepturilor de autor trebuie trimise în atenţia agentului desemnat al furnizorului de serviciu.

   Notificările trebuie trimise în atenţia următorului agent desemnat:

   Furnizorul de serviciu: Disney Online Studios Canada Inc.

   Numele agentului desemnat să primească notificarea privind reclamaţiile de încălcare a dreptului de autor: Laurence J. Shapiro

   Adresa completă a agentului desemnat căruia trebuie trimisă notificarea: 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521-7725, United States of America

   Numărul de telefon al agentului desemnat: +1 (818) 623-3200

   Numărul de fax al agentului desemnat: +1 (818) 623-3637

   Adresa de e-mail a agentului desemnat: designated.agent@dig.TWDC.com

   Pentru a fi eficace, notificarea trebuie să fie o comunicare scrisă care să includă următoarele:

   • O semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate să acţioneze din partea proprietarului unui drept exclusiv care se consideră a fi încălcat;
   • Identificarea lucrării cu drepturi de autor presupuse a fi fost încălcate sau dacă mai multe lucrări cu drepturi de autori de pe un singur site online sunt acoperite de o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări de pe acel site;
   • Identificarea materialului care se presupune a fi încălcat sau care este supus activităţii de încălcare şi care urmează să fie şters sau al cărui acces urmează să fie dezactivat, precum şi informaţii suficient de rezonabile care să ne permită să localizăm materialul;
   • Informaţii suficient de rezonabile care să ne permită să contactăm partea reclamantă, cum ar fi adresa, numărul de telefon şi, dacă este disponibil, o adresă de e-mail electronică la care partea reclamantă să poată fi contactată;
   • O declaraţie conform căreia partea reclamantă are o convingere de bună-credinţă că utilizarea materialului în modul reclamat nu este autorizată de proprietarul dreptului de autor, de agentul său sau de lege;  şi
   • O declaraţie conform căreia informaţiile conţinute în notificare sunt precise şi, sub rezerva pedepsei de sperjur, partea reclamantă este autorizată să acţioneze din partea proprietarului unui drept exclusiv care este presupus a fi încălcat.

   Vă putem informa că am înlăturat sau dezactivat accesul la anumite materiale prin intermediul unei notificări generale de pe un site DIMG, prin poşta electronică la adresa de e-mail a unui utilizator din evidenţele noastre sau prin comunicare scrisă expediată prin poşta rapidă la adresa dvs. fizică înregistrată în evidenţele noastre. Dacă primiţi o astfel de notificare, aveţi posibilitatea să ne furnizaţi o contra-notificare în scris în atenţia agentului desemnat care să includă informaţiile de mai jos: Pentru a fi eficace, contra-notificarea trebuie să fie o comunicare scrisă care include următoarele:

   • Semnătura dvs. electronică sau fizică,
   • Identificarea materialului care a fost înlăturat sau al cărui acces a fost dezactivat şi locul în care materialul a apărut înainte de a fi înlăturat sau înainte ca accesul la acesta să fi fost dezactivat.
   • O declaraţie din partea dvs. sub rezerva pedepsei de sperjur că aveţi o convingere de bună-credinţă că materialul a fost înlăturat sau dezactivat ca urmare a erorii sau identificării eronate a materialului ce urma a fi şters sau dezactivat.  şi
   • Numele dvs., adresa fizică şi numărul de telefon, precum şi o declaraţie prin care vă exprimaţi acordul referitor la jurisdicţia unei instanţe pentru districtul judiciar corespunzător adresei dvs. fizice, sau în cazul în care adresa dvs. fizică se află în afara Statelor Unite, pentru orice district judiciar în care DIMG poate fi găsit, şi că veţi accepta notificarea actelor de procedură din partea persoanei care a furnizat notificarea privind materialul presupus a fi încălcat sau din partea unui agent al unei astfel de persoane.

  19. TERMENI ADIŢIONALI

   Termeni adiţionali ai Apple --Termenii şi condiţiile adiţionale următoare se aplică în legătură cu aplicaţiile concepute pentru utilizarea pe un dispozitiv mobil cu platformă Apple iOS (“Aplicaţia iOS”):

   1. Recunoaşteţi că aceşti termeni de utilizare sunt încheiaţi numai între noi şi dvs. şi nu cu Apple, Inc. (“Apple”). Noi, şi nu Apple, suntem singurii responsabili pentru aplicaţia noastră iOS şi pentru serviciile şi conţinutul disponibil în aceasta.

   2. Sunteţi de acord că utilizarea de către dvs. a Aplicaţiei iOS va fi supusă regulilor de utilizare expuse în Termenii actuali ai Apple privind serviciile.

   3. Părţile sunt de acord că Apple nu va avea nicio obligaţie de a furniza servicii de mentenanţă şi suport în legătură cu Aplicaţia noastră iOS.

   4. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Apple nu va avea nicio obligaţie de garanţie de niciun fel în legătură cu Aplicaţia noastră iOS.

   5. Sunteţi de acord că noi, şi nu Apple, suntem responsabili pentru soluţionarea oricăror reclamaţii din partea dvs. sau a oricărei terţe părţi în legătură cu Aplicaţia noastră iOS sau cu deţinerea şi/sau utilizarea de către dvs. a Aplicaţiei noastre iOS, inclusiv, dar fără limitare la: (i) reclamaţii privind răspunderea pentru produs; (ii) orice reclamaţie conform căreia Aplicaţia iOS nu respectă vreo cerinţă legală aplicabilă sau de reglementare; şi (iii) reclamaţii care decurg din drepturile consumatorilor sau din legislaţia similară .

   6. Sunteţi de acord că noi, şi nu Apple, vom fi ţinuţi responsabili pentru investigarea, apărarea, soluţionarea şi eliberarea oricărei încălcări de proprietate intelectuală a unei terţe părţi în legătură cu Aplicaţia noastră iOS sau cu deţinerea de către dvs. şi utilizarea Aplicaţiei noastre iOS.

   7. Declaraţi şi garantaţi (i) că nu vă aflaţi într-o ţară care este supusă embargoului impus de guvernul Statelor Unite sau care a fost desemnată de guvernul Statelor Unite ca o ţară „susţinătoare a terorismului”; şi (ii) nu vă aflaţi pe nicio listă întocmită de guvernul Statelor Unite privind părţile interzise sau restricţionate.

   8. Vă exprimaţi acordul privind respectarea tuturor termenilor de acord aplicabili ai unei terţe părţi la utilizarea Aplicaţiei iOS (de exemplu, nu aveţi dreptul să încălcaţi termenii dvs. de acord privind serviciul de date wireless atunci când utilizaţi Aplicaţia iOS).

   9. Părţile sunt de acord că Apple şi filialele Apple sunt beneficiare de terţă parte ai termenilor de utilizare valabili pentru Aplicaţia noastră iOS. La acceptarea din partea dvs. a termenilor de utilizare, Apple va avea dreptul (şi va fi considerat că a acceptat dreptul) să aplice termenii de utilizare împotriva dvs. în calitate de beneficiar terţă parte a acestora.

   10. Întrebările, reclamaţiile şi revendicările în legătură cu Aplicaţia noastră iOS vor fi direcţionate către

   Clubul Pinguin
   c/o Disney Online Studios Canada Inc.
   În atenţia: Mobile Apps
   Suite 500 - 1628 Dickson Ave.
   Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1
   CANADA

   De asemenea, ne puteţi suna la +1-877-261-9482 (SUA şi Canada) sau +1-250-469-6380 sau puteţi să ne trimiteţi e-mail la adresa  support@clubpenguin.com
   (Dacă nu aveţi peste 18 ani, trebuie să obţineţi acordul părintelui sau tutorelui pentru a ne contacta.)

   Vă asigurăm că toate informaţiile personale pe care le furnizaţi în comunicările către adresa de e-mail, adresele poştale şi numerele de telefon de mai sus vor fi utilizate numai în scopurile unui răspuns şi nu vor fi utilizate pentru a vă trimite materiale publicitare, cu excepţia cazului în care solicitaţi aceasta.

    

   Termeni adiţionali ai Android -- Termenii şi condiţiile adiţionale următoare se aplică în legătură cu aplicaţiile noastre concepute pentru a fi utilizate pe un dispozitiv mobil cu platformă Android („Aplicaţia Android”):

   1. Recunoaşteţi că aceşti termeni de utilizare sunt încheiaţi numai între noi şi dvs. şi nu cu Google, Inc. („Google”). Noi, şi nu Google, suntem singurii responsabili pentru aplicaţia noastră Android şi pentru serviciile şi conţinutul disponibil în aceasta.

   2. Sunteţi de acord că utilizarea de către dvs. a Aplicaţiei Android va fi supusă regulilor de utilizare expuse în Termenii actuali privind serviciile aferente Android Market.

   3. Google Inc., în calitate de furnizor al Android Market, nu va avea nicio obligaţie sau răspundere în faţa dvs. în legătură cu Aplicaţia noastră Android sau cu aceşti termeni de utilizare.

   4. Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că Google este un beneficiar terţă parte al acestor termeni de utilizare valabili pentru Aplicaţia noastră Android.