Olá, pinguins. O mundo virtual Club Penguin encerrará no dia 29 de março de 2017.

Termos de uso

 • Güncelleme: 2 Kasım 2011

  1. GİRİŞ

   Club Penguin’e ("Site") hoş geldiniz.  Bu Site, Kelowna, İngiliz Kolombiyası, Kanada adresinde faaliyet gösteren Disney Online Studios Canada Inc. (eski adıyla Club Penguin Entertainment Inc.) ("DOS Kanada") tarafından işletilmekte ve kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

   "DIMG Siteleri", aralarında ClubPenguin.com, Disney.com, ABCNEWS.com, ABC.com, ESPN.com, DisneyShopping.com, Go.com, FamilyFun.com ve bu kullanım koşullarının yayınlanmış olduğu diğer İnternet sitelerinin yer aldığı, Disney İnteraktif Medya Grubu’nun ("DIMG") ve belirli iştiraklerinin İnternet siteleri anlamına gelmektedir.  DIMG ve DIMG’yi kontrol eden, DIMG tarafından kontrol edilen veya DIMG’nin iştirak ettiği veya ortak kontrolü altında bulunan herhangi bir ve tüm tüzel kişilikler burada bundan böyle topluca “biz”, “bize” veya “bizim” olarak adlandırılacaktır.

   HERHANGİ BİR DIMG SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUN.   Herhangi bir DIMG sitesini kullanarak veya bu koşulları kabul ettiğinizi ya da bu koşullara razı olduğunuzu belirten bir kutuyu tıklayarak, bu kullanım koşullarını ve Club Penguin kurallarını kabul ettiğinizi onaylamaktasınız. Bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız DIMG Sitelerini kullanmayabilirsiniz.

   BİR VELİ VEYA VASİ İSENİZ VE ÇOCUĞUNUZUN BU SİTEYE KAYIT OLMASINA İZİN VERİYORSANIZ, ÇOCUĞUNUZUN BU SİTEYİ KULLANIMINA DAİR BU KULLANIM KOŞULLARININ SİZİ DE BAĞLADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

   Aboneliğe dayalı hizmetler, belirli yarışmalara veya çekilişlere ilişkin kurallar veya diğer özellikler veya etkinlikler gibi belirli DIMG Siteleri’nde sunulan bazı hizmetlere özel koşulların uygulandığını unutmayın.  Bu koşullar, ilgili hizmet ile bağlantılı olarak ayrıca yayınlanmaktadır.  İlgili yasalara tabi olmak kaydıyla bu gibi koşulların her biri, bu kullanım koşullarına ilave niteliğinde olup, bu kullanım koşulları ile koşullar arasındaki herhangi bir uyuşmazlık halinde bu kullanım koşulları yerine koşullar geçerlidir.

   Bu kullanım koşullarının, alındığı ve yeterliliği işbu metinde kabul edilen makul ölçülerdeki ve değerli bir karşılığa dayandığını da kabul etmektesiniz.  Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın DIMG Siteleri’nin tarafınızdan kullanımı ve verileri, materyalleri ve bilgileri DIMG Siteleri’nden veya DIMG Siteleri aracılığıyla almanızı, İstenen Gönderilerinizi (aşağıda yer alan “GÖNDERİLER” başlıklı Madde 3’de tanımlandığı şekilde) kullanma veya görüntüleme imkanımız ve İstenen Gönderilerinizi kullanmamız veya görüntülememizden kaynaklanan tanıtım ve promosyon imkanını içerdiğini de kabul etmektesiniz.

  2. İÇERİĞİN KULLANIMI

   Site sadece kişisel kullanımınız içindir.  Mutlak takdirimiz çerçevesinde belirlendiği üzere Site’yi ticari amaçlar için veya yasalara aykırı bir şekilde ya da bize veya başka herhangi bir kişi veya kuruma zarar verecek şekilde kullanamazsınız.

   DIMG Siteleri’nde yer alan tüm bilgiler, materyaller, işlevler ve diğer içerikler (“GÖNDERİLER” başlıklı 3.Madde’de tanımlandığı şekliyle Gönderiler de dâhil olmak üzere) (“İçerik”) bizim veya lisans vericilerimizin ya da lisans alıcılarımızın telif hakkı ile korunan fikri mülkleridir.  Tüm ticari markalar, sloganlar, hizmet markaları, ticari isimler ve ticari sunuş biçimleri, bizim ve/veya lisans vericilerimizin veya lisans alıcılarımızın mülkiyetindedir.  Herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde ve herhangi bir sebeple DIMG Sitelerini değiştirebilir veya İçerik’i ya da özelliklerini silebiliriz.

   Yazılı olarak özellikle kabul ettiğimiz durumlar haricinde herhangi bir DIMG Sitesi’nden alınmış hiçbir İçerik, DIMG Sitesi’nin bir parçası olmak haricinde herhangi bir şekilde, hatta bir türev çalışmanın parçası olarak bile kullanılamaz, çoğaltılamaz, iletilemez, dağıtılamaz veya bir başka şekilde bu içerikten faydalanılamaz; ancak bir DIMG Sitesi’nin belirli bir İçeriğin indirilmesine imkân tanıyacak şekilde yapılandırıldığı hallerde, (a) tüm telif hakkı bildirimleriyle diğer mülkiyet bildirimlerini bozmadan korumanız, (b) Site veya İçerikte kısmen ya da tamamen herhangi bir değişiklik yapmamanız veya Site veya İçeriği kısmen ya da tamamen kiralamamanız, kiraya vermemeniz, ödünç vermemeniz, satmamanız, dağıtmamanız, kopyalamamanız (kendi yedekleme amaçlarınız için tek bir kopya oluşturulması hariç) veya Site veya İçeriği esas alan herhangi bir türev çalışma oluşturmamanız ve (c) İçeriği yasalara aykırı bir şekilde veya ürünlerimiz, hizmetlerimiz veya markalarımızla bir ilişki olduğunu sezdiren tarzda kullanmamanız kaydıyla bu İçeriğin bir kopyasını tek bir bilgisayarda ticari olmayan ve kişisel amaçlarla evde kullanmak için indirebilirsiniz.  “Yeniden postalama”, DIMG Siteleri’nin yüksek hacimde veya otomatik kullanımı da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere İçerik’in başka herhangi bir amaçla kullanılması veya herhangi bir İçeriğimizin bir başka Web sitesinde veya bir ağa bağlı bilgisayar ortamında kullanılması, telif haklarımızın ve diğer mülkiyet haklarımızın ihlali anlamına gelmekte olup, kesinlikle yasaklanmıştır.

   Bir DIMG Sitesi’nde yazılım indirme imkânı sunmamız ve sizin de bu yazılımı indirmeniz halinde yazılım, yazılımın parçası niteliğindeki veya yazılım tarafından oluşturulan her tür dosya ve görüntü ve yazılımın beraberindeki her tür veri de dâhil olmak üzere (hepsine birden “Yazılım” denilmektedir) size tarafımızca veya üçüncü şahıs olan lisans sahibince sınırlı, kişisel ve ticari olmayan bir amaçla sadece evde kullanım için size lisanslanmıştır.  Yazılımların mülkiyet hakkını size devretmemekteyiz.

   İlgili yasalar çerçevesinde izin verilenler haricinde, Yazılım’ı dağıtamaz veya bir başka şekilde Yazılım’ı parçalarına ayıramaz, geriye dönük mühendisliğini yapamaz, parçalara ayıramaz, uyarlayamaz veya ilgili yasalarca izin verilen sınırlar haricinde insanlar tarafından okunabilir bir şekle dönüştüremezsiniz.

   Site’nin veya herhangi bir yazılımın, program kodunun, cihazın veya başka herhangi bir mekanizmanın otomatik oynamaya, hızlandırılmış oynamaya veya oyunun veya oyun istemcisinin bir başka şekilde manipüle edilmesine yönelik bir şekilde kullanılması, Hesap’ın derhal feshedilmesine neden olur.  Disney, tek ve mutlak karar yetkisi kendisine ait olmak kaydıyla, oynama şeklinin veya oyun istemcisinin manipüle edilmesini nelerin oluşturduğunu tespit etme hakkını saklı tutar.

   BU KULLANIM KOŞULLARINDAKİ HİÇBİR HUSUSUN, SİTE’DEKİ VEYA İÇERİK’TEKİ VEYA BUNLARIN HERHANGİ BİR KISMINDAKİ HERHANGİ BİR TELİF HAKKININ, TİCARİ MARKANIN, SLOGANIN, HİZMET MARKASININ, TİCARİ ADIN, TİCARİ TAKDİMİN VEYA DİĞER MÜLKİYET HAKLARININ MÜLKİYETİNİ SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA DEVRETME YA DA SİZİ İÇERİĞİ ESAS ALARAK TÜREV ÇALIŞMALAR OLUŞTURMAKLA YETKİLENDİRME ETKİSİNE SAHİP OLMAYACAĞINI İKRAR VE KABUL ETMEKTESİNİZ. Bu tür bir mülkiyet hakkıyla uzlaşmazlık gösteren veya bu tür bir hakkı ihlal etme olasılığı bulunan herhangi bir eylemde bulunmamayı taahhüt etmektesiniz.

  3. GÖNDERİLER

   Bu kullanım koşullarında “Gönderiler” kelimesini, bir DIMG Sitesi’nde veya bir DIMG Sitesi aracılığıyla göndermiş, yayınlamış, yüklemiş, gömmüş, sergilemiş, iletmiş veya bir başka şekilde dağıtmış olduğunuz (tümüne birden “Dağıtmak” denilecektir) metinler, mesajlar, fikirler, konseptler, çalışmalar, öneriler, öyküler, senaryolar, işlemler, formatlar, sanatsal çalışmalar, fotoğraflar, çizimler, videolar, sesli ve görsel çalışmalar, müzikal besteler (sözleri dâhil), ses kayıtları, karakterize etmeler, sizin ve/veya diğer şahısların isimleri, tasvirleri, sesleri, kullanıcı adları, profilleri, eylemleri, görünümleri, performansları ve/veya diğer biyografik bilgileri veya malzemeleri ve/veya diğer benzer malzemeler anlamına gelecek şekilde kullanmaktayız.

   İki tür Gönderi bulunmaktadır: İstenen Gönderiler ve İstenmeyen Gönderiler.  “İstenen Gönderiler”, (a) bir DIMG Sitesi’ndeki herhangi bir özellik veya etkinlik aracılığıyla incelememiz veya görüntülememiz için ve özel olarak tanımlanmış olası bir ücretlendirme veya karşılık için (hepsine birden “Karşılık” denilecektir) (ödüller veya oyunlar, çekilişler, yarışmalar ve promosyonlar gibi) tarafımıza iletmenizi açıkça sizden istediğimiz veya iletmenize imkân tanıdığımız;  ve (b) herhangi bir Karşılık talebinde bulunmadan herhangi bir DIMG Sitesi’nde veya aracılığıyla Dağıttığınız (Misafir Hizmetlerimiz’de ve Genel Forumlar’ımızdakiler gibi (aşağıda “GENEL FORUMLAR VE İLETİŞİM” başlıklı 6.Madde’de tanımlandığı şekliyle)) Gönderiler anlamına gelmektedir.  “İstenmeyen Gönderiler”, yukarıda yer alan (a) veya (b) alt bentlerindeki tanıma uymayan her tür Gönderi veya tüm Gönderimlerdir.

   İSTENMEYEN GÖNDERİLERDEN HERHANGİ BİRİNİ DAĞITMAYIN;  ZIMNİ SÖZLEŞME OLMAMASI.

   Uzun bir geçmişe dayanan şirket politikamız, İstenmeyen Gönderileri kabul etmemize veya değerlendirmemize izin vermemektedir, bu nedenle lütfen İstenmeyen Gönderileri herhangi bir DIMG Sitesi üzerinden veya aracılığıyla Dağıtmayın.  Tarafımızca veya yönlendirmelerimiz çerçevesinde gerçekleştirilen projelerin, gelecekte başkalarının kendi yaratıcı çalışmalarına benzediğini düşünmelerinden kaynaklanabilecek olası yanlış anlaşılmalardan kaçınmak istiyoruz.  Bu nedenle sizden herhangi bir İstenmeyen Gönderi’yi Dağıtmamanızı istiyoruz.  Herhangi bir durumda, iletmiş olduğunuz herhangi bir Gönderi’nin, sizinle bizim aramızda herhangi bir şekilde tesis edilmiş veya amaçlanmış bir güven veya gizlilik ya da güvene dayalı hukuk ilişkisi olmaksızın gönderildiğini ve bizden herhangi bir inceleme, bedel veya karşılık (belirtilen herhangi bir Karşılık haricinde) beklentisi içinde olmadığınızı da kabul etmektesiniz.

   Bu kullanım koşullarında açıkça belirtilenler haricinde, bu kullanım koşullarının hükümleri, İstenmeyen Gönderiler ile İstenen Gönderilere eşit şekilde uygulanmaktadır.  Bu nedenler bizler, lisans alıcılarımız, distribütörlerimiz, acentelerimiz, temsilcilerimiz ve diğer yetkili kullanıcılarımız, tüm Gönderileri kullanma ve açıklama hakkına sahibiz ve ne size ne de sizin üzerinizden hak talebinde bulunan herhangi bir şahsa karşı herhangi bir Gönderi’nin kullanılması veya açıklanmasına yönelik herhangi bir yükümlülüğümüz yoktur.

  4. LİSANSLAR VE TEMSİL ETME

   İşbu belge ile bize ve lisans alanlarımıza, distribütörlerimize, acentelerimize, temsilcilerimize ve diğer yetkili kullanıcılarımıza, eğlence, haber, reklam, promosyon, pazarlama, tanıtım, alışveriş veya diğer ticari amaçların da dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayan her tür amaç doğrultusunda, şu anda bilinen ya da daha sonra bulunacak olan tüm medya formatlarında ve kanallarında (DIMG Siteleri, üçüncü şahısların web siteleri, yayın ve kablo ağlarımız ve istasyonlarımız, geniş bant ve kablosuz platformlarımız, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, fiziksel medya ve sinema salonundaki yayınlar da dahil) tarafınıza herhangi bir ilave bildirimde bulunulmaksızın, siz veya başka herhangi bir şahıs ya da kuruma atıfta bulunarak ya da bulunmayarak ve siz veya başka herhangi bir şahıs ya da kurumdan herhangi bir izin alma veya size veya başka herhangi bir şahıs ya da kuruma herhangi bir ödeme yapma şartı olmaksızın Gönderileri kısmen ya da tamamen kullanmak, çoğaltmak, iletmek, göstermek, sergilemek, dağıtmak, endekslemek, üzerine görüş bildirmek, değiştirmek (herhangi bir Gönderi’den söz ve müziğin kaldırılması veya herhangi bir Gönderi’deki söz ve müziğin tarafımızca seçilen müzik ve sözlerle değiştirilmesi dahil), Gönderileri esas alan türev çalışmalar oluşturmak, Gönderileri canlandırmak ve bir başka şekilde bunlardan faydalanmak için sahibi olduğunuz veya kontrol ettiğiniz tüm telif hakları, ticari markalar, patentler, ticari sırlar, gizlilik ve tanıtım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde süresi belirsiz bir dönem için (veya ilgili kanunlarca izin verilen azami süre için) dünya çapında geçerli, münhasır olmayan, gayrikabilirücu, tamamı ödenmiş, telif haksız, alt lisansı verilebilir ve devredilebilir (tamamen veya kısmen) bir lisans (“Gönderiler Lisansı”) vermektesiniz.

   Bir Gönderi’yi iletmek suretiyle Gönderi’nin ve iletişiminizin Davranış Kuralları’na (aşağıda “DAVRANIŞ KURALLARI” başlıklı 7. Madde’de belirtilen) ve bu kullanım koşullarının diğer şartlarına uygun olduğunu ve bu Gönderi’yi başka herhangi bir şahıs veya kurumdan izin alma ya da başka herhangi bir şahıs veya kuruma ödeme yapma zorunluluğu olmaksızın bu kullanım koşullarında tasarlanan her tür şekilde kullanmak ya da kullanmamıza izin vermek için gerekli haklara, ruhsatlara, muvafakatlere ve izinlere sahip olduğunuzu veya bunları elinizde bulundurduğunuzu beyan ve garanti etmektesiniz.  Bu kullanım koşulları (Gönderi Lisansı dâhil), Gönderiler ile ilgili olarak verdiğiniz veya vermekte olduğunuz geçmiş veya gelecekteki hiçbir hak, onay, mutabakat, temlik ve feragati sınırlandırmamaktadır.

   DIMG Siteleri’nde veya DIMG Siteleri aracılığıyla Dağıttığınız herhangi bir Gönderi orijinal şarkı veya kayıt içeriyorsa, işbu belge ile ilgili genel, güzel sanat hakları ve/veya telif hakkı sahipleri topluluğunun bir üyesi olduğunuzu ve bu Gönderilerde yer alan tüm bestelerin (şarkı sözleri dâhil) ve ses kayıtlarının tarafımıza (ve lisans alanlarımıza, distribütörlerimize, acentalarımıza, temsilcilerimize ve diğer yetkili kullanıcılarımıza) doğrudan bu topluluklarca lisans verilebileceğini beyan etmektesiniz. Yukarıda belirtilen hususlara rağmen, herhangi bir hak koruma topluluğunun üyesi olup olmadığınıza bakılmaksızın, Gönderi Lisansı’nı, Gönderiler’de yer alan her bir besteye (şarkı sözleri dâhil) ve ses kaydına ilişkin olarak vermektesiniz.

   Gönderileri, telif haklı çalışmalarımızın kullanılmasını (tamamen veya kısmen) gerektiren DIMG Siteleri’ndeki veya DIMG Siteleri aracılığıyla sunulan özellikler veya faaliyetler (oyunlar, çekilişler, yarışmalar, promosyonlar ve Herkese Açık Forumlar (aşağıda “HERKESE AÇIK FORUMLAR VE İLETİŞİM” başlıklı 6. Madde’de tanımlanan) dâhil) yoluyla ilettiğimiz hallerde size, telif haklı çalışmalarımızı gerektiği şekilde (ama sadece gerektiği şekilde ve sadece Gönderilerinizi oluşturmak amacıyla) kullanmak suretiyle (tamamen veya kısmen) bir türev çalışma oluşturmanız için münhasır olmayan bir lisans vermekteyiz;  ancak bu lisans, yaratmış olduğunuz çalışmadaki tüm haklarınızın tarafımıza devredilmesi şartıyla verilir.  Bu haklar tarafımıza devredilmezse, telif haklı çalışmalarımızı kullanarak (kısmen veya tamamen) türev çalışmalar yaratma lisansınız geçersiz ve hükümsüz olur.  Gönderileriniz tarafımızca kullanılsın ya da kullanılmasın, yukarıda belirtilen bu hakların devrini, onayları, anlaşmaları ve devirleri kabul etmektesiniz.

   İşbu belge ile bizi, bu kullanım koşullarında belirtilen hakların, onayları, anlaşmaların, devirlerin ve feragatlerin verilmesini teyit etmek amacıyla gerekli olabilecek her tür işlemi yapma ve/veya belgeyi işleme koyma ve imzalama konusunda tam yetkili temsilciniz olarak tayin etmektesiniz.

   İletmiş olduğunuz herhangi bir Gönderi’nin, sizinle bizim aramızda herhangi bir şekilde tesis edilmiş veya amaçlanmış bir güven veya itimat çerçevesinde veya gizlilik ya da güvene dayalı hukuk ilişkisi olmaksızın gönderildiğini ve bizden herhangi bir inceleme, ücret veya karşılık beklemediğinizi kabul etmektesiniz.

   Gönderilerde herhangi bir “telif hakkının”, “yan hakların” veya benzer hakların (“Telif Hakları”) olması ve bunların sahibinin münhasıran bizler olmadığı hallerde ve ilgili kanunlar çerçevesinde bunları sizlerin de yapabileceği hallerde bu hakları bizler veya lisans alanlarımız, distribütörlerimiz, acentelerimiz, temsilcilerimiz ve diğer yetkili kullanıcılarımız aleyhinde kullanmayacağınızı ve bu haklara sahip olabilecek başkalarının da bu hakları kullanmamalarına yönelik aynı mutabakatı temin edeceğinizi kabul etmektesiniz.

   Gönderi Lisansı’nın veya Gönderiler ile ilgili olarak gelecekte verebileceğiniz her tür hakkın, onayının, mutabakatın, devrin ve feragatin kapsamını sınırlamaksızın ve ilgili yasalarca izin verildiği kapsamda, işbu koşulları kabul ederek tarafınızca tarafımıza gönderilen Gönderiler ile ilgili olarak önceden vermiş olduğunuz bütün hakları, onayları, mutabakatları, devirleri ve feragatleri teyit etmektesiniz.

  5. HESAPLAR

   DIMG Siteleri’ndeki bazı hizmetler, ek menfaatlere katılmanız veya bu menfaatleri güvence altına almanız için bir hesap oluşturmanıza izin verebilir veya oluşturmanızı gerektirebilir.  Kayıt işlemlerinde belirtildiği şekilde, kendiniz hakkında gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz bilgileri (“Kayıt Verileri”) vermeyi, korumayı ve güncellemeyi kabul etmektesiniz.  Bir başka kişinin kullanıcı adının, şifresinin veya diğer hesap bilgilerinin veya bir başka kişinin adının, tasvirinin, sesinin, resminin veya fotoğrafının kullanılması da dâhil olmak üzere herhangi bir kişiyi veya tüzel kişiyi taklit edemez veya kendi kimliğinize veya herhangi bir kişiyle veya tüzel kişiyle ilişkinize dair yanıltıcı beyanda bulunamazsınız.  Bir ebeveyn veya vasi ile ilgili sahte bilgiler vermeyeceksiniz.  Üyeliğinizi veya Hesap Kimliği’nizi alt lisans yoluyla veremeyeceğinizi, devredemeyeceğinizi, satamayacağınızı veya temlik edemeyeceğinizi kabul etmektesiniz.  Üyeliğin veya Hesap Kimliği’nin alt lisansını verme, devretme, açık arttırmaya çıkartma, satma veya temlik etmeye yönelik her tür teşebbüs hükümsüz olup bu tür teşebbüsler, Hesap Sahibi tarafından yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Hesap’ın derhal feshine neden olur.

   Kullanıcı adınızın, şifrenizin, diğer hesap bilgilerinizin herhangi bir şekilde yetkisizce kullanımı veya Site’nin dâhil veya ilişkili olduğu ve haberdar olduğunuz başka herhangi bir güvenlik ihlali durumunda, Club Penguin Yardım bölümündeki Faturalama/Üyelik Soruları kısmından bizleri derhal bilgilendirmeyi de kabul etmektesiniz. Ayrıca, her bir oturumun sonunda oturumunuzu kapatmayı da kabul etmektesiniz.

   İlgili yasalara tabi olmak kaydıyla, bu kullanım koşullarına ya da belirli bir hizmetle ilgili özel koşullara uymamanız, telif haklarını ihlal etmeniz veya ne türden olursa olsun bir başka sebepten dolayı hesabınızı askıya alabilir ya da iptal edebiliriz ve herhangi bir DIMG Sitesi’ni ya da herhangi bir bölümünü kullanmanızı sona erdirebiliriz.

   Kullanıcılar, uygulanabilir her tür para birimi dönüştürme kontrol gereksinimlerine uygun hareket ederler.  Abonelik işlemlerinizi tamamlamadan önce işlemi gözden geçirebilir ve hataları düzeltebilir ve/veya işlemden vazgeçebilirsiniz.  Hizmete erişim, abonelik işlemi ücretinin ödenmesinin hemen ardından mümkündür.

  6. E-TİCARET

   Zaman zaman sitelerimizden veya uygularımızdan oyun oynamak veya bilet ya da diğer ürünleri satın almak dâhil olmak üzere ürün ve hizmetler satın alıyor olabilirsiniz.  Bildiğiniz gibi sadece bir yetişkin (18 yaşında veya daha büyük) bu tür bir alışveriş yapabilir.

   Sanal dünyamıza ve diğer devam eden hizmetlerimize üye olduğunuzda, ilk üye olduğunuzdan sonraki 14 çalışma gününe kadar üyeliğinizi iptal etme hakkına sahipsiniz ve 30 gün içinde yaptığınız tüm ödemelerin tamamını geri alırsınız.  Ancak 7 çalışma günü içinde seçilen hizmete erişiminiz olursa üyelik ücretiniz geri ödenmez.

   İlgili sitede veya uygulamada size açıklandığı şekilde otomatik yenileme veya yineleme ücretlerini iptal etmek için aşağıdaki iletişim yollarından birini kullanarak bizimle irtibata geçebilirsiniz:

   e-posta:  billing@clubpenguin.com
   posta:  #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Kanada V1Y 9X1
   telefon:  +1 (877)261-9482 Kuzey Amerika için ücretsiz arama
      +1 (250)469-6380 diğer tüm aramalar (uluslararası aramalar için fazladan arama ücretleri uygulanabilir)

   Kişisel bilgiyi nasıl topladığımız, kullandığımız ve açıkladığımız dahil olmak üzere bilgi uygulamalarımız aşağıdaki bağlantıda bulunan Gizlilik Politikası’nda açıklanmıştır: http://www.clubpenguin.com/privacy-policy/tr.

   Herhangi bir üyeliğin otomatik yenileme süresi, satın alma zamanında size aksi belirtilmediği sürece ilk üyeliğin süresi ile aynı olacaktır.  Yinelenen ödemeler veya otomatik yenileme ile bağlantılı herhangi bir ödeme, bu ödemede değişiklik yapılmadan önce sizi bu değişiklik hakkında bilgilendirmediğimiz sürece hizmetin orijinal satış zamanında geçerli olan fiyatta yapılacaktır.

   Sanal para birimleri ve/veya mallarla ilgili olarak bunların sadece WDIG Siteleri ile bağlantılı olarak ve sadece bunları temin etmiş olduğunuz sanal dünyalarda kullanılabileceğini ve bu gibi öğeleri sanal dünyalarda kullanma hakkınız haricinde bu öğelerde veya bu öğelere yönelik başka herhangi bir hakkınız veya tasarruf hakkınız olmadığını ve bu öğeleri herhangi bir zamanda kontrol edebileceğimizi, değiştirebileceğimizi, yönetimini yarıda bırakabileceğimizi veya bunları bir başka şekilde düzenleyebileceğimizi kabul etmektesiniz. Bu öğelerin para veya değere sahip başka öğeler karşılığında sanal dünya dışında değiş tokuş edilemeyeceğini de kabul etmektesiniz.

   Çekilme Hakkı

   Sözleşme beyanınızdan, metin şeklinde (örn. bir mektup, faks veya e-posta) hazırlanmış bir ihbarname göndermek suretiyle sebep belirtmeksizin 14 gün içinde çekilebilirsiniz.  Zaman sınırı, çekilme hakkına dair bu talimatların metin halinde alınmasının ardından başlar ancak sözleşmenin sonuçlanmasından önce ve Alman Medeni Kanunu’nun Giriş Kanunu ile ilgili Bölüm 1, paragraf 1 ve 2 ile Madde 246, bölüm 2’ye uygun olarak bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirmeden önce ve Alman Medeni Kanunu’nun Giriş Kanunu ile ilgili Madde 246, Bölüm 3 ile bağlantılı olarak Alman Medeni Kanunu, Bölüm 312e para.1 cümle 1’e uygun olarak yükümlülüklerimizi gerçekleştirmeden önce değil.  Zaman sınırına uymak için geri çekilme bildirimini zamanında göndermek yeterlidir. 

   Geri çekilme, aşağıdaki adrese gönderilecektir:

   Disney Online Studios Canada Inc.
   #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Kanada V1Y 9X1
   billing@clubpenguin.com

  7. GENEL FORUMLAR VE İLETİŞİM

   "Genel Forum", bir sohbet alanı, mesaj panosu veya sosyal topluluk ortamını içeren, bir veya daha fazla sayıdaki DIMG Sitesi kullanıcılarının görüntülemesi için kullanıcılara Gönderileri Dağıtma fırsatı sunan herhangi bir DIMG Sitesinin parçası olarak sunulan herhangi bir alan, site veya özelliktir.

   GENEL FORUMLARIN VE BU GENEL FORUMLARDA YER ALAN ÖZELLİKLERİN KİŞİSEL DEĞİL DE GENEL İLETİŞİM İÇİN KULLANIMA SUNULDUĞUNU VE BİR GENEL FORUMA İLETİLEN HERHANGİ BİR GÖNDERİNİN GİZLİLİĞİ KONUSUNDA BİR BEKLENTİNİZ OLMADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.  Bu ortamlardan herhangi biri aracılığıyla açıklamış olduğunuz herhangi bir bilginin güvenliğini garanti edemeyiz;  bu bilgileri, riskleri size ait olmak üzere ifşa etmektesiniz.

   İlgili yasalara tabi olarak herhangi bir DIMG Sitesinde veya aracılığıyla kullanıcı adınız ile veya bir başka şekilde tarafınızca herhangi bir Genel Forum’da Dağıttığınız Gönderilerden ve bunların gönderilmesi ve yayınlanmasının sonuçlarından siz sorumlusunuz ve yalnızca siz sorumlu olarak kalmaya devam edersiniz.

   Ayrıca başkaları tarafından iletilen bilgiler hakkında da şüpheci bir şekilde davranmalısınız ve herhangi bir Genel Forum’da yayınlanan herhangi bir Gönderi’nin kullanılmasının riskinin sadece size ait olduğunu kabul etmektesiniz.  Örneğin, herhangi bir Genel Forum’da kullanıcılar tarafından yayınlanmış veya gönderilmiş görüşler, öneriler veya tavsiyeler için sorumlu olmadığımız gibi, bunları da onaylamamaktayız ve bunlarla alakalı hiçbir yükümlülüğü özellikle kabul etmemekteyiz.

   Size karşı herhangi bir yükümlülüğümüz olmadığından, Dağıttığınız Gönderileri yayınlamayı, yayınlamayı, kaldırmayı, değiştirmeyi veya bir başka şekilde kullanmayı veya üzerinde bir işlem yapmayı reddedebiliriz.

   Gönderilerin, mutlak kendi inisiyatifimiz çerçevesinde Davranış Kuralları'na uygunluğunu sağlamak da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sebep göstererek ya da göstermeyerek, önceden bildirimde bulunmaksızın Gönderileri herhangi bir zamanda eleme, yayınlamayı reddetme, kaldırma, düzenleme, saklama ve/veya inceleme hakkımızı saklı tutmaktayız.  Gönderileri elemeyi kararlaştırırsak, inceleme sürecine zaman tanımak amacıyla Genel Forum’da bu tür içeriklerin yayınlanmasında gecikmeler gerçekleşebilir.  Telif hakkı da dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Gönderileriniz hakkında sorularımız varsa, örneğin telif hakkına veya materyali yayınlamak için bir başka şekilde elde edilmiş izne sahip olduğunuzu doğrulamak da dâhil, her tür ilave bilgi için sizinle irtibat kurabiliriz.

  8. DAVRANIŞ KURALLARI

   Aşağıdaki Davranış Kuralları, DIMG Siteleri’ne yöneliktir.  DIMG Sitelerini kullanmak suretiyle, aşağıdaki özelliklere sahip herhangi bir Gönderi’yi dağıtmayacağınızı kabul etmektesiniz:

   • (a) bir başka kişiyi lekeleyen, kötüleyen, aşağılayan, tehdit eden veya mahremiyet hakkını ihlal eden;  (b) bağnaz, nefret uyandırıcı veya ırkçı ya da bir başka şekilde saldırgan;  (c) şiddet içerikli, kaba, müstehcen, pornografik veya cinsellik içeren;  veya (d) herhangi bir kişiye veya kuruma başka bir şekilde zarar veren veya zarar vermesi muhtemelen beklenen;
   • çocuk pornografisi, taciz, cinsel saldırı, sahtekarlık, muzır veya çalıntı malzemenin kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve/veya madde suiistimali, cinsel taciz, hırsızlık veya herhangi bir suç faaliyetini gerçekleştirmeye yönelik komploya dahil olan veya dahil olma girişimini temsil eden bir Gönderi de dahil olmak üzere yasalara aykırı olan veya yasadışı faaliyetleri ya da yasadışı faaliyetlerin tartışılmasını bu faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla teşvik eden veya savunan;
   • (a) telif hakkı, ticari marka, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları ya da sözleşme haklarını ihlal eden;  (b) mahremiyet (özellikle bir başka kişinin açık izni olmaksızın herhangi bir türden kişisel bilgisini dağıtamazsınız) veya aleniyet haklarını ihlal eden;  veya (c) her tür gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden;
   • ticari nitelikli veya ticaretle ilgili olan veya herhangi bir ürünü, hizmeti veya bir başka şeyi satmak için reklam veya teklif şeklinde olan (kâr amacı gütsün ya da gütmesin) veya başkalarını azmettiren (katkı payı ya da bağış talep edenler dâhil);
   • virüs veya başka bir zararlı bileşen içeren veya DIMG Sitelerini ya da bağlantılı herhangi bir ağı tahrip eden, bozan veya zarar veren veya herhangi bir kişi veya kurumun DIMG Sitelerini kullanmasına veya DIMG Sitelerinden faydalanmasına bir başka şekilde mani olan;  veya
   • (a) ilgili Genel Forum konusu veya temasıyla genel olarak ilgisi bulunmayan;  (b) Genel Forum’a uygulanan her tür özel kısıtlamaları ihlal eden;  veya (c) terimlerin İnternet’te sıkça kullanıldığı ve anlaşıldığı anlamlarıyla “hakaret mesajları”, “istenmeyen mesajlar”, “çok fazla sayıda mesaj gönderme”, “tarama” ve “acındırıcı mesaj gönderme” de dâhil olmak üzere anti sosyal, bozucu veya yıkıcı nitelikte olan.

   Diğer kullanıcıların da yukarıda belirtilen Davranış Kuralları’na veya bu kullanım koşullarının diğer hükümlerine uygun hareket ettiklerini veya edeceklerini garanti edemeyiz ve etmemekteyiz ve sizinle aramızdaki anlaşma gereğince de bu tür uygunsuz hareketlere ilişkin her tür zarar veya yaralanma riskini de işbu belge ile kendiniz üstlenmektesiniz.

  9. İŞBİRLİĞİ; GÖNDERİLERİN KALDIRILMASI

   Bu kullanım koşulları veya kanunlar çerçevesindeki diğer haklarımızdan herhangi birine halel getirmeksizin, (a) bu kullanım koşullarını (Davranış Kuralları dâhil) ihlal eden herhangi bir Gönderi’yi herhangi bir DIMG Sitesi’nde yayınlamayı veya iletmeyi reddetme veya bunları kaldırma ve (b) ilgili kanunlar çerçevesinde yapabildiğimiz ölçüde, bu tür bir kimlik belirlemenin veya açıklamanın (i) ya bir mahkeme kararı veya celbine uyumluluğun da dâhil olduğu kanunlarla uyumluluğu kolaylaştırdığına veya (ii) bu kullanım koşullarını (Davranış Kuralları dâhil) ve/veya yarışmalarımızın, çekilişlerimizin, promosyonlarımızın ve oyunlarımızın kurallarını uygulamaya ve/veya her tür DIMG Sitesi de dahil olmak üzere herhangi bir şahsın veya mülkün güvenliği veya emniyetini korumaya yardımcı olduğuna iyi niyetle inandığımız hallerde herhangi bir kullanıcının kimliğini üçüncü şahıslara belirtme ve/veya üçüncü şahıslara herhangi bir Gönderi’yi veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri açıklama hakkını saklı tutmaktayız.  Ayrıca herhangi bir sebep olsun ya da olmasın, Gönderileri herhangi bir zamanda kaldırma haklarının tümünü de saklı tutmaktayız.

  10. KANUNİ UYARI

   İLGİLİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE DIMG SİTELERİNDEKİ VEYA HERHANGİ BİR DIMG SİTESİNDEN BAĞLANTI VERİLEN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTESİNDEKİ VEYA HİZMETİNDEKİ VEYA BU SİTELERLE BİR BAŞKA ŞEKİLDE İLİŞKİLİ İÇERİK “OLDUĞU GİBİ” VE HERHANGİ BİR GARANTİ ŞARTI OLMADAN SAĞLANMAKTADIR.  İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İLGİLİ YASALARA TABİ OLMA, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, EKSİKSİZLİK, KULLANILABİLİRLİK, GÜVENLİK, UYUMLULUK VE İHLALDE BULUNMAMA DA DÂHİL OLMAK ÜZERE AÇIKÇA VEYA DOLAYLI OLARAK İFADE EDİLMİŞ TÜM KOŞULLARI VE GARANTİLERİN HİÇBİRİNİ KABUL ETMEMEKTEYİZ.  HERHANGİ BİR İÇERİĞİN HATASIZ OLACAĞINI, BU İÇERİĞE ERİŞİMİN KESİNTİSİZ OLACAĞINI, KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA BU GİBİ İÇERİKLERİN KULLANIMA SUNULMASINI SAĞLAYAN HERHANGİ BİR DIMG SİTESİNİN VEYA SUNUCUNUN VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERİ İÇERMEYECEĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTEYİZ.  AYRICA, İLGİLİ KANUNLARA TABİ OLARAK GEREKLİ SERVİS, ONARIM VEYA DÜZELTME ÇALIŞMALARININ TÜM MALİYETLERİNİ DE SİZ ÜSTLENMEKTESİNİZ.  HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KULLANILMASI VEYA SONUÇLARINDAN FAYDALANILMASI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTE VEYA VEKÂLETTE BULUNMAMAKTAYIZ.  İLGİLİ YASA DOLAYLI GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEYEBİLİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ İSTİSNAİ HÜKÜMLER SİZE UYGULANMAYABİLİR.  İŞBU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMEK SURETİYLE, İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE İÇERİK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERİNE İLETTİĞİNİZ HER TÜR İÇERİKLE (KREDİ KARTI VE DİĞER KİŞİSEL BİLGİLER DÂHİL) İLGİLİ OLARAK ALEYHİMİZDEKİ HER TÜR HAK TALEBİNDEN FERAGAT ETMEKTESİNİZ.  ANCAK LÜTFEN BUNUN BİR TÜKETİCİ OLARAK SAHİP OLDUĞUNUZ YASAL HAKLARI, ÖZELLİKLE DE BELİRLİ ÜLKELERDEN SİTEYE ERİŞEN KULLANICILARA YÖNELİK GİZLİ KUSURLARA DAİR SUNULAN YASAL GARANTİYİ ETKİLEMEDİĞİNİ DE UNUTMAYIN.

   Ayrıca, İçerik profesyonel tıbbi önerilerin yerine kullanılmamalıdır.  Tıbbi bir durumla ilgili aklınıza gelebilecek her tür soru için her zaman doktorunuzun tavsiyesine başvurun.  Tıbbi bir acil durumunuz olduğunu düşünüyorsanız, derhal doktorunuzu veya bulunduğunuz yerdeki ilgili acil servisi arayın.  Bir DIMG sitesinde yer alan herhangi bir bilgiye güvenerek hareket etmenin riski tamamen size aittir.

   DIMG Sitelerinde başka kullanıcıların görüşleri ve düşünceleri yer alabilir.  Bu sitelerin etkileşimli yapısı nedeniyle kullanıcılarımız tarafından oluşturulan herhangi bir içeriğin doğruluğunu, yararlılığını veya gerçekliğini onaylayamayız, garanti edemeyiz veya bunlardan sorumlu olamayız.

   DIMG Sitelerinin içeriğinin sadece eğitim ve eğlence amacına yönelik hazırlanmışlardır.  Bu tür içeriklerin herhangi bir hukuki, mesleki, tıbbi veya sağlık ve sağlık bakımıyla ilgili bir öneri veya teşhis sunması amaçlanmadığı gibi bu içerikler bu gibi amaçlar için kullanılamaz.  Tıbbi bir durumla ilgili aklınıza gelebilecek her tür soru için her zaman doktorunuzun veya diğer yetkin sağlık hizmetleri sağlayıcılarının tavsiyesine başvurun.  Belirli konulara ve durumlara ilişkin alıcının bulunduğu eyaletteki, ülkedeki veya ilgili lisansı düzenleyen diğer bölgelerden lisans almış olan bir avukatın veya profesyonelin hukuki görüşünü veya diğer mesleki görüşlerini almadan, DIMG Siteleri'nde yer alan veya DIMG Siteleri aracılığıyla erişilebilir olan hiçbir içeriğe dayanarak hareket etmemelisiniz veya hareket etmekten kaçınmalısınız.

  11. OYUN OYNAMA VE GECİKME

   Site’nin birbirlerinden uzaktaki coğrafi alanlarda da düzgün bir şekilde çalışmasını desteklemek amacıyla, Site’deki bazı aktivitelerin bileşenleri, örneğin kızak yarışlarında penguenlerle yarışmak gibi, oyun oynarken gecikmeler yaşanmasını önlemek amacıyla canlandırma halinde sergilenebilir.

  12. TAZMİNAT

   Kullanıcı adınızın, şifrenizin ve hesabınızın gizliliğinin korunmasının yanı sıra, hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerin sorumluluğu size aittir.  İşbu belge ile bizi, grup taahhütlerimizi (1985 tarihli Birleşik Krallık Şirketler Kanunu’nda tanımlandığı şekilde) ve bizim ve grup taahhütlerimizin lisans verenlerini, lisans alanlarını, distribütörlerini, acentelerini, temsilcilerini ve diğer yetkili kullanıcılarını ve yukarıda belirtilen kurumların her birinin ilgili bayilerini, distribütörlerini, hizmet sağlayıcılarını ve tedarikçilerini ve yukarıda belirtilen kurumların tümünün ilgili görevlilerini, müdürlerini, sahiplerini, çalışanlarını, acentelerini, temsilcilerini ve devralanlarını (hepsine birden “Tazmin Edilen Taraflar” denilecektir), bu kullanım koşullarının tarafınızca herhangi bir şekilde ihlal edilmesinden kaynaklanan her tür hak talebiyle veya DIMG Siteleri’ni ve/veya hesaplarınızı kullanmanızdan kaynaklanan hak talepleriyle bağlantılı olarak Tazmin Edilen Tarafların maruz kaldığı her tür zarara, hasara, yükümlülüğe ve maliyete (sulh maliyetleri ve herhangi bir davanın veya dava tehlikesinin araştırılması veya savunulması için gerçekleşen her tür hukuki veya diğer ücretler ve masraflar dâhil) karşı tazmin etmeyi ve zarar görmesini engellemeyi kabul etmektesiniz.  Herhangi bir davanın savunmasında, bizimle işbirliği yapmak için elinizden gelen çabayı göstereceksiniz.  Masrafları bize ait olmak üzere, tarafınızca tazminata tabi olan her tür davanın özel olarak savunması ve kontrolünü üstlenme ve ayrı bir avukat görevlendirme hakkımızı saklı tutmaktayız.

  13. YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI

   İLGİLİ YASALARCA GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ ÖLÇÜDE, İHMALİMİZDEN VEYA HİLELİ YANLIŞ BEYANIMIZDAN VEYA GERÇEKLERİ GİZLEMEMİZDEN YA DA UYGULANACAK HUKUK TARAFINDAN HARİÇ BIRAKILMAYACAK VEYA SINIRLANDIRILMAYACAK DİĞER HER TÜR YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZDEN KAYNAKLANAN ÖLÜM VEYA KİŞİSEL YARALANMALARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜ SINIRLAMAMAKTAYIZ.

   İLGİLİ KANUNLARA TABİ OLMAK KAYDIYLA VE İHMAL DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR KOŞUL ALTINDA BİZ, GRUP TAAHHÜTLERİMİZ, BİZİM VE GRUP TAAHHÜTLERİMİZİN LİSANS VERENLERİ VEYA ALANLARI VEYA YUKARIDA BELİRTİLEN KURUMLARIN HERHANGİ BİRİSİNİN İLGİLİ BAYİLERİ, DİSTRİBÜTÖRLERİ, HİZMET SAĞLAYICILARI VEYA TEDARİKÇİLERİ, (A) HERHANGİ BİR DIMG SİTESİ’Nİ VEYA İÇERİĞİ KULLANMADAN VEYA KULLANAMAMADAN VEYA (B) BİR DIMG SİTESİ’NİN HERHANGİ BİR KULLANICISININ VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR ŞAHIS VEYA KURUMUN ÇEVRİMİÇİ YA DA ÇEVRİMDIŞI ORTAMDAKİ EYLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN, KAR KAYBI, FİZİKSEL YARALANMA (ÖLÜM DÂHİL) VE HERHANGİ BİR NİTELİKTEKİ MÜLK HASARI DA DÂHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN HASARLAR İÇİN, BU GİBİ HASARLARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSAK BİLE SİZE VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR ŞAHSA YA DA KURUMA KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.  İLGİLİ YASALARA TABİ OLMAK KAYDIYLA, GEREK SÖZLEŞMEDEN VEYA HAKSIZ FİİLDEN (İHMAL DÂHİL) GEREKSE DE BİR BAŞKA NEDENDEN ÖTÜRÜ ORTAYA ÇIKAN HER TÜR HASARA, ZARARA VE DAVA SEBEBİNE KARŞI TARAFINIZA YÖNELİK TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ HİÇBİR DURUMDA, VARSA, TARAFINIZCA HERHANGİ BİR DIMG SİTESİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR FAALİYETE ERİŞMEK VEYA KATILMAK İÇİN ÖDENMİŞ TUTARI VEYA 100 ABD DOLARI’NI (HANGİSİ DAHA AZSA) AŞMAYACAKTIR.  AYRICA İLGİLİ KANUNLARA TABİ OLMAK KAYDIYLA VE HİÇBİR KOŞUL ALTINDA BİZ, LİSANS VERENLERİMİZ VEYA ALANLARIMIZ VEYA YUKARIDA BELİRTİLEN KURUMLARIN HERHANGİ BİRİSİNİN İLGİLİ BAYİLERİ, DİSTRİBÜTÖRLERİ, HİZMET SAĞLAYICILARI VEYA TEDARİKÇİLERİ, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK BİR MÜCBİR SEBEP EYLEMİNDEN YA DA MAKUL ÖLÇÜLERDEKİ KONTROLLERİ DIŞINDA GELİŞEN NEDENLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR PERFORMANS GECİKMESİ VEYA TEMERRÜDÜNDEN YÜKÜMLÜ TUTULMAYACAKLARDIR.

   İLGİLİ YASALARA TABİ OLMAK KAYDIYLA, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE, HERHANGİ BİR ZAMANDA VE HERHANGİ BİR SEBEP BELİRTEREK YA DA BELİRTMEYEREK, HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ÜSTLENMEKSİZİN, DIMG SİTELERİNE OLAN ERİŞİMİNİZİ SONLANDIRABİLİR, DIMG SİTELERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR YA İÇERİĞİNİ YA DA ÖZELLİKLERİNİ SİLEBİLİRİZ.

   BU MADDEDEKİ VE BU KULLANIM KOŞULLARININ BAŞKA HERHANGİ BİR YERİNDEKİ SINIRLAMALAR, HARİÇ TUTULAN HUSUSLAR VE SORUMLULUĞUN REDDİ, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE UYGULANIR.

   BELİRLİ ÜLKELERDEN SİTEYE ERİŞEN KULLANICILARLA İLGİLİ OLARAK BU MADDE, İLGİLİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE BİR TÜKETİCİ OLARAK SAHİP OLDUĞUNUZ YASAL HAKLARI ETKİLEMEMEKTEDİR.

  14. YARGI YETKİSİ VE YARGILAMA YERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

   İlgili tüketici hakları ve diğer kanunların şartlarına tabi olmak kaydıyla, bu kullanım koşullarından veya DIMG Siteleri’nden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan her tür dava veya dava dilekçesinin sadece Amerika Birleşik Devletleri’nin New York Eyaleti’nin New York şehrindeki Manhattan bölgesinde bulunan eyalet mahkemeleri veya federal mahkemelerde açılabileceğini ve yargılama yerinin bu mahkemeler olduğunu ve işbu belge ile herhangi bir davanın çözümlenmesi amaçları doğrultusunda bu mahkemelerin yargılama yetkisine başvurmayı kabul etmektesiniz.  Herhangi bir DIMG Sitesindeki İçerik’in belirli herhangi bir yerde kullanıma uygun veya hazır olduğuna dair herhangi bir garanti vermemekteyiz.  Bir DIMG Sitesine erişmeyi tercih edenler, bu erişimi kendi inisiyatifleriyle yapmaktadırlar ve ilgili her tür yerel yasa da dâhil olmak üzere ilgili uygulanacak tüm yasalara uygun hareket etmekten sorumludurlar.

  15. DEĞİŞİKLİK

   İlgili yasalara tabi olmak kaydıyla, herhangi bir zamanda bu kullanım koşullarını değiştirebiliriz (bunların herhangi bir kısmının değiştirilmesi, silinmesi ve/veya eklenmesi ile gerçekleştirilenler de dâhil).  Bu kullanım koşullarında önemli bir değişiklik yaptığımızda bize verdiğiniz en son e-posta adresine bir e-posta göndererek ve/veya bu değişiklik bildirimini bu kullanım koşulları kapsamında bulunan Web sitelerinde yayınlayarak sizi bu değişiklikten haberdar edeceğiz.  Bu kullanım koşullarındaki her tür değişiklik, ya tarafınıza e-posta yoluyla bir bildirim göndermemizi ya da bu değişikliklere dair bildirimimizi Web Siteleri’nde yayınlamamızı takip eden otuz (30) takvim günü sonrasında yürürlüğe girer.  Her zaman en güncel e-posta adresinizi bize iletmek için kişisel bilgilerinizin güncellenmesinden sorumlu olduğunuzu lütfen unutmayın.  Bize verdiğiniz en son e-posta adresi geçerli değilse veya başka herhangi bir nedenden dolayı yukarıda açıklanan bildirim size gönderilemiyorsa, bu bildirimi içeren e-postanın tarafımızdan gönderilmesi, bu bildirimde açıklanan her tür değişikliğin geçerli bir şekilde bildirildiği anlamına gelecektir.

  16. FESİH

   Bu kullanım koşulları, sizin veya bizim tarafımızdan feshedilinceye kadar yürürlükte kalır.  Siteyi kullanmayı sona erdirerek ve Siteden elde edilen tüm materyalleri ve ilgili belgeler ile bunların bu kullanım koşulları çerçevesinde veya bir başka şekilde yapılmış tüm kopyalarını ve yüklemelerini imha ederek, bu kullanım koşullarını feshedebilirsiniz.

   Bu kullanım koşullarını, bu kullanım koşullarının herhangi bir önemli koşulunu veya hükmünü ihlal etmeniz veya bu koşul veya hükme uygun hareket etmemeniz durumları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, mutlak kendi inisiyatifimiz çerçevesinde sizinle bağlantılı olarak derhal feshedebiliriz (Siteye, diğer Club Penguin sitelerine ve her tür Disney grubu sitesine erişiminiz dâhil).  Fesih gerçekleştiğinde, Siteyi kullanmayı durdurmalı ve Siteden elde edilen tüm malzemeleri ve bunların, bu kullanım koşullarına uygun olarak ya da bir başka şekilde elde edilen tüm kopyalarını imha etmelisiniz.

   Telif haklarını sürekli olarak ihlal eden kullanıcıların hesaplarının uygun koşullarda feshine olanak tanıyan bir politikayı kabul etmiş ve yürürlüğe koymuş bulunmaktayız.  Her tür sahtekârca, suiistimal edici veya bir başka şekilde yasalara aykırı olan faaliyet de, sadece kendi inisiyatifimiz doğrultusunda, hesabınızın feshedilmesinin nedeni olabilir ve bu durumdan dolayı ilgili kanun uygulayıcı mercilere de ihbar edilebilirsiniz.

  17. GENEL HÜKÜMLER

   İlgili tüketici haklarının ve diğer yasaların gereksinimlere tabi olarak bu kullanım koşulları, herhangi bir kanunlar ihtilafı ilkesi uygulanmaksızın New York eyaletinin kanunlarına ve Amerika Birleşik Devletleri’nin kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.  Bu kullanım koşullarının herhangi bir hükmü yasalara aykırı, hükümsüz veya herhangi bir sebepten ötürü icra edilemez hale gelirse, bu hüküm, bu kullanım koşullarından ayrı olarak kabul edilir ve diğer hükümlerden hiçbirinin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.  Bu kullanım koşulları, bir sözleşme gibi ve ayrıca DIMG’nin DIMG sitelerini kullanıma sunma esaslarını sınırlayan bir bildirim gibi geçerlidir.  Bu kullanım koşullarının herhangi bir hükmünden feragat etmemiz hiçbir şekilde bu hükümden veya başka herhangi bir hükümden gelecekte de feragat edeceğimiz veya bu feragatin devam edeceği şeklinde varsayılmayacaktır ve bu koşullar çerçevesindeki herhangi bir hak veya hükme başvurmamış olmamız, bu hak veya hükümden feragat ettiğimiz anlamına gelmez.  Bu kullanım koşullarında “dâhil” kelimesi ardından “ancak bununla da sınırlı değil” kelimeleriyle kullanıldığında örnekleme amacıyla kullanılır. İLGİLİ YASALAR İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE BU KULLANIM KOŞULLARINDAN VEYA HERHANGİ BİR DIMG SİTESİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLAN HERHANGİ BİR DAVA HAKKININ DAVA HAKKININ ORTAYA ÇIKMASINI TAKİP EDEN BİR (1) YIL İÇİNDE (VEYA DAHA UZUNSA, İLGİLİ YASAL SÜREDE) KULLANILMASI GEREKTİĞİNİ;  AKSİ TAKDİRDE BU DAVA HAKKININ DAİMİ OLARAK MEN EDİLECEĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ.

   DIMG Siteleri aracılığıyla mal, hizmet ve yazılımların tedariki, Amerika Birleşik Devletleri’nin ihracat kontrolüne ve ekonomik yaptırımlara ilişkin gereksinimlere tabidir.  DIMG Siteleri’nden herhangi bir malzeme satın almak suretiyle bu alımınızın ve bu malzemeyi kullanımınızın bu koşullara uygun olacağını beyan ve garanti etmiş olursunuz.  Yukarıda belirtilen hususları sınırlandırmaksızın, 1) Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan veya Suriye’de iseniz, bu ülkelerin denetimi altındaysanız veya bu ülkelerin uyruğunda veya bu ülkelerin sakiniyseniz veya Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’nın düzenlediği Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklar Listesi’ndeyseniz veya Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı’nın düzenlediği Yasaklı Kişiler Listesi’nde, Doğrulanmamışlar Listesi’nde veya Kurum Listesi’ndeyseniz veya 2) satın alınan malları, hizmetleri veya yazılımları Küba’ya, İran’a, Kuzey Kore’ye, Sudan’a veya Suriye’ye (veya bu ülkelerden birinin uyruğundaki veya sakini olan birine) veya Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklar Listesi’nde, Yasaklı Kişiler Listesi’nde, Doğrulanmamışlar Listesi’nde veya Kurum Listesi’nde bulunan bir kişiye tedarik etmeyi amaçlıyorsanız DIMG Siteleri’nden mal, hizmet veya yazılım satın alamazsınız.

  18. TELİF HAKKI İHLALİ İDDİALARI

   Telif haklarını ihlal eden kullanıcıların, sadece tarafımızca kararlaştırılan uygun durumlarda, feshine olanak tanıyan bir politikayı kabul etmiş ve uygulamaya koymuş bulunmaktayız.

   Telif hakkının ihlal edildiğine dair iddialara ilişkin ihtarlar, Hizmet Sağlayıcısı’nın Tayin Edilmiş Temsilci’sine gönderilmelidir.

   İhtar, aşağıdaki Tayin Edilmiş Temsilci’ye gönderilmelidir:

   Hizmet Sağlayıcısı: Disney Online Studios Canada Inc.

   İddia Edilen İhlal İhtarını Almak için Tayin Edilmiş Temsilcinin Adı: Laurence J. Shapiro

   İhtarın Gönderilmesi Gereken Tayin Edilmiş Temsilcinin Açık Adresi: 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521-7725, Amerika Birleşik Devletleri

   Tayin Edilmiş Temsilcinin Telefon Numarası: +1 (818) 623-3200

   Tayin Edilmiş Temsilcinin Faks Numarası: +1 (818) 623-3637

   Tayin Edilmiş Temsilcinin E-posta Adresi: designated.agent@dig.TWDC.com

   Geçerli olması için bu ihtar, aşağıdakileri içeren yazılı bir ileti şeklinde olmalıdır:

   • İhlal edildiği iddia edilen bir özel hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin ıslak veya elektronik imzası;
   • İhlal edildiği iddia edilen telif haklı çalışmanın tanıtıcı bilgileri veya tek bir çevrimiçi sitedeki birden çok telif haklı çalışma tek bir ihtar kapsamında ise, o sitedeki bu tür çalışmaların temsili bir listesi;
   • İhlal ettiği veya ihlale neden olan faaliyete konu olduğu ve kaldırılacak veya kendisine erişimin devre dışı bırakılacağı malzemenin tanıtıcı bilgileri ve materyalin konumunu belirlememize olanak sağlayacak yeterlikte bilgi;
   • Şikâyetçi tarafla irtibat kurmamızı sağlayacak yeterlikte bilgi, mesela şikâyetçi tarafla irtibat kurabileceğimiz adres, telefon numarası ve varsa, elektronik posta adresi;
   • Şikâyetçi tarafın materyalin şikâyet edildiği şekilde telif hakkının sahibi, temsilcisi veya yasalarca izin verilmeden kullanıldığına iyi niyetle inandığına dair beyanı;  ve
   • İhtardaki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan yere yemin cezası çerçevesinde şikâyetçi tarafın ihlal edildiği iddia edilen bir özel hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğuna dair beyan.

   Genel bildirimimizi herhangi bir DIMG Sitesi’nde, kullanıcının kayıtlarımızdaki e-posta adresine gönderilecek elektronik posta ile veya kayıtlarımızda yer alan posta adresinize birinci sınıf posta ile gönderilecek yazılı bir iletiyle göndermek suretiyle sizi ilgili materyalin kaldırıldığına veya ilgili materyale erişimin devre dışı bırakıldığına dair bilgilendirebiliriz.  Bu tür bir bildirimi almanız durumunda tayin edilmiş temsilciye yazılı olarak aşağıdaki bilgileri içeren bir karşı ihtar gönderebilirsiniz.  Geçerli olması için bu karşı ihtar, aşağıdakileri içeren yazılı bir ileti şeklinde olmalıdır:

   • Islak veya elektronik imzanız;
   • Kaldırılmış veya erişimi devre dışı bırakılmış olan materyalin tanıtıcı bilgileri ve bu materyalin kaldırılmadan veya kendisine erişim devre dışı bırakılmadan önce göründüğü yer;
   • Materyalin bir hata sonucu kaldırıldığı veya devre dışı bırakıldığına veya kaldırılacak veya devre dışı bırakılacak materyalin tanıtıcı bilgilerinin yanlış olduğuna dair iyi niyetli inancınızı içeren yalan yere yemin cezası çerçevesinde tarafınızca iletilmiş bir beyan;  ve
   • Adınız, ikamet adresiniz ve telefon numaranız ve ikamet adresinizin bulunduğu yargı bölgesindeki mahkemenin veya ikamet adresiniz Amerika Birleşik Devletleri dışında ise DIMG’nin bulunduğu herhangi bir yargı bölgesindeki mahkemenin yargılama yetkisine onay verdiğinizi ve ihlal edildiği iddia edilen materyalin ihtarını sunan kişiden veya bu kişinin temsilcisinden dava tebliğini kabul edeceğinizi belirten bir beyan.

  19. İLAVE KOŞULLAR

   Apple İlave Koşulları -- Aşağıdaki ilave koşullar ve şartlar, Apple iOS ile desteklenen mobil cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış uygulamalarımızla (“iOS App”) uygulanacaktır:

   1. Bu kullanım koşullarının sadece sizinle bizim aramızda düzenlendiğini ve Apple, Inc. ("Apple") ile düzenlenmediğini kabul etmektesiniz. iOS App ve hizmetlerimizden ve bunların İçeriği'nden Apple değil, sadece biz sorumluyuz.

   2. iOS App kullanımınızın Apple'ın o an yürürlükte olan App Store Hizmet Koşulları'nda belirtilen Kullanım Koşulları'na tabi olacağını kabul etmektesiniz.

   3. Taraflar, Apple'ın iOS App'imiz ile ilgili bakım ve destek hizmetleri sunmakla yükümlü olmayacağını kabul etmektedirler.

   4. İlgili kanunlar izin verdiği ölçüde Apple'ın, iOS App'imiz ile ilgili hiçbir garanti yükümlülüğü olmayacaktır.

   5. iOS App'imizle veya iOS App'imizi sahip olmanızla ve/veya kullanımınızla ilgili olarak (i) ürün yükümlülüğü talepleri; (ii) iOS App'in ilgili herhangi bir yasal veya düzenleyici gereksinime uymadığına ilişkin her tür talep; ve (iii) tüketici koruması veya benzeri mevzuatlardan kaynaklanan talepler de dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tarafınızca veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından iletilen her tür talebin ele alınmasından Apple'ın değil, bizim sorumlu olduğumuzu kabul etmektesiniz.

   6. iOS App'imizle veya iOS App'imizi sahip olmanızla ve kullanımınızla ilgili her tür üçüncü şahıs fikri mülkiyet hakkının ihlaline yönelik taleplerin soruşturulmasından, savunulmasından, uzlaşmaya varılmasından ve ibra edilmesinden Apple'ın değil, bizim sorumlu olacağımızı kabul etmektesiniz.

   7. (i) Bir ABD Hükümeti ambargosuna tabi olan veya ABD Hükümeti tarafından "terörizmi destekleyen" ülke olarak belirlenmiş olan bir ülkede bulunmadığınızı; ve (ii) ABD Hükümeti'nin herhangi bir yasaklı veya sınırlı taraflar listesinde yer almadığınızı beyan ve garanti etmektesiniz.

   8. iOS App'imizi kullanırken ilgili tüm üçüncü şahıs koşullarına uygun hareket edeceğinizi kabul etmektesiniz (örn. iOS App'i kullanırken kablosuz veri hizmeti koşullarınızı ihlal etmemelisiniz).

   9. Taraflar, Apple'ın ve Apple'ın bağlı şirketlerinin iOS App'imize uygulanan kullanım koşullarının üçüncü şahıs lehtarları olduklarını kabul etmektedirler. Kullanım koşullarının tarafınızca kabulünün ardından Apple'ın bu kullanım koşullarının bir üçüncü şahıs lehtarı olarak bu kullanım koşullarını aleyhinize uygulama hakkı olacaktır (ve bu hakkı kabul ettiği varsayılacaktır).

   10. iOS App'imizle ilgili sorular, şikâyetler ve talepler aşağıdaki adrese iletilmelidir:

   Club Penguin
   c/o Disney Online Studios Canada Inc.:
   Dikkatine: Mobil Uygulamalar (Mobile Apps)
   Suite 500 - 1628 Dickson Ave.
   Kelowna, İngiliz Kolombiyası, V1Y 9X1
   KANADA

   Aynı zamanda +1-877-261-9482 (ABD ve Kanada için) veya +1-250-469-6380 numaralı telefonlardan bize ulaşabilir veya şu adrese e-posta gönderebilirsiniz: support@clubpenguin.com
   (18 yaşında veya büyük değilseniz bize ulaşmak için ebeveyninizden veya velinizden izin almanız gereklidir.)

   Yukarıdaki e-posta ve normal posta adresine ve telefon numaralarına ilettiğiniz iletilerde vermiş olduğunuz kişisel bilgilerin sadece yanıt vermek amacıyla kullanılacağını ve hiçbir kişisel bilginin, talepte bulunmadığınız müddetçe, tarafınıza promosyon amaçlı malzeme gönderilmesi amacıyla kullanılmayacağından emin olabilirsiniz.

    

   Android İlave Koşulları -- Aşağıdaki ilave koşullar ve şartlar, Android ile desteklenen mobil cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış uygulamalarımızla (“Android App”) birlikte uygulanacaktır:

   1. Bu kullanım koşullarının sadece sizinle bizim aramızda düzenlendiğini ve Google, Inc. ("Google") ile düzenlenmediğini kabul etmektesiniz. Android App ve hizmetlerimizden ve bunların İçeriği'nden Google değil, sadece biz sorumluyuz.

   2. Android App kullanımınızın o an yürürlükte olan Android Pazarı Hizmet Koşulları'na tabi olacağını kabul etmektesiniz.

   3. Android Pazarı'nın sağlayıcısı olarak Google Inc.'nın Android App'imizle veya bu kullanım koşullarıyla ilgili olarak tarafınıza karşı herhangi bir yükümlülüğü veya sorumluluğu olmayacaktır.

   4. Google'ın, Android App'imizle ilgili kullanım koşullarının bir üçüncü şahıs lehtarı olduğunu onaylamakta ve kabul etmektesiniz.