Hello penguins, the Club Penguin virtual world will be closing March 29, 2017.

Terms of Use

 • Päivitetty: 2 marraskuu 2011

  1. JOHDANTO

   Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä Club Penguin Entertainment Inc.), jonka toimipiste on Kelownassa, Brittiläisessä Kolumbiassa, Kanadassa ("DOS Kanada").

   "DIMG-sivustot" tarkoittavat Disney Interactive Media Group (" DIMG ") -yrityksen Internet-sivustoja, sekä eräille tytäryhtiöille, kuten ClubPenguin.com, Disney.com, ABCNEWS.com, ABC.com, ESPN.com, DisneyShopping.com, Go.com, FamilyFun.com kuuluvia Internet-sivustoja sekä muita Internet-sivustoja, joilla nämä käyttöehdot on julkaistu. DIMG:stä ja kaikista yhteisöistä, jotka valvovat, ovat määräysvallassa, tai sidoksissa tai yhteisen valvonnan alla DIMG:n kanssa, käytetään yhteisesti tässä nimitystä "me", "meitä" tai "meidän".

   LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttämällä DIMG-sivustoa tai napsauttamalla ruutua, jossa ilmoitetaan, että hyväksyt ehdot tai suostut niihin, sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja ja Club Penguinin sääntöjä. Jos et hyväksy näitä asiakirjoja, et saa käyttää DIMG-sivustoja.

   JOS OLET VANHEMPI TAI HUOLTAJA JA OLET ANTANUT SUOSTUMUKSEN LAPSELLESI SIVUSTOLLE REKISTERÖITYMISEEN, HYVÄKSYT SAMALLA, ETTÄ NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT SITOVAT SINUA HEIDÄN KÄYTTÄESSÄÄN SIVUSTOA.

   Huomioi, että erityisehdot koskevat joitakin palveluja, joita tarjotaan tietyillä DIMG-sivustoilla, kuten jäsenyyteen perustuvia palveluja, tiettyjen kilpailujen tai arvontojen sääntöjä tai muita ominaisuuksia ja toimintoja. Nämä ehdot julkaistaan asianomaisen palvelun yhteydessä. Sovellettavan lain alaisina kaikki tällaiset ehdot ovat lisäyksiä näihin käyttöehtoihin ja ristiriitatapauksissa ne ovat ensisijaisesti voimassa näihin käyttöehtoihin nähden.

   Tunnustat, että näitä käyttöehtoja tuetaan kohtuullisella ja mittavalla korvauksella, jonka vastaanottaminen ja sopivuus täten tunnustetaan. Rajoittamatta asian yleisluonteisuutta, tunnustat, että kyseinen korvaus pitää sisällään DIMG-sivustojen käyttösi ja sivustoilla olevan tai niiden kautta saatavan sisällön, sovellusten, materiaalien ja tiedon vastaanoton, mahdollisuuden käyttää tai näyttää lähettämääsi materiaalia (kuten määritelty kohdassa 3 otsikolla ”LÄHETETYT MATERIAALIT”), sekä mahdollisuuden julkaista ja mainostaa lähettämiäsi materiaaleja, joita käytämme tai näytämme.

  2. SISÄLLÖN KÄYTTÖ

   Sivusto on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöösi. Sinä et saa käyttää sivustoa kaupallisiin tarkoituksiin tai millään tavalla, joka on lainvastaista tai vahingoittaa meitä tai jotain muuta henkilöä tai yhteisöä, kuten määritellään meidän oman harkintamme mukaan.

   Kaikki tieto, materiaalit, toiminnot ja muu sisältö (mukaan lukien lähetetyt materiaalit kuten määritelty kohdassa 3, otsikolla ”LÄHETETYT MATERIAALIT") ("Sisältö"), jota DIMG-sivustot sisältävät, ovat meidän tekijänoikeuksilla suojattua omaisuuttamme tai lisenssinantajiemme tai lisenssinhaltijoidemme tekijänoikeuksilla suojattua omaisuutta.  Kaikki tavaramerkit, iskulauseet, palvelumerkit, tuotenimet ja tuotteiden ulkomuoto ovat meidän omaisuuttamme ja/tai meidän lisenssinantajiemme tai lisenssinhaltijoidemme omaisuutta. Me voimme muuttaa DIMG-sivustoja tai poistaa sisältöä tai ominaisuuksia milloin tahansa, millä tavalla tahansa ja mistä tahansa syystä.

   Ellei muuta nimenomaan kirjallisesti sovita, minkään DIMG-sivuston sisältöä ei saa käyttää muuten kuin sivuston osana, sitä ei saa julkaista uudelleen, siirtää, levittää tai muutoin hyödyntää millään muulla tavalla. Jos sivusto on konfiguroitu sallimaan tietyt sisällön lataukset, yhden kopion lataaminen yhteen tietokoneeseen henkilökohtaista, ei-kaupallista kotikäyttöä varten on sallittua edellyttäen, että (a) et koske tekijänoikeus- ja muihin omistusilmoituksiin, (b) et tee muunnoksia, et vuokraa, liisaa, lainaa, myy, levitä, kopioi (poikkeuksena yhden kopion tekeminen omaan käyttöön) tai luo sivustoon tai sisältöön kokonaisuudessaan tai osittain perustuvia johdannaisia töitä, tai (c) et käytä sisältöä tavalla, joka antaisi ymmärtää, että sillä on yhteys tuotteisiimme, palveluihimme tai merkkeihimme. Sisältömme käyttö muuhun tarkoitukseen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen "uudelleenpostitukseen" tai DIMG-sivuston suurivolyymiseen tai automaattiseen käyttöön tai minkään sisällön käyttö millä tahansa muulla web-sivustolla tai verkkoympäristössä, on vastoin tekijänoikeuksiamme ja muita omistusoikeuksiamme ja on ehdottomasti kielletty.

   Jos tarjoamme ohjelmistolatauksia DIMG-sivustolla ja sinä lataat jonkin tarjoamamme ohjelmiston, ohjelmisto ja kaikki sen tiedostot, mukana olevat tai ohjelmiston tuottamat kuvat ja ohjelmistojen (kollektiivisesti ”Ohjelmistot”) mukana olevat tiedot, ovat meidän tai kolmansien lisenssinantajien sinulle lisensioimia tietoja, jotka on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaista, ei-kaupallista kotikäyttöä varten. Me emme siirrä ohjelmiston omistusoikeutta sinulle.

   Sinä et saa levittää tai muutoin hyödyntää ohjelmistoa tai purkaa, selvittää valmistustapaa, hajottaa tai muulla tavalla tuottaa ohjelmistoa luettavaan muotoon, paitsi siinä määrin kuin soveltuvat lait sen sallivat.

   Sivuston tai minkään ohjelmiston, koodin, laitteen tai muun mekanismin käyttö, joka mahdollistaa automaattisen pelaamisen, nopeutetun pelaamisen tai muu pelaamisen tai peliohjelman manipulointi johtaa välittömään tilin sulkemiseen. Disney pidättää oikeuden päättää oman ja ehdottoman harkintansa mukaan mitä ovat pelin tai peliohjelman manipulointi.

   SINÄ TUNNUSTAT JA HYVÄKSYT, ETTÄ MIKÄÄN NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA EI SIIRRÄ OMISTUSOIKEUKSIEN, TAVARAMERKKIEN, ISKULAUSEIDEN, PALVELUMERKKIEN, TUOTENIMIEN, TUOTTEIDEN ULKOMUODON OMISTUSOIKEUTTA TAI SIVUSTON TAI SISÄLLÖN TAI MINKÄÄN SEN OSAN OMISTUSOIKEUTTA SINULLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE. KÄYTTÖEHDOT EIVÄT VALTUUTA SINUA LUOMAAN SISÄLTÖÖN PERUSTUVIA JOHDANNAISTÖITÄ. Sinä et saa ryhtyä mihinkään toimiin, jotka ovat ristiriidassa tai jotka todennäköisesti rikkovat jollakin tavalla kyseistä omistusoikeutta.

  3. LÄHETETYT MATERIAALIT

   Näissä käyttöehdoissa käytämme termiä "Lähetetyt materiaalit" tarkoittaen tekstejä, sanomia, ideoita, käsitteitä, ääniä, ehdotuksia, tarinoita, käsikirjoituksia, korjauksia, formaatteja, taideteoksia, valokuvia, piirustuksia, videoita, audiovisuaalisia töitä, musiikkikappaleita (sisältäen sanoitukset), äänitettyjä ääniä, ohjelmaformaatteja, karakterisointeja, sinun ja/tai muiden henkilöiden nimiä, yhdennäköisyyksiä, ääniä, käyttäjänimiä, profiileja, toimia, ulkonäköjä, käyttäytymistä ja/tai muita henkilötietoja tai materiaalia ja/tai muita samanlaisia materiaaleja, joita sinä lähetät, julkaiset, siirrät, lataat, näytät, viestität tai muuten levität (kollektiivisesti ”Levittää”) mille tahansa DIMG-sivustolle tai niiden kautta.

   Lähetettyjä materiaaleja on kahden tyyppisiä: pyydettyjä tai pyytämättä lähetettyjä materiaaleja. “Pyydetty materiaali” tarkoittaa niitä materiaaleja (a) joita me nimenomaan pyydämme lähettämään tai mahdollistamme niiden lähettämisen meille DIMG-sivustolla olevan ominaisuuden tai toiminnon kautta palautetta tai näyttämistä varten ja erityisesti määritettyä korvausta tai vastiketta (kollektiivisesti “Korvaus”) (kuten palkinnot tai muut arvot peleissä, arpajaiset, kilpailut ja promootiot);  ja (b) materiaalia, jonka sinä toimitat mille tahansa DIMG-sivustolle tai sen kautta ja josta sinä et odota korvausta (kuten vieraspalvelumme ja julkiset foorumit, kuten määritelty luvussa 7 otsikolla ”JULKISET FOORUMIT JA VIESTINTÄ”). “Ilman pyyntöä lähetetty materiaali” tarkoittaa mitä tahansa tai kaikkia lähetettyjä materiaaleja, jotka eivät kuulu tämän luvun alakohtiin (a) tai (b).

   ÄLÄ LÄHETÄ MITÄÄN MATERIAALIA, JOTA EMME OLE PYYTÄNEET.  EI VÄLILLISTÄ SOPIMUSTA.

   Yhtiömme pitkäaikainen toimintaperiaate estää meitä hyväksymästä tai harkitsemasta materiaalia, jota emme ole pyytäneet. Älä siis lähetä materiaalia, jota emme ole pyytäneet millekään DIMG-sivustoista tai niiden kautta. Haluamme estää mahdollisia väärinkäsityksiä niissä tapauksissa, joissa meidän kehittämämme tai johtamamme projektit saattaisivat joistakin henkilöistä näyttää samanlaisilta kuin heidän oma luova työnsä. Me pyydämme siksi, että et lähetä mitään materiaalia, jota emme ole pyytäneet.  Hyväksyt kaikissa tapauksissa, että mikään toimittamasi materiaali ei ole toimitettu luottamuksellisena tai tarkoitettu muodostamaan luottamuksellista suhdetta meidän ja sinun välille, etkä odota saavasi minkäänlaista palautetta, hyvitystä tai korvausta (muuta kuin niitä, jotka on mainittu kohdassa ”Korvaus”).

   Ellei muuta ole nimenomaan mainittu näissä käyttöehdoissa, koskevat näiden käyttöehtojen ehdot yhdenvertaisesti pyytämättä lähetettyjä ja pyydettyjä materiaaleja.  Sen mukaisesti, me, meidän lisenssinhaltijamme, agenttimme, edustajamme ja muut valtuutetut käyttäjät, olemme oikeutettuja hyödyntämään ja julkistamaan kaikki lähetetyt materiaalit, eikä meillä ole mitään velvollisuuksia sinua tai kauttasi ketään muuta henkilöä kohtaan minkään lähetetyn materiaalin hyödyntämisestä tai julkaisemisesta.

  4. LISENSSIT JA EDUSTUKSET

   Sinä myönnät meille ja lisenssinhaltijoillemme, jakelijoillemme, agenteillemme, edustajillemme ja muille valtuutetuille käyttäjille, ei-yksinomaisen, peruuttamattoman, täysin maksetun, maksuttoman, alilisensoitavan ja siirrettävän (kokonaan tai osittain) maailmanlaajuisen oikeuden määräämättömäksi ajaksi (tai lain sallimaksi enimmäisajaksi), mukaan lukien kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, liikesalaisuudet, yksityiset ja julkiset omistusoikeudet ja muut teolliset oikeudet ja tekijänoikeudet, jotka sinä omistat tai joita sinä hallitset, jäljentää, lähettää, näyttää, esittää, jakaa, indeksoida, kommentoida, muokata (kuten sanoitusten ja musiikin poistaminen mistä tahansa Materiaalista tai sanoitusten ja musiikin korvaaminen meidän valitsemallamme missä tahansa Materiaalissa), luoda Materiaaliin perustuvia johdannaisia ​​töitä, suorittaa ja muulla tavalla hyödyntää tällaista lähetettyä Materiaalia kokonaisuudessaan tai osittain missä tahansa mediaformaatissa ja kanavilla nyt tunnetuissa sekä myöhemmin kehitetyissä (mukaan lukien DIMG sivustot, kolmannen osapuolen web-sivustot, TV- ja kaapeliverkot ja -asemat, laajakaista-alustat ja langattomat alustat, tuotteet ja palvelut, fyysinen media ja teatterijulkaisut) mihin tahansa ja kaikkiin tarkoituksiin mukaan lukien, rajoituksetta, viihde, uutiset, mainokset, markkinointi, mainonta, kauppa tai kaupalliset tarkoitukset, kaikki tämä ilman ennakkoilmoitusta, sinun kanssasi tai ilman sinua, ja ilman vaatimusta mistään luvasta tai mistään maksamisesta sinulle tai muulle henkilölle tai yhteisölle ("Lähettyjen materiaalien lisenssi").

   Viestimällä materiaalista, sinä esität ja takaat, että lähetetty materiaali ja sinun viestintäsi siitä on toimintaohjeiden mukaista (katso jäljempänä kappaletta 7 ”TOIMINTAOHJEET”), ja kaikkien näiden käyttöehtojen mukaista ja että sinä omistat tai sinulla on tarvittavat oikeudet, lisenssit, suostumukset ja luvat, ilman tarvetta pyytää lupaa toiselta henkilöltä tai yhteisöltä tai maksaa korvausta toiselle henkilölle tai yhteisölle ja sinä annat luvan meille hyödyntää tällaista lähetettyä materiaalia kaikilla tavoilla näiden käyttöehtojen mukaan (mukaan lukien ”Lähetettyjen materiaalien lisenssi”). Nämä käyttöehdot (mukaan lukien ”Lähetettyjen materiaalien lisenssi”) eivät rajoita mitään mennyttä tai tulevaa oikeuksien, suostumusten, sopimusten, toimeksiantojen ja luopumisten luovutusta, jonka olet tehnyt tai tulet tekemään koskien lähetettyjä materiaaleja.

   Siltä osin kuin DIMG-sivustoille tai DIMG-sivustojen kautta lähettämäsi materiaali sisältää alkuperäisiä lauluja tai äänityksiä, sinä vakuutat että olet mekaanisia, esittäviä taiteita ja/tai omistusoikeuksia valvovan yhdistyksen jäsen, ja että kaikki musiikkisävellykset (mukaan lukien sanoitukset), jotka sisältyvät tällaisiin lähetettyihin materiaaleihin ovat meidän (samoin lisenssinhaltijoidemme, jakelijoidemme, agenttiemme, edustajiemme ja muiden valtuutettujen käyttäjiemme) lisensioitavissa suoraan näistä yhdistyksistä. Huolimatta edellisestä ja huolimatta siitä, oletko jonkun tällaisen järjestön jäsen, sinä täten luovutat meille lähetetyn materiaalin lisenssin koskien jokaista musiikkisävellystä (mukaan lukien sanoitukset) ja äänitallennukset, joita lähetetty materiaali sisältää.

   Siinä määrin kuin me pyydämme materiaaleja joidenkin DIMG-sivustojen ominaisuuksien tai toimintojen takia tai niiden kautta (mukaan lukien pelit, arpajaiset, kilpailut, promootiot ja julkiset foorumit (kuten määritetty kohdassa 6 "JULKISET FOORUMIT JA VIESTINTÄ”)) ja, jotka vaativat meidän tekijänoikeuksillamme varustettujen töiden käyttöä (kokonaan tai osittain), me täten annamme sinulle yksinoikeudettoman luvan luoda johdannaisia töitä käyttäen meidän tekijänoikeuksillamme varustettuja töitä (kokonaan tai osittain) tarvittaessa (mutta vain tarvittaessa), ja ainoastaan tarkoituksena luoda omia lähetettäviä materiaaleja);  edellyttäen kuitenkin, että tällaiseen lisenssiin liittyy ehtona se, että sinä annat meille kaikki oikeudet työhön, jonka luot meille. Jos tällaisia oikeuksia ei ole meille annettu, sinun lupasi luoda materiaalia käyttäen meidän tekijänoikeuksillamme varustettuja töitä (kokonaan tai osittain) ei ole voimassa. Sinä suostut edellä mainittuihin oikeuksien, suostumusten, sopimusten ja toimeksiantojen luovuttamiseen, riippumatta siitä käytämmekö lähettämääsi materiaalia tai emme.

   Sinä nimität täten meidät agentiksesi täysin oikeuksin ryhtyä ja panna toimeen minkä tahansa asiakirjan ja/tai tehdä minkä tahansa toimenpiteen, joka saattaa olla välttämätön vahvistaaksemme oikeuksien, suostumusten, sopimusten, toimeksiantojen ja luovutuksen, kuten esitetty näissä käyttöehdoissa.

   Hyväksyt, että mikään toimittamasi materiaali ei ole toimitettu luottamuksellisena tai tarkoitettu muodostamaan luottamuksellista suhdetta meidän ja sinun välille, etkä odota saavasi minkäänlaista palautetta, hyvitystä tai korvausta.

   Siinä määrin kuin "moraaliset oikeudet", "apuoikeudet" tai vastaavat oikeudet ("Moraaliset oikeudet") lähetettyihin materiaaleihin ovat olemassa, eivätkä ne ole meidän ei-yksinomaisessa omistuksessamme, ja siinä määrin kuin sinulle on mahdollista sovellettavan lain puitteissa, sinä suostut olemaan valvomatta mitään sellaista oikeutta koskien meitä tai meidän lisenssinhaltijoitamme, jakelijoitamme, agenttejamme, edustajiamme ja muita valtuutettuja käyttäjiämme ja sinä teet samanlaisen sopimuksen olla valvomatta oikeuksia muiden mahdollisten oikeuksien omistajien kanssa.

   Rajoittamatta lähetettyjen materiaalien lisenssin laajuutta tai mitään oikeuksien, suostumusten, sopimusten, toimeksiantojen ja luopumisten luovutusta, jonka saatat tehdä tulevaisuudessa koskien lähetettyjä materiaaleja ja soveltuvan lain sallimassa laajuudessa, sinä täten vahvistat lähetettyjä materiaaleja koskevan oikeuksien, suostumusten, sopimusten, toimeksiantojen ja luopumisten luovutuksen ensisijaisesti meille.

  5. TILIT

   Jotkin palvelut DIMG-sivustoilla antavat sinulle luvan tai vaativat sinua luomaan tilin osallistuaksesi joihinkin toimintoihin tai varmistaaksesi lisäedut. Sinä suostut antamaan, ylläpitämään ja päivittämään oikeat, tarkat, nykyiset ja täydelliset tiedot itsestäsi kuten kerrotaan rekisteröintiprosessissamme (“Rekisteröintitiedot”). Sinä et saa esiintyä toisena henkilönä tai yhteisönä tai esittää henkilöllisyyttäsi tai yhteyttäsi johonkin toiseen henkilöön tai yhteisöön virheellisesti, mukaan lukien toisen henkilön käyttäjätunnuksen, salasanan tai tilitietojen käyttö, samankaltaisuus, ääni, mielikuva tai valokuva. Sinä et saa antaa vääriä tietoja vanhemmistasi tai holhoojastasi. Hyväksyt, että et saa alilisensioida, siirtää, myydä tai luovuttaa jäsenyyttäsi tai tilitunnustasi. Kaikki yritykset alilisensioida, siirtää, huutokaupata, myydä tai luovuttaa jäsenyys tai tilitunnus ovat mitättömiä, ja tällaiset yritykset johtavat välittömään tilin sulkemiseen riippumatta siitä, onko tilin haltija tehnyt ne.

   Suostut myös välittömästi ilmoittamaan Club Penguin -tukeen, laskutukseen/ jäsenpalveluun kaikista käyttäjätunnuksesi, salasanasi, muun tilitietosi luvattomista käytöistä tai mihin tahansa sivustoon kohdistuvista turvallisuusrikkeistä, joista saat tietää. Lisäksi hyväksyt kirjautuvasi ulos tililtäsi jokaisen käyttöjakson jälkeen.

   Sovellettavan lain puitteissa me saatamme keskeyttää tai lakkauttaa tilisi ja mahdollisuutesi käyttää mitä tahansa DIMG-sivustoa tai niiden osia, mikäli et noudata näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa määrättyjä palveluja koskevia erityisehtoja, tekijänoikeuksien loukkaamisen takia tai mistä tahansa muusta syystä.

   Käyttäjien on noudatettava voimassa olevia valuutanvaihtoa koskevia valvontavaatimuksia. Ennen kuin lähetät tilauksen, voit tarkistaa sen ja korjata mahdolliset virheet ja/tai peruuttaa tilauksen. Palvelu on käytettävissä heti kun tilauksen tapahtumamaksu on maksettu.

  6. E-KAUPANKÄYNTI

   Aika ajoin voit ostaa sivustoiltamme tai sovelluksistamme tavaroita tai palveluja, mukaan lukien pelien pelaamisoikeuksia tai hankkia lippuja tai muuta tavaraa. Hyväksyt, että vain aikuiset (vähintään 18-vuotiaat) saavat suorittaa tällaisia toimia.

   Kun rekisteröidyt virtuaalisiin maailmoihimme tai muihin jatkuviin palveluihimme, sinulla on oikeus peruuttaa tilauksesi kirjallisesti 14 työpäivän sisällä ensimmäisestä rekisteröitymiskerrastasi ja saada maksamasi maksut takaisin täysimääräisinä 30 päivän sisällä. Jos kuitenkin käytät valittua palvelua 7 työpäivän jakson aikana, tilausmaksujasi ei palauteta.

   Voit peruuttaa automaattisen uusimisen tai veloitettavan maksun kuten sivustolla tai sovelluksessa kerrotaan, ottamalla yhteyttä meihin osoitteeseen:

   sähköposti:  billing@clubpenguin.com
   postiosoite:  #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Canada V1Y 9X1
   puhelin:  +1 (877)261-9482 maksuton Pohjois-Amerikan sisäisissä puheluissa
      +1 (250)469-6380 kaikki muut soittajat (ulkomaan puheluista saatetaan periä lisämaksuja)

   Tietokäytäntömme, kuten miten keräämme, käytämme ja luovutamme henkilötietoja, on ilmoitettu tietosuojakäytännössämme osoitteessa: http://www.clubpenguin.com/privacy-policy/fi

   Kaikkien tilausten automaattisen uudistamisen kestoaika on sama kuin alkuperäisen tilauksen kestoaika, ellei tilaushetkellä sinulle muuta ilmoiteta. Kaikki maksut, jotka tehdään toistuvien maksujen tai automaattisen uusimisen yhteydessä, tehdään sillä kurssilla, mikä oli voimassa alkuperäisellä palvelun ostohetkellä, ellemme ole ilmoittaneet sinulle muutoksesta ennen maksun suorittamisesta.

   Virtuaalisiin valuuttoihin ja/tai tuotteisiin liittyen ymmärrät, että niitä voidaan käyttää ainoastaan WDIG-sivustoilla ja vain niissä virtuaalisissa maailmoissa, joissa ne hankit, ja sinulla ei ole muita oikeuksia tai omistusoikeuksia kyseisiin kohteisiin kuin oikeus käyttää niitä virtuaalisissa maailmoissa, ja me saatamme kontrolloida, muunnella, poistaa käytöstä, hallita tai muutoin säännellä näitä kohteita aika ajoin. Ymmärrät, että näillä kohteilla ei voida käydä kauppaa virtuaalisen maailman ulkopuolella rahasta tai muusta arvokkaasta vastikkeesta.

   Peruutusoikeus

   Voit peruuttaa sopimuksen 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta lähettämällä ilmoituksen tekstimuodossa (esim. kirje, faksi tai sähköposti). Määräaika alkaa näiden peruutusohjeiden vastaanottamisesta tekstimuodossa, mutta ei kuitenkaan ennen sopimuksen solmimista, eikä ennen kuin olemme suorittaneet viestintävelvollisuutemme Saksan siviilioikeuden lakien luvun 246, osien 2 ja 1  sekä Saksan siviilioikeuden lain luvun 312 1-osan 1. lauseen sekä Saksan siviilioikeuden luvun 246, osan 3 mukaisesti. Määräajan pitämiseen riittää peruutusilmoituksen lähettäminen hyvissä ajoin. Peruuttaminen tulee lähettää osoitteeseen:

   Disney Online Studios Canada Inc.
   #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Canada V1Y 9X1
   billing@clubpenguin.com

  7. JULKISET FOORUMIT JA VIESTINTÄ

   "Julkinen foorumi” tarkoittaa aluetta, sivua tai ominaisuutta, joka on tarjolla minkä tahansa DIMG-sivuston osana, ja joka mahdollistaa käyttäjille materiaalin lähettämisen, jonka yksi tai useammat DIGM-sivuston käyttäjät voivat katsoa, mukaan lukien keskustelualue, viestitaulut tai sosiaalinen verkkoympäristö.

   SINÄ TIEDOSTAT, ETTÄ JULKISET FOORUMIT JA NIIDEN TARJOAMAT OMINAISUUDET OVAT JULKISTA, EI YKSITYISTÄ VIESTINTÄÄ, EIKÄ SINULLA OLE ODOTUKSIA YKSITYISYYDEN SUHTEEN KOSKIEN MITÄÄN JULKISELLE FOORUMILLE LÄHETETTYÄ MATERIAALIA. Me emme voi taata kyseisten välineiden kautta antamiesi tietojen turvallisuutta; annat tiedot omalla vastuullasi.

   Soveltuvan lain mukaisesti, sinä olet ja tulet olemaan yksin vastuussa mille tahansa DIMG-sivustolle omalla käyttäjätunnuksellasi tai muulla tavalla sinulta tulleista lähetetyistä materiaaleista mille tahansa julkiselle foorumille ja tällaisen materiaalin lähettämisen ja julkaisemisen seurauksista.

   Sinun tulisi myös olla skeptinen muiden tarjoamaa tietoa kohtaan ja tiedostaa, että käytät julkisella foorumilla julkaistua materiaalia omalla vastuullasi. Emme ole esimerkiksi vastuussa emmekä kannata käyttäjien millään julkisella foorumilla julkaisemia tai sille lähettämiä mielipiteitä, neuvoja tai suosituksia ja erityisesti me sanoudumme irti kaikesta vastuusta niihin liittyen.

   Meillä ei ole mitään velvoitteita sinua kohtaan ja voimme siksi kieltäytyä julkaisemasta, jakelemasta, poistamasta, muuttamasta tai tekemästä muuta toimenpidettä lähettämillesi materiaaleille.

   Pidätämme oikeuden seuloa, kieltäytyä julkaisemasta, poistaa, muokata, tallentaa ja/tai tarkistaa lähetyksiä milloin tahansa ja ajoittain mistä tahansa syystä tai ilman syytä, mukaan lukien rajoituksetta varmistaa, että lähetykset noudattavat menettelyohjeita oman ja ehdottoman harkintamme mukaan ilman ennakkoilmoitusta. Jos valitsemme lähetettyjen materiaalien seulonnan, saattaa tällaisen sisällön julkaisemisessa julkisella foorumilla ilmetä viivästymistä tarkastusprosessin vuoksi. Jos meillä on kysymyksiä lähettämistäsi materiaaleista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, tekijänoikeuteen liittyen, saatamme ottaa sinuun yhteyttä saadaksemme lisätietoja esimerkiksi vahvistuksen tekijänoikeuksista tai muusta saamastasi luvasta julkaista materiaali.

  8. TOIMINTAOHJEET

   Seuraavat toimintaohjeet koskevat DIMG-sivustoja. Käyttämällä DIMG-sivustoja hyväksyt olla levittämättä mitään materiaalia joka:

   • (a) On herjaavaa, hyökkäävää, ahdistavaa, uhkaavaa tai loukkaa toisen henkilön yksityisyyssuojaa; (b) on kiihkoilevaa, vihamielistä tai rodullisesti tai muutoin loukkaavaa; (c) on väkivaltaista, vulgääriä, säädytöntä, pornografista tai muuten seksuaalisesti paljastavaa; tai (d) muulla tavoin vahingoittaa tai sen voidaan kohtuudella olettaa vahingoittavan ketä tahansa henkilöä tai yhteisöä;
   • on laitonta tai rohkaisee laittomaan toimintaan tai puhuu sen puolesta, tai rohkaisee keskusteluun laittomista toiminnoista tarkoituksella tehdä ne, mukaan lukien materiaalin lähettäminen, joka on tai joka edustaa yritystä osallistua lapsipornografiaan, väijyntään, seksuaalirikoksiin, petoksiin, luvattoman kaupan käymiseen säädyttömällä tai varastetulla materiaalilla, huumausainekauppaan ja/tai huumeiden käyttöön, ahdisteluun, varkauksiin tai salaliittoon rikollisen toiminnan tekemiseksi;
   • Rikkoo tai loukkaa kolmannen osapuolen mitä tahansa oikeutta mukaan lukien: (a) tekijänoikeus, patentti, tavaramerkki, kauppasalaisuus tai muut yksinoikeudelliset tai sopimusluonteiset oikeudet; (b) oikeus yksityisyyteen (erityisesti et saa levittää toisen henkilön minkäänlaisia henkilökohtaisia tietoja ilman heidän ilmaisemaansa lupaa) tai julkisuuteen; tai (c) mitä tahansa luottamuksellisuutta koskevia velvollisuuksia.
   • On kaupallinen, yritystoimintaan liittyvä tai mainostaa tai tarjoutuu myymään mitä tahansa tuotteita tai palveluita (joko voittoa tavoitellen tai tavoittelematta), tai pyytää rahaa muilta (mukaan lukien avustuspyynnöt tai lahjoitukset).
   • Sisältää viruksen tai muun vahingollisen komponentin tai muuten peukaloi, heikentää tai vahingoittaa DIMG-sivustoja tai mitä tahansa kytkettyä verkkoa, tai muulla tavalla häiritsee kenen tahansa henkilön tai yhteisön DIMG-sivustojen käyttöä tai niistä nauttimista; tai
   • (a) Ei yleensä liity kyseessä olevaan aiheeseen tai teemaan ko. julkisella foorumilla; (b) rikkoo mitä tahansa julkisella foorumilla sovellettavia erityisiä rajoituksia; tai (c) on epäsosiaalinen, häiritsevä tai tuhoisa, mukaan lukien "flaming", "spamming", "flooding", "trolling" ja "griefing" siten, kuin näitä termejä ymmärretään ja käytetään yleisesti Internetissä.

   Me emme pysty takaamaan emmekä takaa, että muut käyttäjät noudattavat tai tulevat noudattamaan edellä mainittuja toimintaohjeita tai mitään muita näiden käyttöehtojen ehtoja, ja kuten meidän ja sinun välillä, sinä täten otat omalle vastuullesi kaikki vahinkoriskit tai vahingot, jotka johtuvat tällaisesta noudattamatta jättämisestä.

  9. YHTEISTYÖ; LÄHETETTYJEN MATERIAALIEN POISTAMINEN

   Vahingoittamatta mitään näiden käyttöehtojen tai lain oikeuttamia oikeuksiamme, me pidätämme oikeuden, mutta sanoudumme irti mistä tahansa velvollisuudesta tai vastuusta, (a) kieltäytyä julkaisemasta tai viestittämästä lähetettyä materiaalia tai poistaa mikä tahansa lähetetty materiaali miltä tahansa DIMG-sivustolta, jos se loukkaa näitä käyttöehtoja (mukaan lukien toimintaohjeet), ja (b) paljastaa, siinä määrin kuin me voimme tehdä sovellettavan lain perusteella, kuka tahansa käyttäjä kolmansille osapuolille ja/tai paljastaa kolmansille osapuolille mikä tahansa lähetetty materiaali tai henkilötiedot, kun me toimimme hyvässä uskossa ja tällainen tunnistaminen tai paljastaminen joko (i) helpottaa lakien noudattamista, mukaan lukien, esimerkiksi, oikeuden päätöksen tai haasteen noudattaminen, tai (ii), auttaa valvomaan näitä käyttöehtoja (mukaan lukien toimintaohjeet) ja/tai kilpailumme, arvontojemme, promootiomme ja peliemme sääntöjä ja/tai suojelevat kenen tahansa henkilön tai omaisuuden turvallisuutta, mukaan lukien DIMG-sivustot. Sen lisäksi meillä on kaikki oikeudet poistaa lähetettyjä materiaaleja milloin tahansa mistä tahansa syystä tai ilman syytä.

  10. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

   SOVELTUVAN LAIN MUKAISESTI, SISÄLTÖ, JOKA ON DIMG-SIVUSTOLLA TAI JOKA MILLÄ TAHANSA MUULLA TAVALLA LIITTYY DIMGS-SIVUSTOIHIN TAI MINKÄ TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN SIVUSTOIHIN TAI PALVELUIHIN, JOIHIN ON LINKKI DIMGS-SIVUSTOLLA TAI JOISTA ON LINKKI DIMG-SIVUSTOLLE, ON ESILLÄ “SELLAISENAAN”, ILMAN MITÄÄN EHTOJA TAI MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. ME KIELLÄMME SOVELTUVAN LAIN ENIMMÄISMÄÄRÄSSÄ KAIKKI EHDOT JA TAKUUT, JOKO SUORAT TAI VÄLILLISET, MUKAAN LUKIEN TAKUUT KAUPATTAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TAI MATERIAALIN TARKKUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ, SAATAVUUDESTA, TURVALLISUUDESTA, YHTEENSOPIVUUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. ME EMME TAKAA, ETTÄ MIKÄÄN SISÄLTÖ ON VIRHEETÖNTÄ, ETTÄ PÄÄSYSI SIIHEN TOIMII KESKEYTYKSETTÄ, ETTÄ VIRHEET KORJATAAN TAI, ETTÄ MIKÄÄN DIMG-SIVUSTO TAI PALVELIN, JOTKA TARJOAVAT TÄTÄ SISÄLTÖÄ ON VAPAA VIRUKSISTA TAI MUISTA VAHINGOLLISISTA KOMPONENTEISTA. LISÄKSI, SOVELLETTAVAN LAIN PUITTEISSA, SINÄ MAKSAT ITSE KAIKKI KUSTANNUKSET KAIKISTA TARVITTAVISTA HUOLLOISTA TAI KORJAUKSISTA. ME EMME TAKAA TAI ESITÄ MITÄÄN LIITTYEN MINKÄÄN SISÄLLÖN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTÖN TULOKSIIN.  SOVELTUVA LAKI EI VÄLTTÄMÄTTÄ SALLI VÄLILLISTEN TAKUIDEN HUOMIOTTA JÄTTÄMISTÄ, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA. SINÄ SITOUDUT TÄTEN PERUUTTAMATTOMASTI LUOPUMAAN, SOVELTUVAN LAIN SALLIMASSA TÄYDESSÄ MITASSA, MISTÄ TAHANSA VAATEISTA MEITÄ KOHTAAN KOSKIEN SISÄLTÖÄ JA MITÄ TAHANSA SISÄLTÖÄ, JONKA ANNAT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOILLE (MUKAAN LUKIEN LUOTTOKORTTITIEDOT JA MUUT HENKILÖKOHTAISET TIEDOT).  HUOMAA KUITENKIN, ETTÄ TÄMÄ EI VAIKUTA LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIISI KULUTTAJANA, EIKÄ ERITYISESTI OIKEUDELLISEEN TAKUUSEEN PIILEVISTÄ VIOISTA KÄYTTÄJILLÄ, JOTKA KÄYTTÄVÄT SIVUSTOA TIETYILLÄ LAINKÄYTTÖALUEILLA.

   Lisäksi sisällön ei ole tarkoitettu olevan ammattitaitoisten lääketieteellisten neuvojen korvike. Käänny aina lääkärisi puoleen, jos sinulla on kysyttävää koskien terveystilaasi.  Jos sinulla on hätätilanne, kutsu välittömästi lääkäri tai paikallinen ambulanssi.  Luottamus mihin tahansa tietoon, joka on DIMG-sivustolla, on ainoastaan omalla vastuullasi.

   DIMG-sivustot saattavat sisältää muiden käyttäjien mielipiteitä ja näkemyksiä. Näiden sivustojen vuorovaikutteisen luonteen takia, me emme voi tukea tai taata tai olla vastuussa mistään käyttäjiemme tuottamasta sisällöstä, sen tarkkuudesta, tehosta tai todenperäisyydestä.

   Sisältö DIMG-sivustoilla on tarkoitettu ainoastaan opetuksellisiin ja viihteellisiin tarkoituksiin. Tällaisen sisällön ei ole tarkoitus olla, eikä se ole, lakineuvontaa, ammattitaitoista terveyden- tai sairaudenhoidollista neuvontaa tai diagnooseja, eikä sitä saa käyttää tällaisiin tarkoituksiin. Käänny aina lääkärisi tai jonkun muun ammattitaitoisen terveydenhoitoalan tarjoajan puoleen, jos sinulla on kysyttävää koskien terveystilaasi. Sinun ei pitäisi toimia tai pidättäytyä toimimasta minkä tahansa DIMG-sivustoilla olevan sisällön tai DIMG-sivustojen kautta saatavan sisällön perusteella, pyytämättä asianmukaisia oikeudellisia tai muita ammatillisia neuvoja näistä erityisistä tosiasioista ja olosuhteista asianajajalta tai luvalliselta ammattihenkilöltä vastaanottajan maassa tai muun lupaviranomaisen toimivallan alaisuudessa.

  11. PELIEN PELAAMINEN JA VIIVEET

   Sivuston moitteettoman toiminnan tukemiseksi kaikilla maantieteellisillä alueilla saatetaan sivuston jotkut tietyt toiminnot, kuten pingviinien kelkkakilpailu, simuloida peliviiveen välttämiseksi.

  12. VAHINGONKORVAUKSET

   Olet itse vastuussa käyttäjätunnuksesi (-tunnuksiesi), salasanasi (-sanojesi) ja tilisi (tiliesi) luottamuksellisuudesta, kuten muistakin tilisi (tiliesi) puitteissa tapahtuvista toimista. Sitoudut täten turvaamaan, puolustamaan ja tukemaan meitä ja meidän yrityksiämme (kuten määritetty Iso-Britannian yhtiölaissa 1985), ja meidän ja meidän konsernimme yrityksiä, lisenssinantajia, lisenssinsaajia, jakelijoita, agentteja, edustajia ja muita valtuutettuja käyttäjiä, ja vastaavasti kaikkien edellä mainittujen yksiköiden jälleenmyyjiä, jakelijoita, palveluntuottajia ja toimittajia ja vastaavasti kaikkien edellä mainittujen yksiköiden toimihenkilöitä, johtajia, omistajia, työntekijöitä, agentteja, edustajia ja valtuutettuja (kollektiivisesti ”Vahingonkärsineet osapuolet”) joltakin tai kaikilta menetyksiltä, vahingoilta, vastuilta, vaateilta, rangaistuksilta, sakoilta, kuluilta ja kustannuksilta (mukaan lukien sovintokulut ja asianajo- ja muut palkkiot, jotka ovat aiheutuneet asian tutkimuksista tai puolustuksesta), jotka ovat tulleet vahingonkärsineiden osapuolten osalle johtuen siitä, että sinä olet rikkonut näitä käyttöehtoja tai kanteista, jotka kohdistuvat sinun DIMG-sivustojen ja/tai tilisi (tiliesi) käyttöön. Sinun tulee kaikin mahdollisin voimin toimia yhteistyössä meidän kanssamme minkä tahansa väitteen puolustukseksi. Me pidätämme itsellämme oikeuden, omalla kustannuksellamme, ottaa yksin hoitaaksemme puolustuksen ja valvonnan asiassa, joka muutoin olisi sinun korvattava.

  13. VASTUUNRAJOITUS

   SOVELTUVAN LAIN VAATIMASSA LAAJUUDESSA ME EMME RAJOITA MILLÄÄN TAVALLA VASTUUTAMME KUOLEMANTAPAUKSISTA TAI HENKILÖVAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT MEIDÄN HUOLIMATTOMUUDESTAMME TAI PETOKSESTAMME TAI SALAAMISESTAMME TAI MITÄÄN MUUTA VASTUUTA, JOTA SOVELTUVAT LAIT EIVÄT POISTA TAI RAJOITA.

   SOVELTUVAN LAIN MUKAISESTI, MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAANLUKIEN LAIMINLYÖNTI, ME, MEIDÄN KONSERNIMME YRITYKSET, MEIDÄN JA MEIDÄN KONSERNIMME YRITYSTEN LISENSSINANTAJAT TAI LISENSSINHALTIJAT JA VASTAAVASTI HEIDÄN JÄLLEENMYYJÄNSÄ, JAKELIJANSA, PALVELUTARJOAJANSA TAI TOIMITTAJANSA EIVÄT OLE VASTUUSSA SINULLE TAI KENELLEKÄÄN MUULLE HENKILÖLLE TAI YHTEISÖLLE MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISESTA VAHINGOSTA MUKAAN LUKIEN MENETETYT VOITOT, HENKILÖVAMMAT (MUKAANLUKIEN KUOLEMA) JA OMAISUUSVAHINGOT MINKÄLAISET TAHANSA, JOTKA JOHTUVAT (A) KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ MITÄ TAHANSA DIMG-SIVUSTOA TAI SISÄLTÖÄ, TAI (B) KENEN TAHANSA SIVUSTOJEN KÄYTTÄJÄN TAI KENEN TAHANSA HENKILÖN TOIMINNASTA DIMG-SIVUSTOLLA JOKO VERKKOYHTEYTTÄ KÄYTTÄEN TAI SITÄ KÄYTTÄMÄTTÄ, VAIKKA MEILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. SOVELTUVAN LAIN MUKAISESTI, KOKONAISVASTUUMME SINULLE KAIKISTA VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ JA TOIMENPITEISTÄ, JOTKA SOPIMUKSESSA OLISIVAT OIKEUDENLOUKKAUS (MUKAANLUKIEN LAIMINLYÖNTI) EI YLITÄ MAHDOLLISTA SINUN MAKSAMAASI MÄÄRÄÄ TAI 100 DOLLARIA (KUMPI TAHANSA ON PIENEMPI) KOSKIEN PÄÄSYÄ TAI OSALLISTUMISTA MIHIN TAHANSA TOIMINTAAN MILLÄ TAHANSA DIMG-SIVUSTOLLA. LISÄKSI SOVELTUVAN LAIN MUKAISESTI, MISSÄÄN OLOSUHTEISSA EMME ME, LISENSSINANTAJAMME TAI LISENSSINHALTIJAMME TAI VASTAAVASTI HEIDÄN JÄLLEENMYYJÄNSÄ, JAKELIJANSA, PALVELUTARJOAJANSA TAI TOIMITTAJANSA, OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VIIVEESTÄ TAI EPÄONNISTUMISESTA, JOKA JOHTUU SUORASTI TAI EPÄSUORASTI YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ TAI SYISTÄ, JOTKA OVAT MEIDÄN TAI HEIDÄN KOHTUULLISEN KONTROLLIN ULKOPUOLELLA.

   SOVELTUVAN LAIN MUKAISESTI ME VOIMME PERUUTTAA PÄÄSYSI JATKOSSA DIMG-SIVUSTOILLE TAI MUUTTAA SIVUSTOJA TAI POISTAA SISÄLTÖÄ TAI OMINAISUUKSIA MILLÄ TAVALLA TAHANSA, MILLOIN TAHANSA JA MISTÄ SYYSTÄ TAHANSA TAI ILMAN SYYTÄ JA ILMAN VASTUUTA.

   RAJOITUKSET, POISSULKEMISET JA VASTUUNVAPAUSLAUSEKKEET TÄSSÄ OSASSA TAI MUUALLA NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA OVAT VOIMASSA SOVELTUVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISMÄÄRÄSSÄ.

   KOSKIEN KÄYTTÄJIÄ TIETYILLÄ LAINSÄÄDÄNTÖALUEILLA, TÄMÄ OSA EI VAIKUTA LAILLISIIN OIKEUKSIISI KULUTTAJANA SOVELTUVAN LAIN MUKAISESTI.

  14. TUOMIOVALTA JA OIKEUSPAIKKA

   Soveltuvien kuluttajaoikeuksien ja muiden lakien mukaisesti suostut siihen, että mikä tahansa lakitoimi, joka aiheutuu näistä käyttöehdoista tai liittyy niihin koskien DIMG-sivustoja jätetään oikeuteen ja käsitellään siinä valtion tai liittovaltion tuomioistuimessa, joka sijaitsee Manhattanin alueella, New York Cityssä, New Yorkin osavaltiossa tai Yhdysvalloissa ja sinä täten hyväksyt ja annat oikeuden näille tuomioistuimille käräjöidä tällaisissa tapauksissa. Me emme esitä, että minkään DIMG-sivuston sisältö olisi sopiva tai käytettävissä missä tahansa erityiskohteessa. Ne, jotka haluavat pääsyn DIMG-sivustolle, tekevät sen omasta aloitteestaan ja he ovat vastuussa kaikkien sovellettavien lakien, mukaan lukien paikallisten lakien, noudattamisesta.

  15. LISÄYKSET

   Soveltuvan lain mukaisesti, voimme milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja (mukaan lukien minkä tahansa niiden osan muuntelu, poisto ja/tai lisäys). Jos teemme materiaalimuutoksen näihin käyttöehtoihin, ilmoitamme sinulle muutoksesta lähettämällä sinulle sähköpostiviestin viimeisimpään meille antamaasi sähköpostiosoitteeseen, ja/tai julkaisemalla ilmoituksen muutoksesta näiden käyttöehtojen alaisella verkkosivustolla.  Mikä tahansa käyttöehtojen muutos astuu voimaan kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän jälkeen siitä, kun sähköpostiviesti lähetettiin sinulle tai siitä, kun julkaisimme muutosilmoituksen verkkosivustolla. Huomaathan, että olet aina itse vastuussa siitä, että annat meille päivitettyjä henkilökohtaisia tietoja ja voimassa olevan sähköpostiosoitteesi. Jos viimeksi meille antamasi sähköpostiosoite ei ole voimassa tai se ei pysty välittämään sinulle yllämainittua ilmoitusta, sähköpostiviestin onnistuneesta lähetyksestä saamamme ilmoitus on joka tapauksessa riittävä todiste muutoksen ilmoittamisesta.

  16. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

   Nämä käyttöehdot ovat voimassa siihen asti, kunnes joko sinä tai me lopetamme ne. Voit lopettaa nämä ehdot milloin tahansa lopettamalla sivuston käytön ja hävittämällä kaikki sivustolta saamasi materiaalit ja siihen liittyvän dokumentaation ja kaikki kopiot ja asennukset, oli ne sitten tehty näiden käyttöehtojen alaisena tai muuten.

   Me voimme välittömästi lakkauttaa nämä käyttöehdot sinun suhteesi (mukaan lukien pääsy sivustolle, jollekin Club Penguin -sivustoista ja jollekin tai kaikille Disney Groupin sivustoille) oman harkintamme mukaan ilman rajoituksia, jos rikot tai olet jättänyt noudattamatta jotakin näiden käyttöehtojen sääntöä tai ehtoa.  Lakkauttamisen tapahduttua sinun on lopetettava sivuston käyttö ja hävitettävä kaikki sivustolta saamasi materiaali sekä sen kopiot, oli ne sitten tehty näiden käyttöehtojen alaisena tai muuten.

   Me olemme ottaneet käytäntöön ja toimeenpanneet menettelytavan, joka huolehtii tarkoituksenmukaisesti niiden käyttäjien tilien irtisanomisesta, jotka ovat toistuvasti loukanneet omistusoikeuksia. Mikä tahansa vilpillinen, hyökkäävä tai muulla tavalla laiton toiminta saattaa olla perusteena tilisi sulkemiselle oman harkintavaltamme mukaan ja sinusta voidaan tehdä ilmoitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

  17. YLEISTÄ

   Sovellettavien kuluttajaoikeuksien ja muiden lakien mukaan, näitä käyttöehtoja sovelletaan ja tulkitaan New Yorkin osavaltion ja Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaisesti, ilman vaikutusta minkään eturistiriitoja koskevan lain periaatteisiin. Jos jokin säännös näissä käyttöehdoissa on laiton, pätemätön tai sitä ei jostakin syystä voi panna täytäntöön, kyseinen säännös poistetaan näistä käyttöehdoista, eikä poisto vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Nämä käyttöehdot ovat voimassa kuten sopimus ja erikseen kuten ilmoitus, joka rajoittaa DIMG:n perusteita tehdä DIMG-sivustot saataviksi. Meidän luopumisemme jostakin näiden käyttöehtojen ehdosta ei katsota olevan jatkuvaa tai pysyvä luopuminen tästä ehdosta tai jostain muusta ehdosta, eikä epäonnistumistamme jossakin näiden käyttöehtojen oikeudessa tai ehdossa katsota sellaisesta oikeudesta tai ehdosta luopumiseksi. Näissä käyttöehdoissa sanoja "mukaan lukien" on käytetty kuvainnollisesti ja sen merkitys on sama kuin "rajoittumatta". SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SALLII, SINÄ HYVÄKSYT, ETTÄ KAIKKI KANTEET, JOTKA JOHTUVAT NÄISTÄ KÄYTTÖEHDOISTA TAI LIITTYVÄT NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN TAI JOHTUVAT MISTÄ TAHANSA DIMG-SIVUSTOSTA, ON TEHTÄVÄ YHDEN (1) VUODEN SISÄLLÄ (TAI SOVELTUVAN LAIN MUKAISEN VÄHIMMÄISAJAN SISÄLLÄ, JOS SE ON PITEMPI) SIITÄ KUN KANTEEN AIHE ON SYNTYNYT. MUUSSA TAPAUKSESSA KANTEET ON PYSYVÄSTI KIELLETTY.

   Tavaroiden, palvelujen ja ohjelmistojen hankkiminen DIMG-sivustojen kautta on Yhdysvaltain vientivalvonnan sekä taloudellisten sanktiovaatimusten alaista.  Hankkimalla minkä tahansa tällaisen tuotteen DIMG-sivustojen kautta, sinä esität ja takaat, että hankintasi ja tuotteen käyttösi vastaavat näitä vaatimuksia. Edellä mainittua rajoittamatta, et voi hankkia tavaroita, palveluja tai ohjelmistoja DIMG-sivustojen kautta, jos: 1) olet seuraavissa maissa, niiden valvonnan alla tai niiden kansalainen tai asukas: Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Sudan tai Syyria tai jos olet Yhdysvaltain valtiovarainministeriön erityisten maiden luettelossa tai Yhdysvaltain kauppaministeriön kiellettyjen henkilöiden luettelossa tai yhteisöluettelossa 2) jos aiot toimittaa hankkimasi tavarat, palvelut tai ohjelmistot Kuubaan, Iraniin, Pohjois-Koreaan, Sudaniin tai Syyriaan (tai näiden maiden kansalaiselle tai asukkaalle) tai henkilölle, jonka kotimaa on erityisten maiden luettelossa tai joka on kiellettyjen henkilöiden luettelossa, vahvistamattomassa luettelossa tai yhteisöjen luettelossa.

  18. TEKIJÄNOIKEUKSIEN LOUKKAUSKANTEET

   Me olemme ottaneet käyttöön ja toimeenpanneet menettelytavan, joka huolehtii niiden käyttäjien tilien irtisanomisesta tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa, oman harkintamme mukaan, jotka loukkaavat tekijänoikeuksia.

   Ilmoitukset väitetyistä tekijänoikeusrikkomuksista tulee lähettää palveluntarjoajan nimeämälle edustajalle.

   Ilmoitus tulee lähettää seuraavalle nimetylle edustajalle:

   Palvelutarjoaja: Disney Online Studios Canada Inc.

   Väitettyjä tekijänoikeusrikkomuksia koskevia ilmoituksia vastaanottavan edustajan nimi: Laurence J.Shapiro

   Nimetyn edustajan täydellinen osoite, johon ilmoitukset tulee lähettää: 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521-7725, United States of America

   Nimetyn edustajan puhelinnumero: +1 (818) 623-3200

   Nimetyn edustajan faksinumero: +1 (818) 623-3637

   Nimetyn edustajan sähköpostiosoite: designated.agent@dig.TWDC.com

   Ollakseen voimassa on ilmoitus tehtävä kirjallisesti ja sen on sisällettävä seuraavat kohdat:

   • Sellaisen henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus, joka toimii tekijänoikeusloukkauksen kohteena olevan henkilön valtuuttamana ja hänen puolestaan.
   • Tekijänoikeuksien loukkauskanteen alaisen työn tunnistetiedot tai jos useampia tekijänoikeuskanteen alaisia töitä yhdellä sivustolla, riittää yksi ilmoitus edustavan luettelon muodossa, joka sisältää sivustolla olevat työt.
   • Tiedot materiaalista, jonka väitetään loukkaavan tekijänoikeuksia tai olevan osallisena tekijänoikeusloukkauksessa ja joka pitäisi poistaa tai johon pääsy pitäisi estää, ilmoituksessa tulee olla tarpeeksi tietoa, jotta voimme paikantaa materiaalin.
   • Riittävät tiedot, jotta voimme ottaa yhteyttä valituksen tehneeseen osapuoleen, kuten osoite, puhelinnumero ja, jos mahdollista, sähköpostiosoite, jolla valituksen osapuoleen voi ottaa yhteyden.
   • Ilmoitus, että valituksen tehnyt osapuoli toimii hyvässä uskossa ja, että materiaalin käyttö valitetulla tavalla ei ole tekijänoikeuden omistajan, hänen edustajansa tai lain valtuuttamaa;  ja
   • Ilmoitus siitä, että ilmoituksen tiedot pitävät paikkansa, ja rangaistuksen uhalla siitä, että valituksen tehneellä osapuolella on oikeus toimia sen omistajan edustajana, jonka yksinoikeutta on loukattu.

   Saatamme ilmoittaa sinulle siitä, että olemme poistaneet tai estäneet pääsyn tiettyyn materiaaliin yleisenä ilmoituksena millä tahansa DIMG-sivustolla, sähköpostitse rekisterissämme olevaan sähköpostiosoitteeseen tai kirjallisesti ensimmäisen luokan postina rekisterissämme olevaan postiosoitteeseesi. Jos saat tällaisen ilmoituksen, voit antaa kirjallisen vastineen nimetylle edustajalle sisältäen alla olevat tiedot. Ollakseen voimassa, vastine on tehtävä kirjallisena ilmoituksena, joka sisältää seuraavat kohdat:

   • Fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi
   • Tiedot materiaalista, joka on poistettu tai johon pääsy on estetty ja sijainti, missä materiaali oli ennen kuin se poistettiin tai pääsy siihen estettiin.
   • Ilmoituksesi rangaistuksen uhalla, jossa ilmoitat toimivasi hyvässä uskossa ja, että materiaali on poistettu tai pääsy siihen estetty erehdyksen tai väärän tunnistuksen seurauksena.
   • Oma nimi, fyysinen osoite ja puhelinnumero sekä ilmoitus siitä, että suostut sen tuomioistuimen päätökseen, jonka alueella fyysinen osoitteesi sijaitsee tai jos fyysinen osoitteesi on Yhdysvaltojen ulkopuolella, minkä tahansa tuomioistuimen, jonka alueella DIMG toimii ja että hyväksyt sen henkilön palvelut, joka on toimittanut ilmoituksen loukkaavasta aineistosta tai tällaisen henkilön edustajan palvelut.

  19. LISÄEHDOT

   Applen lisäehdot-- Seuraavat lisäehdot koskevat sovelluksiamme, jotka on suunniteltu Apple iOS-käyttöjärjestelmää käyttäviin mobiililaitteisiin ("iOS-sovellus"):

   1. Hyväksyt, että nämä käyttöehdot ovat ainoastaan sinun ja meidän väliset, eivätkä koske Apple, Inc. -yhtiötä ("Apple"). Me, ei Apple, olemme yksin vastuussa iOS-sovelluksistamme ja niihin liittyvästä sisällöstä ja palveluista.

   2. Hyväksyt, että iOS-sovelluksiamme koskevat Applen voimassa olevat App Storen palveluehdot.

   3. Osapuolet hyväksyvät, että Apple ei ole velvollinen tarjoamaan huolto- ja tukipalveluja meidän iOS-sovelluksellemme.

   4. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Applella ei ole minkäänlaisia takuuvelvoitteita koskien meidän iOS -sovelluksiamme.

   5. Hyväksyt, että me, ei Apple, vastaamme kaikista sinun tai kolmannen osapuolen tekemistä reklamaatioista koskien iOS-sovelluksiamme tai iOS-sovellusten omistusoikeuttasi ja/tai käyttöäsi, mukaan lukien mutta ei rajoittuen: (i) tuotevastuuta koskevat vaateet; (ii) kaikki reklamaatiot siitä, että iOS-sovellus ei vastaa voimassa olevien lakien tai säädösten määräyksiä; ja (iii) kuluttajansuojalakiin tai vastaavaan lainsäädäntöön perustuvat reklamaatiot.

   6. Sinä hyväksyt, että me, eikä Apple, olemme vastuussa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien rikkomista koskevien vaateiden tutkimisesta, puolustautumisesta, selvittämisestä ja vastuuvapaudesta, jos ne koskevat iOS-sovellustamme, tai sinun iOS-sovelluksen omistamista ja käyttöä.

   7. Sinä vakuutat ja takaat, että (i) et asu maassa, johon kohdistuu USA:n hallituksen kauppasaarto tai jonka USA:n hallitus on määritellyt "terrorismia tukevaksi" maaksi; ja (ii) sinua ei ole luetteloitu USA:ssa kielletyksi tai rajoitusten alla olevaksi osapuoleksi.

   8. Sinä sitoudut noudattamaan kaikkia sovellettavia kolmannen osapuolen sopimusehtoja käyttäessäsi iOS-sovellustamme (esim. et saa rikkoa langattoman tiedonsiirron tarjoajan palveluehtoja käyttäessäsi iOS-sovellusta).

   9. Osapuolet hyväksyvät, että Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat kolmannen osapuolen edunsaajia iOS-sovellustamme koskevissa käyttöehdoissa. Kun olet hyväksynyt käyttöehdot, Applella on oikeus (ja sen katsotaan hyväksyneen oikeutensa) esiintyä käyttöehdoissa kolmannen osapuolen edunsaajana sinuun nähden.

   10. iOS-sovellustamme koskevat kysymykset, valitukset ja vaatimukset tulee lähettää osoitteeseen:

   Club Penguin
   c/o Disney Online Studios Canada Inc.
   Attention: Mobile Apps
   Suite 500 - 1628 Dickson Ave.
   Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1
   CANADA

   Voit myös soittaa meille numeroon +1-877-261-9482 (USA ja Kanada) tai +1-250-469-6380 sekä lähettää sähköpostia osoitteeseen support@clubpenguin.com
   (Jos olet alle 18-vuotias, sinulla tulee olla vanhempasi tai huoltajasi lupa ottaa yhteys meihin.)

   Voit olla varma siitä, että kaikkia henkilökohtaisia tietoja, jotka annat yhteydenpidossasi edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen, postiosoitteeseen tai puhelinnumeroon, käytetään ainoastaan vastaustarkoituksiin. Niitä ei käytetä mainosmateriaalin lähettämiseen, ellet niin erikseen pyydä.

    

   Androidin lisäehdot -- Seuraavat lisäehdot koskevat sovelluksiamme, jotka on suunniteltu käytettäväksi Android-käyttöjärjestelmällä varustetuissa mobiililaitteissa ("Android-sovellus"):

   1. Sinä hyväksyt, että nämä käyttöehdot ovat ainoastaan sinun ja meidän väliset, eivätkä koske Google Inc -yhtiötä ("Google"). Me, ei Google, olemme yksin vastuussa Android-sovelluksestamme ja sitä koskevista palveluista ja sisällöstä.

   2. Sinä hyväksyt, että Android-sovellustamme koskevat kulloinkin voimassa olevat Android-markkinoiden palveluehdot.

   3. Google Inc -yhtiöllä, joka tarjoaa Android-markkinan, ei ole mitään velvollisuuksia tai vastuita sinua kohtaan koskien Android-sovellustamme tai näitä käyttöehtoja.

   4. Sinä hyväksyt ja ymmärrät, että Google on kolmannen osapuolen edunsaaja Android-sovelluksemme käyttöehdoissa.