Hello penguins, the Club Penguin virtual world will be closing March 29, 2017.

Terms of Use

 • Frissítés: 2011. november 2.

  1. BEVEZETÉS

   Üdvözli önt a Club Penguin (a „Honlap”)! A Honlapot a Disney Online Studios Canada Inc. (régi nevén Club Penguin Entertainment Inc.) - melynek székhelye: Kelowna, British Columbia, Kanada („DOS Kanada”) – üzemelteti, és mutatja be a felhasználóknak.

   A „DIMG honlapok” a Disney Interactive Media Group („DIMG”) és egyes társvállalatai – beleértve a ClubPenguin.com, Disney.com, ABCNEWS.com, ABC.com, ESPN.com, DisneyShopping.com, Go.com, FamilyFun.com vállalatokat – internetes honlapjait, valamint egyéb internetes honlapokat, szolgáltatásokat és alkalmazásokat jelentenek, amelyeken a jelen Használati feltételek nyilvánosan közzé vannak téve. A DIMG, valamint minden egyéb olyan entitás, amely irányítja a DIMG-t vagy amelyet a DIMG irányít, illetve amely annak társvállalata vagy azzal közös irányítás alatt áll, a jelen dokumentumban együttesen „mi”, „minket”, „miénk” szavakkal vannak jelölve.

   KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, MIELŐTT BÁRMELY DIMG HONLAPOT HASZNÁLNÁ! Azzal, hogy ön használja valamelyik DIMG honlapot, illetve egy olyan mezőre kattint, amelyben olyan kijelentés található, hogy ön elfogadja a jelen feltételeket, illetve beleegyezik azokba, ön elfogadja a jelen Használati feltételeket és a Club Penguin szabályait. Ha ön nem fogadja el a jelen dokumentumokat, akkor nem használhatja a DIMG honlapokat.

   AMENNYIBEN ÖN SZÜLŐ VAGY GYÁM, ÉS BELEEGYEZÉSÉT ADJA, HOGY AZ ÖN ÁLTAL FELÜGYELT GYEREK A HONLAPON REGISZTRÁLJON, AZZAL ÖN, WEBLAPHASZNÁLATÁT ILLETŐEN, SAJÁT MAGÁRA NÉZVE IS ELFOGADJA A HONLAPPAL KAPCSOLATOS JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKET.

   Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos DIMG honlapokon kínált szolgáltatások némelyikére különleges feltételek vonatkoznak, így például az előfizetéses szolgáltatásoknak, egyes versenyeknek vagy nyereményjátékoknak, illetve egyéb szolgáltatásoknak vagy tevékenységeknek külön szabályaik lehetnek. Ezek a feltételek az adott szolgáltatásoknál vannak ismertetve. A vonatkozó törvényeknek megfelelően minden ilyen feltétel a jelen Használati feltételek kiegészítésének minősül, és ellentmondás esetén felülírja a jelen Használati feltételeket.

   Ön elismeri, hogy a jelen Használati feltételeket ésszerű és értékes ellenszolgáltatás támasztja alá, melynek átvételét és megfelelőségét ezennel nyugtázza. A fentiek általános érvényének korlátozása nélkül, ön elismeri, hogy az említett ellenszolgáltatás magába foglalja a DIMG honlapok ön által történő használatát és a DIMG honlapokon vagy azokon keresztül elérhető adatok, anyagok és információk ön által történő fogadását, valamint annak lehetőségét, hogy felhasználjuk és megjelenítsük az ön által Beküldött kért anyagokat (amelyek meghatározása a lenti 3. „BEKÜLDÖTT ANYAGOK” című részben olvasható), valamint hogy az ön által Beküldött kért anyagok felhasználása, illetve megjelenítése révén reklámozzunk és promotáljunk.

  2. A TARTALOM FELHASZNÁLÁSA

   A Honlap kizárólag személyes felhasználásra szolgál. A Honlap nem használható üzleti célokra, illetve semmiféle olyan módon, amely törvényellenes, illetve nekünk vagy bármely más személynek vagy entitásnak árt. Az ilyen felhasználás tényét saját belátásunk szerint állapítjuk meg.

   A DIMG honlapokon található valamennyi információ, anyag, funkció és egyéb tartalom (ideértve a Beküldött anyagokat is, melyek meghatározása a 3. „BEKÜLDÖTT ANYAGOK” című részben található) („Tartalom”) saját, szerzői jogokkal védett tulajdonunk, illetve a nekünk licencet adó vagy tőlünk licencet kapó személyek hasonló tulajdona. Minden védjegy, szlogen, szolgáltatás vagy kereskedelmi márkanév, embléma vagy logó saját tulajdonunk, illetve a nekünk licencet adó vagy tőlünk licencet kapó személyek tulajdona. A DIMG honlapokat jogunkban áll bármikor, bármilyen módon, bármilyen okból megváltoztatni vagy törölni, és ugyanez vonatkozik a Tartalomra és szolgáltatásokra is.

   Amennyiben nem egyezünk bele kifejezetten, írásban, a DIMG honlapokról származó tartalmakat tilos felhasználni, sokszorosítani, átadni, terjeszteni és más módon felhasználni, még származékos mű részeként is, semmiféle egyéb módon, mint az adott DIMG honlap részeként, kivéve, ha egy adott DIMG honlap úgy van beállítva, hogy lehetővé teszi adott tartalom letöltését. Ilyen esetben, ön a tartalom egy példányát letöltheti egyetlen számítógépre, ám kizárólag személyes, nem üzleti jellegű, otthoni felhasználás céljából, és feltéve, hogy (a) minden, a szerzői jogokra és egyéb tulajdonjogokra utaló közleményt érintetlenül hagy, (b) a honlap, illetve tartalom egészét, illetve bármely részét nem módosítja, nem adja bérbe, nem lízingeli, nem adja kölcsön, nem értékesíti, nem forgalmazza, nem másolja le (kivéve egyetlen másolat készítését biztonsági tartalékként), továbbá nem készít semmiféle származékos művet azok alapján, továbbá (c) a tartalmat nem használja törvénytelen módon, illetve olyan módon, amely bármely termékünkkel, szolgáltatásunkkal vagy márkánkkal való kapcsolatot sugallna. Ha Tartalmunkat bármely egyéb célra használja – egyebek mellett ideértve a „továbbküldést” és a DIMG honlapok nagy mennyiségű vagy automatizált használatát, valamint a Tartalom bármely részének felhasználását más honlapon vagy hálózati számítógépes környezetben –, azzal megszegi szerzői és egyéb tulajdonjogainkat, ami szigorúan tilos.

   Amennyiben egy adott DIMG honlapon letölthető szoftvert kínálunk, és ön ezt a szoftvert letölti, úgy ön a szoftver vonatkozásában – ideértve annak minden állományát, a szoftverbe beépített, illetve azzal készített képeket, valamint a szoftvert kísérő adatokat (együttesen: „Szoftver”) kizárólag korlátozott, személyes, nem üzleti célú, otthoni felhasználásra szóló engedélyt kap tőlünk, illetve harmadik félként érintett licencbirtokosoktól. A Szoftver tulajdonjogát nem ruházzuk át önre.

   A vonatkozó törvények által engedélyezett mértéken túlmenően ön nem terjesztheti, és másképpen sem hasznosíthatja a Szoftvert, nem dekódolhatja, nem fejtheti vissza, nem bonthatja elemeire, nem módosíthatja és más módon sem alakíthatja át ember által olvasható formájúra, kivéve a vonatkozó törvények által engedélyezett mértéket.

   Amennyiben a Honlapon olyan szoftvert, kódot, eszközt vagy egyéb mechanizmust használ, amely lehetővé teszi az automatizált játékot, a felgyorsított játékot, illetve a játék vagy játékkliens alkalmazás egyéb manipulálását, úgy haladéktalanul felfüggesztjük Fiókját. A Disney fenntartja magának a jogot, hogy saját kizárólagos belátása szerint eldöntse, hogy mi számít a játék vagy játékkliens manipulálásának.

   ÖN TUDOMÁSUL VESZI, ÉS ELFOGADJA, HOGY A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKBEN SEMMI NEM RUHÁZ ÁT ÖNRE ÉS HARMADIK FELEKRE SEMMIFÉLE, A HONLAPHOZ, ANNAK TARTALMÁHOZ ÉS ANNAK BÁRMELY RÉSZÉHEZ FŰZŐDŐ SZERZŐI JOGOT, VÉDJEGYET, SZLOGENT, SZOLGÁLTATÁSJELÖLÉST, MÁRKANEVET, LOGÓT ÉS EGYÉB TULAJDONJOGOT, TOVÁBBÁ NEM HATALMAZZA FEL ÖNT, HOGY A TARTALOM ALAPJÁN SZÁRMAZÉKOS MŰVEKET HOZZON LÉTRE. Ön ezennel vállalja, hogy semmi olyant nem tesz, amely nincs összhangban, vagy bármilyen módon sérti a fent említett tulajdonjogot.

  3. BEKÜLDÖTT ANYAGOK

   A jelen Használati feltételekben a „Beküldött anyag” olyan szöveget, üzeneteket, ötleteket, elképzeléseket, gondolatokat, javaslatokat, történeteket, forgatókönyveket, feldolgozásokat, formátumokat, műveket, fényképeket, rajzokat, videókat, audiovizuális műveket, zenei kompozíciókat (szövegekkel együtt), hangfelvételeket, jellemzéseket, az ön és/vagy más személyek nevét, képmását, hangját, felhasználói nevét, profilját, cselekedeteit, fellépéseit, előadásait és/vagy egyéb életrajzi információkat vagy anyagokat és/vagy egyéb, hasonló anyagokat jelent, amelyeket ön valamely DIMG honlapon vagy azon keresztül beküld, elküld, feltölt, beágyaz, megjelenít, közöl, vagy más módon terjeszt (összefoglaló kifejezéssel: „Terjeszt”).

   Kétféle Beküldött anyag létezik: a Beküldött kért anyag, illetve a Beküldött kéretlen anyag. A „Beküldött kért anyag” kifejezés mindazokat a Beküldött anyagokat jelenti, (a) amelyeket kifejezetten kérünk öntől vagy megadásukat lehetővé tesszük az ön számára valamely DIMG honlap egyik szolgáltatásán vagy tevékenységén keresztül, általunk történő vizsgálat és megjelenítés céljából, esetleg konkrétan meghatározott ellenszolgáltatás vagy juttatás (összefoglaló kifejezéssel: „Ellenszolgáltatás”) (például díjak vagy más érték játékok megszerzése nyereményjátékok, versenyek és promóciók során) fejében; és (b) amelyeket ön valamelyik DIMG honlapon vagy azon keresztül terjeszt, és nem kíván érte Ellenszolgáltatást (például Ingyenes szolgáltatásainkban és Nyilvános fórumainkon, melyeknek meghatározása lejjebb, a 6. „A NYILVÁNOS FÓRUMOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ” című részben található). A „Beküldött kéretlen anyagok” olyan Beküldött anyagok, amelyek nem tartoznak a jelen bekezdés (a) vagy (b) albekezdésébe.

   KÉRJÜK, NE TEGYEN KÖZZÉ SEMMILYEN BEKÜLDÖTT KÉRETLEN ANYAGOT! NINCS MAGÁTÓL ÉRTŐDŐ MEGÁLLAPODÁS.

   Régóta érvényben lévő vállalati szabályzatunk nem teszi lehetővé, hogy Beküldött kéretlen anyagokat fogadjunk el, illetve vegyünk figyelembe, ezért kérjük, ne tegyen közzé semmilyen Beküldött kéretlen anyagot semelyik DIMG honlapon, illetve a Honlapokat ne használja fel ilyen anyagok terjesztésére! Szeretnénk elkerülni a jövőbeli félreértések lehetőségét, amennyiben az általunk vagy irányításunk alatt kifejlesztett projektek mások szemében úgy tűnhetnek, mintha saját kreatív munkáikra hasonlítanának. Emiatt kérjük, hogy ne tegyen közzé semmilyen Beküldött kéretlen anyagot! Ön minden esetben elfogadja, hogy az ön által esetleg Beküldött anyagok átadása nem történik bizalmas jelleggel, és nem jön létre semmiféle bizalmas vagy bizalmi viszony közöttünk, valamint hogy ön nem vár el semmiféle átnézést, juttatást vagy ellenszolgáltatást (az előírt Ellenszolgáltatáson felül).

   A jelen Használati feltételek rendelkezései egyaránt vonatkoznak minden Beküldött Kért és Kéretlen anyagra, kivéve, ahol ez kifejezetten másképpen van szabályozva. Ennek megfelelően, mi, licencengedélyeseink, forgalmazóink, ügynökeink, képviselőink és egyéb, erre felhatalmazott felhasználóink jogosultak minden Beküldött anyagot hasznosítani, és nyilvánosságra hozni, és nem tartozunk felelősséggel sem az ön, sem az önön keresztül vagy az ön nevében igényt bejelentő személy irányában semmiféle Beküldött anyag felhasználásáért, illetve nyilvánosságra hozataláért.

  4. LICENCEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK

   Ön ezennel nem kizárólagos, visszavonhatatlan, teljes mértékben kifizetett, jogdíjmentes, továbblicencelhető és (részben és egészben) átruházható, az egész világon érvényes engedélyt biztosít számunkra határozatlan időre (illetve a vonatkozó törvények által engedélyezett leghosszabb időre) (valamint licencengedélyeseink, forgalmazóink, ügynökeink, képviselőink és egyéb, erre felhatalmazott felhasználóink számára) az ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló valamennyi szerzői jog, védjegy, szabadalom, üzleti titok, magánjelleghez fűződő és közzétételi jog és egyéb szellemi és ipari tulajdonjog alapján, hogy az ilyen Beküldött anyagokat felhasználjuk, sokszorosítsuk, továbbítsuk, megjelenítsük, kiállítsuk, terjesszük, indexeljük, kommentáljuk, módosítsuk (ideértve, egyebek mellett, a dalszövegek és zene eltávolítását bármely Beküldött anyagból, illetve bármely Beküldött anyag dalszövegének vagy zenéjének általunk kiválasztott dalszöveggel vagy zenével történő helyettesítését), abból származó műveket hozzunk létre, előadjuk és egyéb módon hasznosítsuk, akár részben, akár egészükben, mindenfajta, jelenleg ismert vagy a későbbiekben feltalált adathordozó formátumban és csatornán (ideértve a DIMG honlapokat, kívülálló felek honlapjait, sugárzott és kábelcsatornáinkat és –adóinkat, szélessávú és vezeték nélküli platformjainkat, termékeinket és szolgáltatásainkat, fizikai adathordozót, valamint színházi kiadást) bármiféle célból, többek között ideértve a szórakoztatás, hírközlés, hirdetés, promóció, marketing, népszerűsítés, kereskedelem vagy üzlet céljait, mindezt anélkül, hogy Önt értesítenénk erről, és a szerző feltüntetésével vagy anélkül, és anélkül, hogy Öntől vagy bármely egyéb személytől vagy entitástól engedélyt kellene kérnünk vagy fizetséget kellene ajánlanunk (a „Beküldött anyagok licence”).

   Azzal, hogy ön Beküldött anyagot közöl, kijelenti és szavatolja, hogy a Beküldött anyag, valamint annak ön által történő közlése megfelel a Magatartási szabályoknak (lásd lejjebb a 7. „MAGATARTÁSI SZABÁLYOK” című részt) és a jelen Használati feltételek egyéb követelményeinek, és hogy az ön birtokában vagy tulajdonában vannak azok a jogok, licencek, hozzájárulások és engedélyek, amelyek az adott Beküldött anyag jelen Használati feltételek által tárgyalt valamennyi módon (ideértve a Beküldött anyagok engedélyeit is) történő hasznosításához, illetve hasznosításának számunkra történő engedélyezéséhez szükségesek anélkül, hogy ehhez bármely személytől vagy entitástól engedélyt kellene kérni, vagy részére fizetni kellene. A jelen Használati feltételek (ideértve a Beküldött anyagok engedélyeit is) nem korlátozzák a Beküldött anyagok tekintetében a jogok, hozzájárulások, beleegyezések, átruházások és jogfeladások semmiféle múltbeli vagy jövőbeli, ön által történő esetleges megadását.

   Amennyiben bármilyen, ön által a DIMG honlapokon közzétett vagy azokon keresztül terjesztett Beküldött anyag eredeti dalokat vagy felvételeket tartalmaz, úgy ön ezennel kijelenti, hogy ön tagja a megfelelő szakmai, előadói és/vagy szerzői tulajdonjogokat védő társaságnak, és hogy a Beküldött anyagban található valamennyi zenei kompozíció (ideértve a dalszövegeket is) és hangfelvétel licence számunkra (és licencengedélyeseink, forgalmazóink, ügynökeink, képviselőink és egyéb, erre felhatalmazott felhasználóink számára) közvetlenül elérhető ezektől a társaságoktól. Az előbbiek fenntartásával és függetlenül attól, hogy ön tagja-e jogvédő társaságnak, ön ezennel biztosítja számunkra Beküldött anyagai licencét minden egyes, azokban található zenei kompozíció (ideértve a dalszövegeket is) és hangfelvétel vonatkozásában.

   Amennyiben a DIMG honlapok szolgáltatásain vagy tevékenységein (többek között ideértve a játékokat, nyereményjátékokat, versenyeket, promóciókat és Nyilvános fórumokat, melyek meghatározása lent a 6. „A NYILVÁNOS FÓRUMOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ” című részben található) keresztül olyan Beküldött anyagokat kérünk, melyek szerzői jogvédelem alá eső műveink felhasználását igénylik (részben vagy egészében), úgy ezennel nem kizárólagos engedélyt biztosítunk az ön részére a szerzői jogvédelem alá eső művekből (részben vagy egészében) származó mű létrehozására a szükséges mértékben (de kizárólag a szükséges mértékben és az adott Beküldött anyagok létrehozása céljából); azonban azzal a kikötéssel, hogy ennek az engedélynek feltétele az, hogy ön az ön által létrehozott mű összes jogát ránk ruházza. Amennyiben ön nem ruházza ránk ezeket a jogokat, úgy az ön engedélye arra nézve, hogy szerzői jogvédelem alá eső műveink (részben vagy egészében történő) felhasználásával származékos műveket hozzon létre, semmissé és hatálytalanná válik. Ön attól függetlenül beleegyezik a jogok, hozzájárulások, beleegyezések és átruházások fent leírt megadásába nekünk, hogy mi az ön Beküldött anyagait ténylegesen felhasználjuk-e vagy sem.

   Ön ezennel teljhatalmú megbízottjaként nevez ki bennünket mindazon megállapodások megkötése és végrehajtása és/vagy mindazoknak az intézkedéseknek az elvégzése tekintetében, amelyekre nekünk a jelen Használati feltételekben előírt jogok, hozzájárulások, beleegyezések, átruházások és jogfeladások megerősítése érdekében szükségünk lehet.

   Ön elfogadja, hogy az ön által esetleg Beküldött anyagok átadása nem történik bizalmas jelleggel, és nem jön létre semmiféle bizalmas vagy bizalmi viszony közöttünk, valamint hogy ön nem vár el semmiféle átnézést, juttatást vagy ellenszolgáltatást.

   Amennyiben a Beküldött anyagokkal kapcsolatosan vagy azokhoz fűződően bármiféle „erkölcsi jog”, „alárendelt jog” vagy hasonló jog („Erkölcsi jog”) áll fenn, és azok nem állnak kizárólagos tulajdonunkban, és amennyiben Önnek a vonatkozó jogszabályok alapján módjában áll, úgy ön beleegyezik, hogy az ilyen jogokat nem érvényesíti velünk, sem licencengedélyeseinkkel, forgalmazóinkkal, ügynökeinkkel, képviselőinkkel és egyéb meghatalmazott felhasználóinkkal szemben, és az ilyen jogokat birtokló valamennyi féltől megszerzi a beleegyezést, hogy ezeket a jogokat ő sem érvényesíti.

   Anélkül, hogy a Beküldött anyagok licenceit, illetve a Beküldött anyagokra vonatkozó jogok, hozzájárulások, beleegyezések, átruházások és jogfeladások ön által esetleg meghatározott hatáskörét korlátoznánk, a vonatkozó törvények által engedélyezett legnagyobb mértékben ön ezennel előre megad nekünk minden olyan jogot, hozzájárulást, beleegyezést, átruházást és jogfeladást, amely az ön által részünkre Beküldött anyagokkal kapcsolatos.

  5. FIÓKOK

   A DIMG honlapok egy-egy szolgáltatása lehetővé teheti vagy megkövetelheti, hogy ön felhasználói fiókot készítsen rajta ahhoz, hogy bizonyos tevékenységekben részt vehessen, illetve hogy további előnyöket biztosítson Önnek. Ön vállalja, hogy önmagára vonatkozóan valós, pontos, naprakész és teljes körű információkat ad meg, tart fenn, és frissít regisztrációs folyamatainknak (a “Regisztrációs adatok”) megfelelően. Az ön számára tilos bármely személyt vagy entitást megszemélyesíteni, és személyazonosságát vagy bármely személyhez vagy entitáshoz fűződő kapcsolatát hamisan közölni, ideértve a más személy felhasználói nevének, jelszavának és egyéb fiókadatainak, illetve más személy nevének, képmásának, hangjának, képének és fényképének használatát. Az ön számára tilos szülője vagy gyámja adatait hamisan megadni. Ön tudomásul veszi, hogy nem áll jogában tagsági, illetve fiókazonosítóját továbblicencelni, átruházni, eladni és másra ruházni. A tagsági, illetve fiókazonosítók továbblicencelésére, átruházására, árverésére, értékesítésére és átruházására tett mindenfajta kísérlet semmis, és – függetlenül attól, hogy a fiók tulajdonosa által történtek-e – a Fiók haladéktalan megszüntetésével jár.

   Ön emellett vállalja, hogy azonnal értesít bennünket a Club Penguin Súgó Számlázási/tagsági kérdések részében leírtaknak megfelelően felhasználói neve, jelszava és egyéb fiókadatai illetéktelen felhasználásáról, illetve bármely olyan, a Honlappal kapcsolatos biztonsági szabálysértésről, amelyről tudomást szerez. Emellett, ön vállalja, hogy minden munkamenet végén kilép felhasználói fiókjából.

   A vonatkozó törvényeknek megfelelően, amennyiben ön megszegi a jelen Használati feltételeket vagy egy adott szolgáltatáshoz tartozó különleges feltételeket, szerzői jogot sért, illetve egyéb törvényes ok merül fel, mi felfüggeszthetjük, illetve megszüntethetjük az ön felhasználói fiókját, valamint ideiglenesen vagy véglegesen korlátozhatjuk hozzáférését bármely DIMG honlaphoz vagy azok egy részéhez.

   A felhasználók kötelesek betartani a vonatkozó devizahasználati előírásokat. Mielőtt befejezné az előfizetési tranzakciót, áttekintheti azt, és kijavíthatja a hibákat, és/vagy elállhat tőle. A Szolgáltatáshoz az előfizetési díj kifizetését követően azonnal hozzáférhet. 

  6. E-KERESKEDELEM

   Ön időről időre különféle árukat és szolgáltatásokat vásárolhat honlapjainkon, illetve alkalmazásainkban, ideértve játékok játszását, valamint jegyek és más áruk megvásárlását. Ön tudomásul veszi, hogy ilyen tranzakciót kizárólag felnőtt (18 éves vagy idősebb) kezdeményezhet, és végezhet el.

   Amikor előfizet virtuális világunkba és egyéb folyamatos szolgáltatásainkra, az előfizetést követő 14 munkanapig jogában áll felmondani előfizetését, és 30 napon belül minden befizetett díjat teljes mértékben visszatérítünk. Azonban, amennyiben a kiválasztott szolgáltatást a hét munkanapos időszakon belül igénybe veszi, úgy az előfizetési díjakat nem áll módunkban visszatéríteni.

   Az automatikus meghosszabbítás és az ismétlődő díjlevonás megszüntetése ügyében az adott honlapon vagy alkalmazásban közölteknek megfelelően az alábbi módokon léphet velünk kapcsolatba:

   email:  billing@clubpenguin.com
   Levélcím:  #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Kanada V1Y 9X1
   Telefon:  +1 (877)261-9482 (Észak-Amerikából ingyenesen hívható)
      +1 (250)469-6380 minden egyéb hívó fél számára (a nemzetközi hívásra további díjak is vonatkozhatnak)

   Adatkezelési gyakorlatunk – így a személyes információk gyűjtésének, felhasználásának és kiadásának módja – az alábbi hivatkozáson található Adatvédelmi szabályzatban van rögzítve: http://www.clubpenguin.com/privacy-policy/hu

   Az előfizetések automatikus meghosszabbításának időszaka megegyezik a kezdeti előfizetés időszakával, kivéve, ha a vásárláskor erről más információt közlünk. Az ismétlődő fizetésekkel és az automatikus meghosszabbításokkal kapcsolatos mindenfajta változtatás díja megegyezik a szolgáltatás eredeti megvásárlása idején érvényes díjjal, kivéve, ha a változtatást megelőzően értesítést küldünk Önnek.

   A virtuális pénznemek és/vagy áruk tekintetében ön tisztában van azzal, hogy ezeket kizárólag a WDIG honlapokkal kapcsolatosan lehet felhasználni, és kizárólag azokban a virtuális világokban, ahol azokat kapta, továbbá eltekintve attól a jogától, hogy az ilyeneket a virtuális világokban felhasználja, semmiféle egyéb joga és jogcíme nem fűződik ezekhez a cikkekhez, és jogunkban áll időről időre szabályozni, módosítani, megszüntetni, kezelni vagy más módon szabályozni ezeket. Ön tudomásul veszi, hogy ezeket a cikkeket nem lehet a virtuális világon kívül pénzre és egyéb értéktárgyra cserélni.

   A visszavonás joga

   Szerződéses nyilatkozatát 14 napon belül indoklás nélkül visszavonhatja oly módon, hogy szöveges formájú közleményt küld részünkre (pl. levelet, faxot vagy e-mailt). A szöveges formájú visszavonásra vonatkozó jog határideje a jelen utasítások kézhezvételekor kezdődik, azonban a jelen szerződés megkötését, valamint azt követően, hogy eleget tettünk azon tájékoztatási kötelezettségünknek, amelyet a Német Polgárjogi Törvénykönyv bevezető törvényének 1. és 2. bekezdésének 1. szakasza, valamint a 246. cikkely 2. szakasza, valamint a Német Polgárjogi Törvénykönyv 1. rendelkezése 1. bekezdésének 312e szakasza, és a Német Polgárjogi Törvénykönyv bevezető törvénye 3. szakaszának 246. cikkelye ír elő. A határidő betartásához elegendő a visszavonási közleményt idejében elküldeni. A visszavonást az alábbi címre kell küldeni:

   Disney Online Studios Canada Inc.
   #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Kanada V1Y 9X1
   billing@clubpenguin.com

  7. NYILVÁNOS FÓRUMOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

   A „Nyilvános fórum” olyan, a DIMG honlap részeként kínált területet, honlapot vagy szolgáltatást jelenti, ahol a felhasználóknak lehetőségük nyílik Beküldött anyagokat terjeszteni, melyeket egy vagy több DIMG felhasználó tekinthet meg, ideértve a csevegőfelületet, az üzenőfalat és a közösségi környezetet.

   ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A NYILVÁNOS FÓRUMOK ÉS AZ AZOKBAN KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNOS, NEM PEDIG MAGÁNJELLEGŰ KOMMUNIKÁCIÓS CÉLOKRA SZOLGÁLNAK, ÉS ÖN NEM VÁR TITOKTARTÁST SEMMIFÉLE, NYILVÁNOS FÓRUMBA BEKÜLDÖTT ANYAGGAL KAPCSOLATBAN. A fenti kommunikációs csatornákon ön által közzétett adatok biztonságát, illetve ezek védelmét nem tudjuk garantálni; Ön a saját kockázatára tesz közzé adatokat.

   A vonatkozó törvényeknek megfelelően, mind jelenleg, mind a továbbiakban kizárólag ön felel minden olyan Beküldött anyagért, amelyet a DIMG honlapon Terjeszt saját felhasználói neve alatt bármelyik Nyilvános fórumon, valamint a benyújtás és a közzététel következményeiért.

   Továbbá, szkeptikusan kell fogadnia a mások által nyújtott információkat, és tudomásul kell vennie, hogy bármely Nyilvános fórumon közzétett Beküldött anyagot csak saját kockázatára használhat. Például, mi nem vagyunk felelősek a felhasználók által bármely Nyilvános fórumon közzétett vagy elküldött véleményekért, tanácsokért és ajánlásokért, és nem támasztjuk alá ezeket, és kifejezetten elhárítunk mindenféle felelősséget velük kapcsolatban.

   Nem kötelességünk önnel szemben, hogy közzétegyük, kézbesítsük, eltávolítsuk, módosítsuk, vagy más módon felhasználjuk az ön által Beküldött anyagokat, illetve, hogy bármilyen intézkedést tegyünk azok kapcsán, és ezért jogunkban áll visszautasítani ezeket.

   Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Beküldött anyagokat bármikor megszűrjük, közzétételüket elutasítsuk, eltávolítsuk, szerkesszük, tároljuk és/vagy felülvizsgáljuk saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül, időről időre bármikor, bármilyen okból, többek között annak biztosítása érdekében, hogy a Beküldött anyag megfeleljen a Magatartási szabályoknak. Amennyiben a Beküldött anyagok szűrése mellett döntünk, úgy bizonyos tartalmak késve jelenhetnek meg a Nyilvános fórumon, mivel idő kell az ellenőrzésükhöz. Amennyiben kérdéseink vannak az ön által Beküldött anyagokkal kapcsolatban – ideértve többek között a szerzői jogokra vonatkozó kérdéseket is -, további információkat kérhetünk öntől, így például ellenőrizhetjük, hogy a szerzői jog önt illeti-e meg, illetve egyéb módon kapott-e engedélyt az anyag közzétételére.

  8. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

   A DIMG honlapokra az alábbi Magatartási szabályok vonatkoznak. A DIMG honlapok használatával Ön beleegyezik, hogy nem Terjeszt olyan Beküldött anyagot, amely:

   • (a) rágalmazó, sértő, zaklató, fenyegető, vagy más személy magánélethez való jogát sérti; (b) fanatikus, gyűlölködő, illetve faji vagy más szempontból sértő; (c) erőszakos, közönséges, obszcén, pornográf vagy más módon szexuálisan szókimondó; illetve (d) egyéb módon árt bármely személynek vagy entitásnak, illetve ez joggal feltételezhető;
   • törvényellenes, vagy törvényellenes tevékenységet ösztönöz vagy népszerűsít azok elkövetésének szándékával, ideértve az olyan Beküldött anyagot is, amely gyermekpornográfia, zaklatás, szexuális támadás, csalás, obszcén vagy lopott anyagokkal való kereskedés, kábítószer-terjesztés és/vagy –használat, zaklatás, lopás vagy bűncselekmény elkövetésére szőtt összeesküvés, vagy ezekben való részvételre tett kísérletet jelent;
   • harmadik fél bármely jogát sérti vagy csorbítja, ideértve: (a) a szerzői vagy szabadalmi joggal, védjeggyel, üzleti titokkal kapcsolatos, illetve egyéb tulajdon- és szerződéses jogokat; (b) magánélethez vagy nyilvánossághoz fűződő jogot (pontosabban tilos más személyek bármiféle személyes adatait azok kifejezett engedélye nélkül terjeszteni); vagy  (c) bármilyen titoktartási kötelezettséget;
   • kereskedelmi, üzleti jellegű, illetve termékeket, szolgáltatásokat vagy egyebeket hirdet, vagy kínál megvételre (akár nyereségért, akár nem), vagy máshoz kéréssel fordul (így hozzájárulást vagy adományt kér);
   • vírust vagy egyéb ártalmas összetevőt tartalmaz, illetve más módon károsítja, vagy gyengíti a DIMG honlapokat vagy bármely csatlakoztatott hálózatot, vagy más módon zavar bárkit abban, hogy a DIMG honlapokat használja vagy élvezze; VAGY
   • (a) általában véve nem tartozik az adott Nyilvános fórum kijelölt témájához vagy tárgyához; (b) a Nyilvános fórumra vonatkozó bármely konkrét korlátozást megszegi; vagy  (c) antiszociális, bomlasztó vagy kártékony, ideértve az indulatos vitákat („flaming”), a levélszemetet („spamek”), a túlterhelést („flooding”), valamint az internetes zsargonban ismert „trolling” és „griefing” technikákat.

   Nem áll módunkban biztosítani – és nem is tesszük -, hogy a többi felhasználó a fentiekben felsorolt Magatartási szabályokat és a jelen Használati feltételek bármely egyéb rendelkezését betartja, vagy be fogja tartani, és a mi és ön között fennálló viszony tekintetében ön ezennel vállalja minden ilyen szabályszegésből eredő ártalom és sértés kockázatát.

  9. EGYÜTTMŰKÖDÉS; BEKÜLDÖTT ANYAGOK ELTÁVOLÍTÁSA

   A jelen Használati feltételek, illetve a jogszabályok által biztosított valamennyi jogunk mellett, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy (a) bármelyik, a jelen Használati feltételekkel (így a Magatartási szabályokkal is) ellentétes Beküldött anyag közzétételét és közlését elutasítsuk, illetve azt eltávolítsuk bármelyik DIMG honlapról, valamint (b) amennyire ezt a vonatkozó törvények alapján megtehetjük, bármelyik felhasználót harmadik felek előtt azonosítsuk és/vagy harmadik felek előtt bármelyik Beküldött anyagot vagy személyazonosításra alkalmas adatot felfedjük, amennyiben jóhiszeműen úgy véljük, hogy ezzel az azonosítással, illetve felfedéssel (i) megkönnyítjük a törvények betartását, ideértve például a bírósági végzés vagy idézés betartását, vagy (ii) segítünk a jelen Használati feltételek (ideértve a Magatartási szabályokat is) és/vagy versenyeink, nyereményjátékaink, promócióink és játékszabályainak betartatásában, és/vagy bármely személy vagy vagyontárgy – így minden DIMG honlap – biztonságának védelmében. Továbbá, teljes mértékben fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból vagy akár ok nélkül a Beküldött anyagokat eltávolítsuk.

  10. JOGI FELELŐSSÉGEK ELHÁRÍTÁSA

   A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELŐEN, A DIMG HONLAPOKON, BÁRMELY HARMADIK FÉL HONLAPJAIN ÉS A DIMG HONLAPOKON HIVATKOZOTT BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSBAN TALÁLHATÓ, ILLETVE AZOKHOZ BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLÓDÓ TARTALOM ADOTT ÁLLAPOTÁBAN ÁLL RENDELKEZÉSRE, MINDENFAJTA FELTÉTEL ÉS GARANCIA NÉLKÜL. A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ELHÁRÍTUNK MAGUNKTÓL MINDENFAJTA KIFEJEZETT ÉS MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐ FELTÉTELT ÉS GARANCIAVÁLLALÁST, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, PONTOSSÁGRA, HIÁNYTALANSÁGRA, ELÉRHETŐSÉGRE, BIZTONSÁGRA, KOMPATIBILITÁSRA ÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEKET ÉS GARANCIÁKAT IS. NEM SZAVATOLJUK, HOGY BÁRMELY TARTALOM HIBAMENTES, AZ AHHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ZAVARTALAN, A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK, VALAMINT HOGY AZ ILYEN TARTALMAT ELÉRHETŐVÉ TEVŐ BÁRMELYIK DIMG HONLAP ÉS KISZOLGÁLÓ VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB ÁRTALMAS ÖSSZETEVŐKTŐL MENTES. TOVÁBBÁ – A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELŐEN – ÖN VÁLLALJA MINDEN SZÜKSÉGESSÉ VÁLÓ SZERVIZ, JAVÍTÁS ÉS HELYREÁLLÍTÁS TELJES KÖLTSÉGÉT. NEM SZAVATOLUNK, ÉS NEM VÁLLALUNK SEMMIT SEMMILYEN TARTALOM FELHASZNÁLÁSÁVAL, ILLETVE FELHASZNÁLÁSÁNAK EREDMÉNYEIVEL KAPCSOLATBAN. ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ÖN ÁLLAMÁBAN ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A KAPCSOLÓDÓ GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, EZÉRT LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KIZÁRÁS NEM VONATKOZIK ÖNRE. ÖN EZENNEL VISSZAVONHATATLANUL, A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN LEMOND MINDENFAJTA, VELÜNK SZEMBENI IGÉNYÉRŐL A TARTALOM, VALAMINT AZ ÖN ÁLTAL HARMADIK FELEK HONLAPJAI RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT MINDENFAJTA TARTALOM VONATKOZÁSÁBAN (BELEÉRTVE A BANKKÁRTYAADATOKAT ÉS EGYÉB SZEMÉLYES ADATOKAT IS). FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY EZ NEM VONATKOZIK A TÖRVÉNYILEG ELŐÍRT FOGYASZTÓI JOGAIRA, KÜLÖNÖSEN A LAPPANGÓ HIBÁKRA VONATKOZÓ JOGGARANCIÁRA OLYAN FELHASZNÁLÓK ESETÉBEN, AKIK A HONLAPHOZ BIZONYOS TÖRVÉNYHATÓSÁGI TERÜLETEKEN FÉRNEK HOZZÁ.

   Továbbá, semmilyen Tartalom nem abból a célból készült, hogy hivatásos orvos tanácsát helyettesítse. Mindig kérjen tanácsot orvosától minden olyan kérdésről, amely az ön egészségügyi állapotára vonatkozik. Ha úgy gondolja, hogy egészségügyi vészhelyzet van, azonnal hívja az orvosát, illetve az illetékes helyi segélyszolgálatokat. A DIMG honlapokon található információkra való támaszkodás szigorúan az ön kockázata.

   A DIMG honlapok más felhasználók véleményét és nézeteit tartalmazhatják. A honlapok interaktív jellegéből fakadóan nem áll módunkban a felhasználóink által készített tartalmak pontosságát, hatásosságát és igazságtartalmát támogatni, szavatolni, és azért felelősséget vállalni.

   A DIMG honlapokon található tartalom kizárólag oktatási és szórakoztatási célokat szolgál. Ezt a tartalmat nem szánjuk jogi, szakmai és orvosi célra, vagy egészségügyi tanácsok, illetve diagnózis helyettesítésére, nem minősülnek ilyeneknek, és nem használhatóak ilyen célokra. Mindig kérjen tanácsot orvosától vagy más képesített egészségügyi dolgozótól minden olyan kérdés kapcsán, amely az ön egészségügyi állapotára vonatkozik. Nem javasolt a DIMG honlapokon található vagy azokon keresztül elérhető tartalom alapján cselekednie vagy tétlenül maradnia megfelelő jogi vagy egyéb szaktanács kérését illetően, ehelyett a konkrét tények és körülmények ismeretében forduljon az ön államában, országában vagy joghatósági területén hivatalos engedéllyel rendelkező jogászhoz vagy szakemberhez.

  11. A JÁTÉKOK JÁTSZÁSA ÉS A KÉSLELTETÉS

   A Honlap különféle, egymástól földrajzilag távol eső területen való zökkenőmentes működése érdekében előfordulhat, hogy a Honlap bizonyos tevékenységeinek egyes részei – így például a többi „pingvinnel” való versenyzés szánkóversenyeken – szimulálva vannak a játék késleltetésének elkerülése érdekében.

  12. KÁRTALANÍTÁS

   Ön felelős felhasználói neve(i), jelszava(i) és fiókja(i) bizalmas jellegének megőrzéséért, valamint az ön fiókja(i) nevében végzett valamennyi tevékenységért. Ön ezennel vállalja, hogy kártalanít és megvéd bennünket, cégcsoportunk vállalkozásait (az Egyesült Királyság 1985-ös gazdasági társaságokra vonatkozó törvényének megfelelően), valamint a mi és cégcsoportunk vállalkozásai licencengedélyezőit és - engedélyeseit, forgalmazóit, ügynökeit, képviselőit és egyéb meghatalmazott felhasználóit, valamint az előzőekben felsorolt összes entitás viszonteladóit, forgalmazóit, szolgáltatóit és beszállítóit, valamint az előzőekben felsorolt entitások valamennyi tisztségviselőjét, igazgatóját, tulajdonosát, alkalmazottját, ügynökét, képviselőjét és megbízottját (együttesen: „Kártalanított felek") mindenfajta olyan veszteség, kár, felelősségre vonás, követelés és költség tekintetében (ideértve a vitás ügyek elrendezésének költségeit, valamint minden jogi vagy egyéb díjat és kiadást perek, illetve perrel való fenyegetés kivizsgálásával vagy megvédésével kapcsolatban), amely a Kártalanított feleknél olyan követeléssel kapcsolatosan merül fel, amely annak tudható be, hogy ön a jelen használati feltételeket megszegte, illetve hogy a DIMG honlapokat és/vagy fiókját/fiókjait használta. Ön köteles minden öntől telhetőt megtenni, és velünk együttműködni az esetleg felmerülő mindenfajta követelés elhárítása érdekében. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját költségünkön külön ügyvédet fogadjunk, és kizárólagosan megvédjük magunkat, és intézkedjünk bármely olyan ügyben, amelyben önnek kártérítési kötelezettsége van.

  13. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

   A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELŐEN, SEMMILYEN MÓDON NEM KORLÁTOZZUK FELELŐSSÉGÜNKET OLYAN HALÁLESETEK ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK ESETÉN, AMELYEKET ÁLTALUNK ELKÖVETETT MULASZTÁS, CSALÁRD FÉLREVEZETÉS, VAGY ELHALLGATÁS OKOZOTT, SEM EGYÉB OLYAN FELELŐSSÉGÜNKET NEM KORLÁTOZZUK, AMELY A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN NEM ZÁRHATÓ KI, ÉS NEM KORLÁTOZHATÓ.

   A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELŐEN SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT – ÍGY HANYAGSÁG ESETÉN SEM – SEM MI, SEM CÉGCSOPORTUNK VÁLLALKOZÁSAI, SEM A MI ÉS CSOPORTUNK VÁLLALKOZÁSAINAK LICENCADÓI ÉS -ENGEDÉLYESEI, SEM PEDIG AZ EMLÍTETT ENTITÁSOK VISZONTELADÓI, FORGALMAZÓI, SZOLGÁLTATÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN MÁS SZEMÉLY VAGY ENTITÁS FELÉ SEMMILYEN JELLEGŰ OLYAN, KÖZVETLEN, KÖZVETETT, EGYSZERI, KÜLÖNLEGES ÉS KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT – ÍGY ELVESZETT NYERESÉGÉRT, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT (IDEÉRTVE A HALÁLT IS) ÉS TULAJDON KÁROSODÁSÁÉRT –, AMELY A KÖVETKEZŐKKEL KAPCSOLATOSAN ÁLLT ELŐ: (A) A HONLAPOK VAGY TARTALOM FELHASZNÁLÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ERRE VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL, ILLETVE (B) A HONLAPOK BÁRMELY FELHASZNÁLÓJÁNAK, ILLETVE BÁRMELY EGYÉB SZEMÉLY VAGY ENTITÁS AKÁR ON-LINE, AKÁR OFF-LINE MAGATARTÁSÁBÓL VAGY TETTEIBŐL, MÉG AKKOR SEM, HA ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE FIGYELMEZTETTEK BENNÜNKET. A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELŐEN ÖN FELÉ MINDENFAJTA KÁR, VESZTESÉG ÉS KERESETI JOGALAP TEKINTETÉBEN – LEGYEN AZ SZERZŐDÉSES, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI (IDEÉRTVE A HANYAGSÁGOT IS) VAGY MÁS – A TELJES FELELŐSSÉGÜNK SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A VALAMELY DIMG HONLAP ELÉRÉSÉÉRT VAGY AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY TEVÉKENYSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRT FIZETETT ÖSSZEGET – HA VOLT ILYEN –, ILLETVE A 100 USD ÖSSZEGET (AMELYIK A KETTŐ KÖZÜL KEVESEBB). TOVÁBBÁ – A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELŐEN – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEM MI, SEM LICENCADÓINK ÉS –ENGEDÉLYESEINK, SEM AZ EMLÍTETT ENTITÁSOK SEMMIFÉLE VISZONTELADÓJA, FORGALMAZÓJA, SZOLGÁLTATÓJA ÉS BESZÁLLÍTÓJA A TELJESÍTÉS OLYAN KÉSÉSEIÉRT ÉS MEGHIÚSULÁSAIÉRT, AMELY KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE VIS MAIOR ESEMÉNYBŐL, ILLETVE NEKÜNK VAGY EMLÍTETT ENTITÁSOKNAK ÉSSZERŰEN FEL NEM RÓHATÓ OKOKBÓL KÖVETKEZETT BE.

   A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELŐEN, JOGUNKBAN ÁLL BÁRMILYEN MÓDON, BÁRMIKOR, BÁRMILYEN OKBÓL VAGY OK NÉLKÜL FELELŐSSÉGREVONÁS NÉLKÜL MEGSZÜNTETNI AZ ÖN TOVÁBBI HOZZÁFÉRÉSÉT A DIMG HONLAPOKHOZ, MEGVÁLTOZTATNI A DIMG HONLAPOKAT, ILLETVE TARTALMAT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT TÖRÖLNI.

   A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK E CIKKELYÉBEN ÉS MÁSHOL TALÁLHATÓ KORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS FELELŐSSÉG-ELHÁRÍTÁSOK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK.

   A HONLAPHOZ BIZONYOS JOGHATÓSÁGOK TERÜLETÉN HOZZÁFÉRŐ FELHASZNÁLÓK TEKINTETÉBEN A JELEN SZAKASZ NEM BEFOLYÁSOLJA A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FOGYASZTÓI JOGOKAT.

  14. A JOGHATÓSÁG ÉS A HELYSZÍN KÉRDÉSE

   A vonatkozó fogyasztói jogok és egyéb törvények követelményeinek megfelelően Ön beleegyezik, hogy minden, a jelen Használati feltételekből vagy a DIMG honlapokból eredő peres eljárás benyújtása kizárólag az Egyesült Államok New York államának New York városában található Manhattanben történhet, és a helyszín is itt lesz. Ön ezennel beleegyezik e bíróságok személyi joghatóságába, és aláveti magát az általuk hozott ítéleteknek. Nem szavatoljuk, hogy a DIMG honlapokon található Tartalom egy adott helyszínen történő felhasználásra megfelelő vagy elérhető. Aki úgy dönt, hogy meglátogatja a DIMG honlapok valamelyikét, úgy ezt saját kezdeményezéséből teszi, és felelős azért, hogy minden vonatkozó törvényt betartson, beleértve a helyi jogszabályokat is.

  15. MÓDOSÍTÁS

   A vonatkozó törvényeknek megfelelően, bármikor jogunkban áll a jelen Használati feltételeket módosítani (ideértve bármely részének megváltoztatását, törlését és/vagy kiegészítését). Amennyiben a jelen Használati feltételeken lényeges módosítást végzünk, erről értesítjük önt a részünkre utoljára megadott e-mail címére küldött levélben és/vagy a módosításról szóló közlemény közzétételével a jelen Használati feltételek által szabályozott Honlapokon. A jelen Használati feltételek minden módosítása 30 (harminc) nappal azt követően lép hatályba, hogy e-mailben értesítettük önt, illetve közleményt helyeztünk el a változásokról a Honlapokon. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ön felelős azért, hogy személyes adatait naprakészen tartsa, és megadja részünkre mindenkor érvényes e-mail címét. Amennyiben az ön legutóbb megadott e-mail címe nem érvényes, illetve bármi más okból nem tudjuk a fent említett értesítést az ön részére eljuttatni, az értesítést tartalmazó e-mail elküldése mindazonáltal a módosításról szóló érvényes értesítésnek minősül.

  16. MEGSZŰNÉS

   A jelen Használati feltételek mindaddig hatályosak maradnak, amíg azokat ön fel nem mondja, vagy mi fel nem mondjuk. Ön a jelen Használati feltételeket bármikor felmondhatja, ha felhagy a Honlap használatával, és megsemmisít a Honlapról szerzett minden anyagot és minden vonatkozó dokumentációt, valamint azok valamennyi másolatát és telepített példányát, függetlenül attól, hogy ezek a jelen Használati feltételek alapján vagy másképpen készültek-e.

   A jelen Használati feltételeket, kizárólag saját belátásunk alapján, azonnal, korlátozások nélkül jogunkban áll felmondani önnel kapcsolatban (ideértve az ön hozzáférését a Honlaphoz, valamint a Disney csoport bármely honlapjához), amennyiben ön a jelen Használati feltételek bármelyik lényeges előírását vagy rendelkezését megszegte, illetve annak betartását elmulasztotta. A jogviszony megszüntetésével ön köteles felhagyni a Honlap használatával, és megsemmisíteni minden, a Honlapon beszerzett anyagot és azok minden másolatát, akár a jelen Használati feltételek alapján, akár egyéb módon készültek.

   Olyan szabályzatot fogadtunk el, és vezettünk be, amely rendelkezik az olyan felhasználók fiókjainak megfelelő körülmények közötti megszüntetéséről, akik a szerzői jogokat ismétlődően megsértették. Bármilyen csalárd, félrevezető vagy egyéb módon törvényellenes tevékenység esetén, kizárólag saját belátásunk alapján, úgy dönthetünk, hogy az ön felhasználói fiókját megszüntetjük, és az is előfordulhat, hogy önt a megfelelő bűnüldöző hatóságoknál feljelentjük.

  17. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

   A vonatkozó fogyasztói jogok és egyéb törvények követelményeinek megfelelően a jelen Használati feltételeket New York állam törvényei és az Egyesült Államok törvényei szabályozzák, és ezeknek megfelelően értelmezendők, anélkül, hogy bármely jogszabályi ütközést figyelembe kellene venni. Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely rendelkezése törvénytelennek, semmisnek vagy egyéb okból betarthatatlannak bizonyul, úgy az adott rendelkezést a jelen Használati feltételektől elválaszthatónak kell tekinteni, de ez a fennmaradó rendelkezések érvényességét és betarthatóságát nem befolyásolja. A jelen Használati feltételek megállapodásként és különállóan, értesítésként lépnek hatályba, ami korlátozza, hogy a DIMG mi alapján teszi elérhetővé a DIMG honlapokat. Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely rendelkezése tekintetében feladjuk jogainkat, az nem tekinthető úgy, mintha az adott rendelkezés vagy bármely más rendelkezés tekintetében a továbbiakban vagy folyamatosan feladnánk jogainkat, és amennyiben a jelen Használati feltételekből származó bármely jogunkat vagy rendelkezést elmulasztjuk érvényre juttatni, az nem jelenti azt, hogy feladnánk az adott jogot vagy rendelkezést. A jelen Használati feltételekben a „beleértve” szóval bevezetett felsorolás csak illusztrációként szolgál, mintha azt a „de korlátozás nélkül” kifejezés követné. ÖN A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN BELEEGYEZIK, HOGY BÁRMILYEN KERESETNEK, AMELYET A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKBŐL VAGY BÁRMELY DIMG HONLAPBÓL SZÁRMAZÓAN VAGY AZZAL KAPCSOLATOSAN INDÍT, A KERESET JOGALAPJÁNAK ELŐÁLLÁSÁT KÖVETŐ EGY (1) ÉVEN BELÜL (ILLETVE A LEGRÖVIDEBB TÖRVÉNYILEG ELŐÍRT IDŐSZAKON BELÜL, HA EZ HOSSZABB) MEG KELL KEZDŐDNIE; EGYÉBKÉNT AZ ADOTT KERESETI JOGALAP VÉGLEG MEGSZŰNIK.

   Az áruk, szolgáltatások és szoftverek DIMG honlapokon keresztül történő szállításakor betartjuk az Egyesült Államok exportkorlátozásait és gazdasági szankcióit. Azzal, hogy Ön ilyen termékeket szerez be a DIMG honlapokon keresztül, kijelenti és szavatolja, hogy ez, és az adott termék ön által történő felhasználása megfelel e követelményeknek. A fentiek érvényességének korlátozása nélkül ön nem szerezhet be árukat, szolgáltatásokat és szoftvereket a DIMG honlapokon keresztül, ha: 1) ön a következő országok egyikében tartózkodik, annak irányítása alatt áll, vagy annak állampolgára, vagy lakosa: Kuba, Irán, Észak-Korea, Szudán és Szíria; illetve ha ön szerepel az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma által kiadott „Különlegesen megjelölt állampolgárok” listán, illetve az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által kiadott „Tiltott személyek” vagy „Ellenőrizetlen” lista vagy az ún. Entitáslista valamelyikén; illetve 2) ön a beszerzett árukat, szolgáltatásokat vagy szoftvereket Kubába, Iránba, Észak-Koreába, Szudánba vagy Szíriába (illetve ezen országok egyikének állampolgára vagy lakosa részére) vagy a „Különlegesen megjelölt állampolgárok”, „Tiltott személyek” vagy „Ellenőrizetlen” listán, vagy az ún. Entitáslistán szereplő személy részére kívánja szállítani.

  18. SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÁRIGÉNYEK

   Olyan szabályzatot fogadtunk el, és vezettünk be, amely rendelkezik az olyan felhasználók fiókjának megfelelő körülmények közötti megszüntetéséről, akik a szerzői jogokat saját megítélésünk szerint megsértették.

   A szerzői jogsértésekre vonatkozó kárigényekről szóló értesítéseket a Szolgáltató Kinevezett ügynöke részére kell elküldeni.

   Az értesítést az alábbi Kinevezett ügynök részére kell küldeni:

   Szolgáltató: Disney Online Studios Canada Inc.

   A szerzői jogsértésekkel kapcsolatos kárigények fogadására kinevezett ügynök: Laurence J. Shapiro

   A Kinevezett ügynök teljes címe, ahová az értesítést küldeni kell: 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521-7725, Amerikai Egyesült Államok

   A Kinevezett ügynök telefonszáma: +1 (818) 623-3200

   A Kinevezett ügynök faxszáma: +1 (818) 623-3637

   A Kinevezett ügynök e-mail címe: designated.agent@dig.TWDC.com

   Ahhoz, hogy az értesítés érvényes legyen, írásban kell elküldeni, és tartalmaznia kell az alábbiakat:

   • Annak a személynek a fizikai vagy elektronikus aláírása, aki a vélelmezés szerint megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében felhatalmazott eljárni;
   • A kárigény szerint megsértett, szerzői jogvédelem alatt álló mű azonosítása, illetve – ha egyazon értesítés vonatkozik egy online honlapon található több, szerzői jogvédelem alatt álló műre – az adott honlapon található művek reprezentatív listája;
   • Annak az anyagnak az azonosítása, amely a kárigény szerint jogsértő, illetve jogsértő tevékenység tárgya, és amelyet el kell távolítani vagy hozzáférését le kell tiltani, továbbá annyi információ, amennyi ésszerű mértékben elégséges ahhoz, hogy megtaláljuk az adott anyagot;
   • Annyi információ, amely ésszerű mértékben elégséges ahhoz, hogy kapcsolatba léphessünk a panasztevővel, például cím, telefonszám, valamint – ha van – e-mail cím, amelyen keresztül a panasztevővel fel lehet venni a kapcsolatot;
   • Nyilatkozat, mely szerint a panasztevő jóhiszeműen úgy véli, hogy az adott anyag reklamált módon történő felhasználását a szerzői jog tulajdonosa, illetve annak ügynöke vagy a törvények nem engedélyezik; és
   • Nyilatkozat, mely szerint az értesítésben található információk pontosak, és – hamis tanúzás terhe mellett – a panasztevő fel van hatalmazva arra, hogy a vélt jogsértés tárgyát képező kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárjon.

   Egy adott anyag eltávolításáról vagy az ahhoz történő hozzáférés letiltásáról valamely DIMG honlapon közzétett általános közleményben, vagy a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címre küldött elektronikus üzenetben, vagy a nyilvántartásunkban szereplő postacímre küldött ajánlott levélben értesítjük az érintett felhasználót. Ha Ön ilyen értesítést kap, akkor írásban válaszolhat a megnevezett ügynöknek, az alább megadott módon. Ahhoz, hogy az értesítésre küldött válasz érvényes legyen, írásban kell készülnie, és az alábbiakat kell tartalmaznia:

   • Az ön fizikai vagy elektronikus aláírása;
   • Az eltávolított, illetve letiltott hozzáférésű anyag azonosítása, valamint az a hely, ahol az anyag eltávolítása vagy hozzáférése a letiltás előtt volt;
   • Az ön hamis tanúzás terhe melletti nyilatkozata, mely szerint jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyag eltávolítása vagy letiltása tévedésből, illetve az eltávolítandó vagy letiltandó anyag téves azonosítása miatt történt; és
   • Az ön neve, postacíme és telefonszáma, valamint nyilatkozata, mely szerint beleegyezik a postacíme szerinti illetékes bíróság joghatóságába, vagy ha postacíme az Egyesült Államokon kívül található, akkor bármely olyan bíróság illetékességébe, amelynek körzetében a DIMG székhelye van, és elfogadja annak a személynek, illetve képviselőjének eljárási jogát, aki értesítést küldött a vélhetően jogsértő anyagról.

  19. TOVÁBBI FELTÉTELEK

   Az Apple kiegészítő feltételei -- Az alábbi kiegészítő feltételek és kikötések az Apple iOS-t futtató mobil eszközökre tervezett alkalmazásaink („iOS alkalmazás”) vonatkozásában érvényesek:

   1. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Használati feltételek kizárólag Ön és közöttünk jöttek létre, és az Apple, Inc. („Apple”) azoknak nem részese. Kizárólag mi – nem pedig az Apple – vagyunk felelősek iOS alkalmazásunkért, és az azon elérhető Tartalomért.

   2. Ön elfogadja, hogy iOS alkalmazásunk Ön által történő használatára az Apple mindenkor érvényes AppStore Szolgáltatási feltételekben lefektetett Használati szabályok vonatkoznak.

   3. A felek megállapodnak, hogy az Apple-nek nem kötelessége iOS alkalmazásunkhoz kapcsolódóan karbantartási és támogatási szolgáltatásokat biztosítania.

   4. Az Apple-nek a vonatkozó törvények által megengedett legnagyobb mértékben semmiféle garanciális kötelezettsége nem áll fenn iOS alkalmazásunkkal kapcsolatban.

   5. Ön elfogadja, hogy mi – nem pedig az Apple – vagyunk felelősek az iOS alkalmazásunk, illetve iOS alkalmazásunk Ön által történő birtoklása és/vagy felhasználása kapcsán Ön vagy bármely kívülálló fél által benyújtott minden kárigény kezeléséért, korlátozás nélkül beleértve (i) a termékfelelősségi kárigényeket; (ii) minden olyan kárigényt, mely szerint az iOS alkalmazás nem felel meg valamely vonatkozó jogi vagy törvényességi követelménynek; valamint (iii) a fogyasztóvédelmi vagy hasonló törvényekből eredő kárigényeket.

   6. Ön elfogadja, hogy mi – nem pedig az Apple – vagyunk felelősek az iOS alkalmazásunk, illetve iOS alkalmazásunk Ön által történő birtoklása és/vagy felhasználása kapcsán bármely kívülálló fél szellemi tulajdonjogának megsértése tárgyában indított kivizsgálásért, védelemért, megegyezésért és kiegyenlítésért.

   7. Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) nem olyan országban tartózkodik, amelyre az Egyesült Államok kormányának embargója vonatkozik, illetve amelyet az Egyesült Államok kormánya „terrorizmust támogató” országokként nevezett meg; és (ii) Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormánya által tiltott és korlátozott felekről készített listák egyikén sem.

   8. Ön beleegyezik, hogy iOS alkalmazásunk használata során betartja minden kívülálló fél valamennyi vonatkozó szerződéses feltételét (például az iOS alkalmazás használata során tilos megszegnie vezeték nélküli adatszolgáltatásának szerződéses feltételeit).

   9. A felek megállapodnak abban, hogy az Apple és annak leányvállalatai az iOS alkalmazásunkra vonatkozó használati feltételek kívülálló kedvezményezettjei. Amennyiben Ön elfogadja a használati feltételeket, az Apple jogot szerez arra, hogy a Használati feltételek betartását annak kívülálló kedvezményezettjeként kikényszerítse Öntől (és úgy tekintendő, hogy az Apple elfogadta ezt a jogot).

   10. Az iOS alkalmazásunkkal kapcsolatos kérdéseket, panaszokat és kárigényeket az alábbi címre kell eljuttatni:

   Club Penguin
   c/o Disney Online Studios Canada Inc.
   Címzett: Mobile Apps
   Suite 500 - 1628 Dickson Ave.
   Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1
   Kanada

   Kapcsolatba léphet velünk telefonon is a +1-877-261-9482 (Egyesült Államok és Kanada), illetve +1-250-469-6380 (nemzetközi) számon, illetve e-mailben a support@clubpenguin.com címen. (Ha Ön még nem múlt el 18 éves, akkor kérjen engedélyt szülőjétől vagy gyámjától, hogy kapcsolatba lépjen velünk.)

   Biztosítjuk arról, hogy a fenti e-mail címre és postacímekre küldött és telefonszámokon kezdeményezett kommunikációjában megadott személyes adatait kizárólag a válasz céljaira használjuk fel, és nem használjuk promóciós anyagok küldésére, kivéve, ha ezt Ön kéri.

    

   Az Androiddal kapcsolatos további feltételek -- Az alábbi kiegészítő feltételek és kikötések az Androidot futtató mobil eszközökre tervezett alkalmazásaink („Android alkalmazás”) vonatkozásában érvényesek:

   1. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Használati feltételek kizárólag Ön és közöttünk jöttek létre, és a Google, Inc. („Google”) azoknak nem részese. Kizárólag mi – nem pedig a Google – vagyunk felelősek Android alkalmazásunkért, és az azon elérhető Tartalomért.

   2. Ön beleegyezik, hogy Android alkalmazásunk Ön által történő használatára a mindenkor érvényes Android Market Szolgáltatási feltételek vonatkoznak.

   3. A Google Inc.-nek, mint az Android Market szolgáltatójának, semmiféle kötelezettsége és felelőssége nem áll fenn Ön felé Android alkalmazásunkkal és a jelen használati feltételekkel kapcsolatban.

   4. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Google az Android alkalmazásunkra vonatkozó használati feltételek kívülálló kedvezményezettje.